Ilmastoystävällinen liiketoiminta

DNA on sitoutunut vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.  Ilmastotavoitteemme edistävät tieteilijöiden turvalliseksi todistamaa ilmastokehitystä, ja yhdessä Telenor-konsernin muiden pohjoismaisten yhtiöiden kanssa olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Miksi ilmastoystävällisyys on DNA:lle tärkeää? 

Digitaalisten palvelujen edellytyksenä on ICT-infrastruktuuri, joka ei ole aina kaikista hellin ilmastollemme. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 3–4 prosenttia maailman päästöistä. Samalla digitalisaatio tarjoaa ne yhteydet, joiden kautta ilmastokysymyksiä voidaan ratkaista. DNA toimii siis alalla, joka tarjoaa niin uusia ratkaisuja ilmaston pelastamiseksi kuin haasteita etenkin energian fiksulle käytölle. 

Yhteiskuntamme digitalisoituminen etenee kovaa vauhtia, ja DNA:n asiakkaat ovat jo pitkään olleet koko maailman tasolla kärkijoukoissa, mitä tulee liittymäkohtaiseen mobiilidatan käyttöön. Meillä on siten suuri vastuu kannettavana, jotta voimme jatkossakin olla henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaillemme kestävä kumppani.     

Näin ohjaamme toimintaamme 

Seuraamme tarkasti päästöjämme ja julkaisemme päästölukumme avoimesti vuosikertomuksessamme. Sekä johtoryhmä että hallitus seuraavat lukujen kehitystä tarkasti.  

Merkittävimmät päästömme syntyvät Scope 2 -luokassa, eli epäsuorissa kasvihuonepäästöissä. Nämä päästöt syntyvät pääosin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta. Scope 2 -luvuissa meillä on tänä vuonna pieni 3,5 % nousu. Onnistuimme melko hyvin pitämään päästömme kurissa huolimatta siitä, että investoimme voimakkaasti 5G -verkon rakentamiseen. Vuodesta 2015 olemme onnistuneet kuitenkin laskemaan päästöjämme yli 50 prosenttia. 

Olemme kesästä 2021 alkaen olleet mukana kaikkien Telenorin Pohjoismaiden kanssa tavoittelemassa hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että DNA:n Scope 1 ja 2 -päästöjen tulee olla nollassa tuohon määräaikaan mennessä. Tarkastelemme samalla kaikkia mahdollisuuksia vähentää myös muita epäsuoria päästöjämme, kuten liikematkustusta.

Vuonna 2021 päätimme kompensoida kaikki Scope 1 -päästömme, ja olemme aloittaneet yhteistyön Compensate-säätiön kanssa. Tuellamme autetaan uudelleenmetsittämisprojekteja Myanmarissa ja Keniassa, ja suojellaan metsäalueita Perussa, Indonesiassa ja Sambiassa. Ensisijainen tehtävämme tulee kuitenkin aina olemaan omien päästöjemme pienentäminen, emmekä voi tyytyä vain kompensaatioon. Toisaalta ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt ja haluamme vastata yhteiskuntamme yhteen vakavimmista haasteista kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Vuoden 2020 aikana yhdistimme ilmastotavoitteemme osaksi Telenorin kunnianhimoista ilmastotavoitetta. Science Based Targets Initiative (SBTi) on hyväksynyt Telenorin maaliskuussa 2021 voimaan astuneen ilmastotavoitteen. 

                                                                   

Tieteeseen pohjautuva Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on vahvistanut, että Telenor-konsernin laajuiset ilmastotavoitteemme perustuvat ilmastontutkimukseen ja -tieteeseen.  Yhteisen tavoitteemme on siten tieteellisesti osoitettu tukevan Pariisin ilmastosopimuksen mukaista tavoitetta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu siten, että nousu jää vähempään kuin kahteen asteeseen.

SBTi-ohjelman tekemän verifioinnin perusteella voimme sanoa, että kunnianhimoinen tavoitteemme saavuttaa hiilineutralius vuoteen 2030 mennessä on riittävä, jotta voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen mukaisesti. 

DNA:n suoraan ostama sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.  Sertifikaattimme (PDF) 

 

DNA oli mukana liikenne ja viestintäministeriön työryhmässä kehittämässä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa.   Loppuraportti

 

DNA:n verkkoa päivitetään energiatehokkaampaan radiotekniikkaan samalla, kun sen tehoa ja nopeutta lisätään muuten.

 

Mutkattoman työn mallillamme ja etätyöllä vähennämme työmatkaliikkumisen päästöjämme noin 49 prosenttia.

Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä

Lue lisää

DNA:n Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä. Wattisen avulla kodeissa on lämmityskaudella aina sopiva lämpötila ja rahaa säästyy ilman että asukkaiden tarvitsisi tinkiä asumismukavuudesta.

Rakennusten lämmittäminen on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun päästöistä lähes puolet aiheutuu lämmityksestä, mikä on kaksinkertainen määrä liikenteen aiheuttamiin päästöihin verrattuna. Wattisen avulla taloyhtiö voi säästää lämmitysenergiassa 15–30 prosenttia ja pienentää kasvihuonekaasupäästöjä saman verran.

Näin saat Wattisen kerrostaloon

  1. Ole yhteydessä DNA:han ja pyydä ilmainen esittely taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.
  2. Teemme tarjouksen taloyhtiön tietojen ja kiinteistön katselmoinnin perusteella
  3. Haluttaessa asukkaita kuullaan, ja taloyhtiön hallitus tekee päätöksen. Wattisen hankinta ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä.
  4. Wattinen asentaa talosi nykyisten patteritermostaattien tilalle uudet älytermostaatit sekä lämmityksen ohjausjärjestelmän.
  5. Wattinen opastaa asukkaille ja taloyhtiön edustajille, miten lämmitystä ajastetaan ja ohjataan fiksusti.

Lisätietoa Wattisesta!

Enemmän mobiilidataa, vähemmän sähkönkulutusta

Lue lisää

Tefficientin uusimman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa koko maailmassa. Vaikka mobiilidatan käyttö kasvaa koko ajan, sähkönkulutus vähenee samaan aikaan suhteellisesti. Tämä on DNA:n edistyksellisen verkkoteknologian ansiota. Rakenteilla olevan 5G-verkon ansiosta suhteellinen tehokkuus kasvaa edelleen tulevien vuosien aikana, vaikka kokonaisenergiankulutus kasvaisikin.

Matkaviestinverkko-operaattoreita maailmanlaajuisesti edustavan GSMA:n vuonna 2019 julkaiseman raportin mukaan mobiilisektorilla on merkittävä mahdollisuus tukea myös muita toimialoja sähkönkulutuksen ja päästöjen vähentämisessä. Mobiilisektori voi auttaa päästöjen välttämisessä muun muassa lisäämällä verkkoyhteyksiä, kehittämällä energiatehokkuutta sekä vaikuttamalla ihmisten käyttäytymisen muutokseen.

Mobiilisektorin tarjoamat verkkoteknologiat voivat myös vauhdittaa uusien vähähiilisten innovaatioiden syntymistä monilla eri toimialoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. GSMA:n ja Carbon Trustin laskelman mukaan vuonna 2018 matkaviestintäteknologian vaikutus päästöjen välttämiseen oli maailmanlaajuisesti arviolta 10 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki.

Lue lisää DNA:n ilmastotavoitteista ja -työstä.
Lue lisää GSMA:n raportista.