Henkilöstöedut


Perhe-elämän ja vapaa-ajan edut

Gubbe-henkilöstöetu läheisten ikäihmisten tukemiseen

Gubbe on uudenlainen ei-sairaanhoidollinen vanhuspalvelu, joka pitää ikäihmisen aktiivisena, auttaa arjen askareissa sekä on iloisena seurana. Tarkoituksena on vähentää perheen kantamaa huolta rakkaasta ikäihmisestä. Tyypillinen tilanne on, että ikäihmisen luona ei päästä itse vierailemaan niin usein kuin olisi halu tai tarve. DNA:n tuki henkilökunnan edustajalle palvelusta aiheutuviin kuukausikuluihin on 50 %.

Isovanhempainvapaa

Isovanhempainvapaa on DNA:n omaa henkilöstöä ja vuokratyöntekijöitä koskeva viikon mittainen palkallinen vapaa, joka on tarkoitettu isovanhemman tai isoisovanhemman ja lapsenlapsen yhdessäoloon sekä lapsiperheen arjessa auttamiseen. Vapaata ei ole mahdollista pilkkoa ja se on pidettävä vuoden aikana lapsen syntymästä. Vapaaseen ovat oikeutettuja myös uusioperheen sekä adoption kautta isovanhemmiksi tulleet DNA:laiset. Tällöin vapaa on pidettävä vuoden sisällä lapsen perheeseen tulosta ja koskee alle 10-vuotiaita lapsia.

Sairaan lapsen kotihoitopalvelu

DNA:lla on sopimus sairaan lapsen kotihoitopalvelusta. Palvelu on vaihtoehto vanhemman kotiinjäämiselle silloin, kun lapsi sairastuu. Työnantajan maksama sairaan lapsen hoitoetu on työntekijälle veroton ja näin ollen kuluton. Lastenhoitopalvelua on mahdollista saada 0-9 vuotiaille lapsille arkisin, enimmillään kolmen päivän ajaksi yhtä sairautta kohti.

Polkupyöräetu

DNA:n työntekijöillä on käytössään Etufillarin tuottama työsuhdepolkupyöräetu. Pyöräetu on luontoisetu ja pyörä hankitaan leasing-sopimuksella. Pyöräedun verotusavo lasketaan kuukausikohtaisena verotusarvona verohallituksen kulloinkin vahvistamien verotusarvojen mukaisesti.

Työhyvinvointi- ja muut erikoispäivät

DNA:lla pidetään lukuisia erilaisia työhyvinvointipäiviä pitkin vuotta niin työntekijöille kuin heidän perheilleenkin. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi afterwork-iltama DNA:laisten kavereille, Linnanmäki-päivä perheille ja koko henkilökunan urheilu- ja virkistäytymisviikonloppu.

DNA tukee henkilöstönsä lasten liikuntaa

Perheystävällisenä työnantajana DNA on päättänyt keskittää kaiken tarjoamansa piensponsorointituen henkilöstönsä lasten sekä heidän läheisten lasten ja nuorten urheiluharrastuksiin. DNA:laisia on jo yli 1600 ympäri Suomen, joten tuki saadaan tällä tavoin kohdistettua lukuisiin joukkueisiin ja lajeihin ympäri maata edistäen samalla lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lapsen laji voi olla mikä vain joukkue- tai yksilöurheilulaji mutta harrastuksen takana pitää olla jokin seura, jonka kautta tuki maksetaan.

Mutkaton työ ja työaikajoustot

Lue lisää mutkattomasta työstä täältä >>

Olemme Suomen perheystävällisin suuryritys

Lue lisää DNA:sta perheystävällisenä työpaikkana täältä >>