Ilmastoystävällinen liiketoiminta

DNA on sitoutunut vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.  Ilmastotavoitteemme edistävät tieteilijöiden turvalliseksi todistamaa ilmastokehitystä, ja yhdessä Telenor-konsernin muiden pohjoismaisten yhtiöiden kanssa olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Miksi ilmastoystävällisyys on DNA:lle tärkeää? 

Digitaalisten palvelujen edellytyksenä on ICT-infrastruktuuri, joka ei ole aina kaikista hellin ilmastollemme johtuen sähkön kovasta kulutuksesta. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 3–4 prosenttia maailman päästöistä. Samalla digitalisaatio tarjoaa ne yhteydet, joiden kautta ilmastokysymyksiä voidaan ratkaista. DNA toimii siis alalla, joka tarjoaa niin uusia ratkaisuja ilmaston pelastamiseksi kuin haasteita energian fiksulle käytölle. 

Yhteiskuntamme digitalisoituminen etenee kovaa vauhtia, ja DNA:n asiakkaat ovat jo pitkään olleet koko maailman tasolla kärkijoukoissa, mitä tulee liittymäkohtaiseen mobiilidatan käyttöön. Meillä on siten suuri vastuu kannettavana, jotta voimme jatkossakin olla henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaillemme kestävä kumppani.     

Näin ohjaamme toimintaamme 

Ympäristönsuojelu on DNA:lle vakava asia ja hillitsemme ilmastonmuutoksen edistymistä. Teemme kaiken voitavamme minimoidaksemme esimerkiksi luonnonvarojen, energian, veden ja raaka-aineiden käyttämistä. Noudatettamme lakia sekä vakiintuneita kansainvälisiä ympäristöstandardeja, kuten varovaisuusperiaatetta. Työtämme johtaa myös Telenorin yhteinen Climate and Environment -politiikka.

DNA:n ympäristötyötä ohjaa ISO 14001 -standardin mukainen ympäristötyön johtamisjärjestelmä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat johtamisjärjestelmässämme tunnistettu DNA:n tärkeimmäksi osa-alueeksi. Seuraamme tarkasti päästöjämme ja julkaisemme päästölukumme avoimesti vuosikertomuksessamme. Sekä johtoryhmä että hallitus seuraavat kaikkien ympäristötavoitteiden kehittymistä tarkasti.  

Lue lisää vuosikertomuksesta

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Merkittävimmät päästömme syntyvät Scope 2 -luokassa, eli epäsuorissa kasvihuonepäästöissä. Nämä päästöt syntyvät pääosin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta. Scope 2 -luvuissa meillä on tänä vuonna merkittävä 30 % lasku. Vaikka DNA:n kokonaissähkönkulutus kasvoi, päästömme pienenivät kiitos vihreän energian lisääntymisen ja energiatehokaiden ratkaisujen, jotka korvaavat vanhaa teknologiaa.

Vuoden 2020 aikana yhdistimme ilmastotavoitteemme osaksi Telenorin kunnianhimoista ilmastotavoitetta. Science Based Targets Initiative (SBTi) on hyväksynyt Telenorin maaliskuussa 2021 voimaan astuneen ilmastotavoitteen. 

Tieteeseen pohjautuva Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on vahvistanut, että Telenor-konsernin laajuiset ilmastotavoitteemme perustuvat ilmastontutkimukseen ja -tieteeseen, ja voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt ja haluamme vastata yhteiskuntamme yhteen vakavimmista haasteista kaikilla mahdollisilla keinoilla. Vuonna 2022 jatkoimme Scope 1 -päästöjemme kompensoimista yhteistyössä Compensate-säätiön kanssa. Tuellamme autetaan useita projekteja ympäri maailmaa aina uudelleen metsittämisestä erilaisiin innovaatioprojekteihin. Lue lisää tarkoista kompensoinnin kohteistamme täältä. Ensisijainen tehtävämme tulee kuitenkin aina olemaan omien päästöjemme pienentäminen, emmekä voi tyytyä vain kompensaatioon.

Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä

DNA:n Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä. Wattisen avulla kodeissa on lämmityskaudella aina sopiva lämpötila ja rahaa säästyy ilman että asukkaiden tarvitsisi tinkiä asumismukavuudesta.

Rakennusten lämmittäminen on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun päästöistä lähes puolet aiheutuu lämmityksestä, mikä on kaksinkertainen määrä liikenteen aiheuttamiin päästöihin verrattuna. Wattisen avulla taloyhtiö voi säästää lämmitysenergiassa 15–30 prosenttia ja pienentää kasvihuonekaasupäästöjä saman verran.

Näin saat Wattisen kerrostaloon

  1. Ole yhteydessä DNA:han ja pyydä ilmainen esittely taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.
  2. Teemme tarjouksen taloyhtiön tietojen ja kiinteistön katselmoinnin perusteella
  3. Haluttaessa asukkaita kuullaan, ja taloyhtiön hallitus tekee päätöksen. Wattisen hankinta ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä.
  4. Wattinen asentaa talosi nykyisten patteritermostaattien tilalle uudet älytermostaatit sekä lämmityksen ohjausjärjestelmän.
  5. Wattinen opastaa asukkaille ja taloyhtiön edustajille, miten lämmitystä ajastetaan ja ohjataan fiksusti.

Lisätietoa Wattisesta

Enemmän mobiilidataa, vähemmän sähkönkulutusta

Tefficientin uusimman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa koko maailmassa. Vaikka mobiilidatan käyttö kasvaa koko ajan, sähkönkulutus vähenee samaan aikaan suhteellisesti. Tämä on DNA:n edistyksellisen verkkoteknologian ansiota. Rakenteilla olevan 5G-verkon ansiosta suhteellinen tehokkuus kasvaa edelleen tulevien vuosien aikana, vaikka kokonaisenergiankulutus kasvaisikin.

Matkaviestinverkko-operaattoreita maailmanlaajuisesti edustavan GSMA:n vuonna 2019 julkaiseman raportin mukaan mobiilisektorilla on merkittävä mahdollisuus tukea myös muita toimialoja sähkönkulutuksen ja päästöjen vähentämisessä. Mobiilisektori voi auttaa päästöjen välttämisessä muun muassa lisäämällä verkkoyhteyksiä, kehittämällä energiatehokkuutta sekä vaikuttamalla ihmisten käyttäytymisen muutokseen.

Mobiilisektorin tarjoamat verkkoteknologiat voivat myös vauhdittaa uusien vähähiilisten innovaatioiden syntymistä monilla eri toimialoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. GSMA:n ja Carbon Trustin laskelman mukaan vuonna 2018 matkaviestintäteknologian vaikutus päästöjen välttämiseen oli maailmanlaajuisesti arviolta 10 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki.

Lue lisää GSMA:n raportista

 

DNA:n suoraan ostama sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. 

Tutustu Telenorin sivuilla tarkemmin yhteispohjoismaiseen ilmastotavoitteeseemme.

#wecompensate

DNA kompensoi kaikki suorat päästönsä (Scope 1, 419 CO2t) Compensaten kautta. Laitoimme tänä vuonna vielä ekstraa mukaan, sillä ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt.

The recycling of user devices is important in terms of climate and biodiversity. Are you already recycling yor devices?