Ilmastoystävällinen liiketoiminta

DNA on sitoutunut vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.  Ilmastotavoitteemme edistävät tieteilijöiden turvalliseksi todistamaa ilmastokehitystä, ja yhdessä Telenor-konsernin muiden pohjoismaisten yhtiöiden kanssa olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Miksi ilmastoystävällisyys on DNA:lle tärkeää? 

Digitaalisten palvelujen edellytyksenä on ICT-infrastruktuuri, joka ei ole aina kaikista hellin ilmastollemme johtuen sähkön kovasta kulutuksesta. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 3–4 prosenttia maailman päästöistä. Samalla digitalisaatio tarjoaa ne yhteydet, joiden kautta ilmastokysymyksiä voidaan ratkaista. DNA toimii siis alalla, joka tarjoaa niin uusia ratkaisuja ilmaston pelastamiseksi kuin haasteita energian fiksulle käytölle. 

Yhteiskuntamme digitalisoituminen etenee kovaa vauhtia, ja DNA:n asiakkaat ovat jo pitkään olleet koko maailman tasolla kärkijoukoissa, mitä tulee liittymäkohtaiseen mobiilidatan käyttöön. Meillä on siten suuri vastuu kannettavana, jotta voimme jatkossakin olla henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaillemme kestävä kumppani.     

Näin ohjaamme toimintaamme 

Ympäristönsuojelu on DNA:lle vakava asia ja hillitsemme ilmastonmuutoksen edistymistä. Teemme kaiken voitavamme minimoidaksemme esimerkiksi luonnonvarojen, energian, veden ja raaka-aineiden käyttämistä. Noudatettamme lakia sekä vakiintuneita kansainvälisiä ympäristöstandardeja, kuten varovaisuusperiaatetta. Työtämme johtaa myös Telenorin yhteinen Climate and Environment -politiikka.

DNA:n ympäristötyötä ohjaa ISO 14001 -standardin mukainen ympäristötyön johtamisjärjestelmä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat johtamisjärjestelmässämme tunnistettu DNA:n tärkeimmäksi osa-alueeksi. Seuraamme tarkasti päästöjämme ja julkaisemme päästölukumme avoimesti vuosikertomuksessamme. Sekä johtoryhmä että hallitus seuraavat kaikkien ympäristötavoitteiden kehittymistä tarkasti.  

Lue lisää vuosikertomuksesta

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Merkittävimmät päästömme syntyvät Scope 2 -luokassa, eli epäsuorissa kasvihuonepäästöissä. Nämä päästöt syntyvät pääosin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta. Scope 2 -luvuissa meillä on tänä vuonna merkittävä 30 % lasku. Vaikka DNA:n kokonaissähkönkulutus kasvoi, päästömme pienenivät kiitos vihreän energian lisääntymisen ja energiatehokaiden ratkaisujen, jotka korvaavat vanhaa teknologiaa.

Vuoden 2020 aikana yhdistimme ilmastotavoitteemme osaksi Telenorin kunnianhimoista ilmastotavoitetta. Science Based Targets Initiative (SBTi) on hyväksynyt Telenorin maaliskuussa 2021 voimaan astuneen ilmastotavoitteen. 

Tieteeseen pohjautuva Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on vahvistanut, että Telenor-konsernin laajuiset ilmastotavoitteemme perustuvat ilmastontutkimukseen ja -tieteeseen, ja voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt ja haluamme vastata yhteiskuntamme yhteen vakavimmista haasteista kaikilla mahdollisilla keinoilla. Vuonna 2022 jatkoimme Scope 1 -päästöjemme kompensoimista yhteistyössä Compensate-säätiön kanssa. Tuellamme autetaan useita projekteja ympäri maailmaa aina uudelleen metsittämisestä erilaisiin innovaatioprojekteihin. Lue lisää tarkoista kompensoinnin kohteistamme täältä. Ensisijainen tehtävämme tulee kuitenkin aina olemaan omien päästöjemme pienentäminen, emmekä voi tyytyä vain kompensaatioon.

Miten pienentää taloyhtiön kaukolämmön perusmaksua?

Ajankohtainen artikkelimme: Hyvä ilmastotyö ei käytä oikoteitä

DNA:n suoraan ostama sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. 

Tutustu Telenorin sivuilla tarkemmin yhteispohjoismaiseen ilmastotavoitteeseemme.

#wecompensate

DNA kompensoi kaikki suorat päästönsä (Scope 1, 419 CO2t) Compensaten kautta. Laitoimme tänä vuonna vielä ekstraa mukaan, sillä ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt.

Käytettyjen laitteiden kierrätys on tärkeä ekoteko. Joko sinä kierrätät käytöstä poistamasi älylaitteet?