Datansiirtoa planeettamme rajoissa

ICT-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta on noin 4–10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt noin 3–5 prosenttia. DNA pyrkii varmistamaan, että data liikkuu sen verkoissa mahdollisimman ilmastoystävällisesti. Lisäksi pyrimme varmentamaan ympäristön hyvinvoinnin toimistojen jätekierrätyksestä aina asiakkaiden päätelaitteiden kierrätykseen.

Mitä tekemistä DNA:n datalla ja planeettamme rajoilla on?


Digitaalisten palvelujen edellytyksenä on ICT-infrastruktuuri, joka ei ole aina kaikista kevyin ilmastollemme, sillä kuluttajien, yritysten ja yhteiskunnan vauhdilla kasvavat datamäärät johtavat väistämättä teleoperaattoreiden sähkönkulutuksen kasvamiseen.

DNA:n asiakkaat ovat jo pitkään olleet koko maailman tasolla kärkijoukoissa, mitä tulee liittymäkohtaiseen mobiilidatan käyttöön. Tilanne tuo operaattorit uuden haasteen äärelle: miten vastata datan kasvavaan tarpeeseen ja samalla pitää huolta ilmastosta, kun energiankulutus kasvaa? Samalla kuitenkin digitalisaatio tarjoaa ne yhteydet, joiden kautta ilmastokysymyksiä voidaan ratkaista.

Panostamme energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön

DNA on tarttunut haasteeseen ostamalla itse vain vihreää energia sekä ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, joka tarjoaa paremman energiatehokkuuden. Muun muassa tekoälyratkaisujen avulla on mahdollista optimoida verkon energiasäästötoiminnallisuuksien tehokkuutta samalla, kun uudemmat verkkoteknologiat ovat aikaisempia energiatehokkaampia. Käytetyn datan kasvusta huolimatta olemme viimeisten vuosien aikana onnistuneet sekä pienentämään sähkömme kokonaiskulutusta että myös esimerkiksi tehostamaan mobiiliverkkomme energiaintensiteettiä. DNA on sitoutunut myös viimeisimpään energiatehokkuussopimuskauteen 2017-2025, missä tavoitteenamme on tehostaa energiankäyttöämme 7,5 prosenttia vuoden 2022 vertailuajanjaksosta vuoteen 2025 mennessä. 

Sähkönhankintasopimus 10 vuodeksi suomalaisesta tuulivoimapuistosta

Vuonna 2023 teimme merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuodeksi hankintasopimuksen suomalaisesta tuulivoimasta. Vaikka kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on jo alkuperäistodistetusti uusiutuvaa, tulee uuden sopimuksen myötä yli 80 prosenttia siitä jatkossa suomalaisen Exilion Tuulen tuulivoimapuistosta. Iissä sijaitseva Palokankaan tuulivoimapuisto valmistuu loppuvuonna 2024, ja aloitamme sähkönhankinnan vuonna 2025.

Tunnemme vastuuta myös koko arvoketjun osalta

Tiedämme myös, että sähkö- ja elektroniikkajätteen määrä kasvaa maailmanlaajuistesti nopeimmin kaikista jätelajeista, jonka vuoksi haluamme huolehtia myös tehokkaasta kierrätyksestä ja logistiikasta yhdessä kumppaniemme kanssa. Tämän lisäksi myymme päätelaitteita, joiden tuotannossa saatetaan käyttää YK:n ihmisoikeuksien vastaisesti kerättyjä mineraaleja, kuten kultaa ja kobolttia. Tunnemme vastuuta hankintaketjujemme mahdollisimman perusteellisesta tuntemisesta. Haluamme myös osaltamme tukea asiakkaitamme päätelaitteiden kierrättämisessä ja edistää myymiemme laitteiden kiertotaloutta Vaihtohyvitys-palvelumme sekä käytettyjen puhelinten verkkokauppamme Vaihtokapula avulla.

Näin ohjaamme toimintaamme 

Noudatamme lakia sekä vakiintuneita kansainvälisiä ympäristöstandardeja, kuten varovaisuusperiaatetta. Työtämme johtaa myös Telenorin yhteinen Sustainability-politiikka.
 

DNA:n ympäristötyötä ohjaa jo vuodesta 2022 asti sertfioitu ISO 14001 -johtamisjärjestelmä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat johtamisjärjestelmässämme tunnistettu DNA:n tärkeimmäksi osa-alueeksi. Seuraamme tarkasti päästöjämme ja julkaisemme päästölukumme avoimesti vuosikertomuksessamme. Sekä johtoryhmä että hallitus seuraavat kaikkien ympäristötavoitteiden kehittymistä tarkasti.  

Lue lisää vuosikertomuksestamme

Tavoitteemme 

Tieteeseen perustuvat, Science Based Targetin mukaiset ilmastotavoitteet

Vuoden 2020 aikana yhdistimme ilmastotavoitteemme osaksi Telenorin kunnianhimoista ilmastotavoitetta. Science Based Targets Initiative (SBTi) on hyväksynyt Telenorin maaliskuussa 2021 voimaan astuneen ilmastotavoitteen, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tavoitteiden mukaisesti tavoittelemme tytäryhtiönä:

  • Hiilineutraaliutta Scope 1 ja 2 -päästöluokissa vuoteen 2030 mennessä.
  • Saamaan 2/3, eli 68%, kulutuksen perusteella suurimmista toimittajistamme SBTi-tavoitteiden alle
  • Nettonollatavoite (tavoite on vielä SBTi:n validoitavana): vähennämme Scope 1, 2 ja 3 -päästöjämme vähintään 90 prosentilla vuoteen 2045 mennessä. 
  • SBTi:n lisäksi olemme sitoutuneet kasvattamaan kierrätykseen palautuvien päätelaitteiden määrän 30 % prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, vuoden 2023 luvun ollessa noin 10 % tienoilla.

*Scope-päästöluokat ovat maailmanlaajuisesti käytetyimmän ympäristövaikutusten laskemiseen kehitetyn standardin, Kasvihuonekaasuprotokollan (GHG-Protocol, Greenhouse Gas Protocol), mukainen tapa jaotella aiheutuneita kasvihuonepäästöjä. Scope 1 -päästöillä tarkoitetaan suoraan yrityksen omasta toiminnasta aiheutuneita päästöjä. Scope 2 ovat epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat ostetun energian käytöstä. Scope 3 -päästöillä tarkoitetaan yrityksen koko arvoketjun osalta aiheutuneita epäsuoria päästöjä aina tuotteiden ja palveluiden valmistamisesta, hankinnasta näiden loppukäyttöön ja -käsittelyyn saakka. 

*Tavoitelukumme ovat DNA:n omat ja Telenorin kokonaiskehitystä voit seurata Telenorin vuosikertomuksesta.

 

Miten pienentää taloyhtiön kaukolämmön perusmaksua?

Ajankohtainen artikkelimme: Hyvä ilmastotyö ei käytä oikoteitä

DNA:n suoraan ostama sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. 

Tutustu Telenorin sivuilla tarkemmin yhteispohjoismaiseen ilmastotavoitteeseemme.

#wecompensate

DNA kompensoi kaikki suorat päästönsä (Scope 1, 419 CO2t) Compensaten kautta. Laitoimme tänä vuonna vielä ekstraa mukaan, sillä ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt.

Käytettyjen laitteiden kierrätys on tärkeä ekoteko. Joko sinä kierrätät käytöstä poistamasi älylaitteet?