DNA:n viestintä

Viestinnän periaatteet

DNA:n viestintä perustuu avoimeen ja aktiiviseen tiedonvälitykseen. DNA:n viestinnän perusperiaatteena on, että kaikilla sidosryhmillä on yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedon saantiin. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

DNA:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamusta ja tietoisuutta DNA:ta kohtaan, vahvistaa brändiä ja tukea liiketoimintaa. Sisäisen viestinnän tavoitteena on tarjota henkilöstölle riittävästi tietoa työskentelyn tueksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä antaa selkeä kuva DNA:n ajankohtaisista asioista ja tulevista näkymistä.

Toimintatavat

DNA julkaisee kaikki olennaiset ja merkittävät asiat ja tapahtumat lehdistötiedotteilla samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. Tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

DNA julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Lue asiasta tarkemmin DNA:n tiedonanto-ohjeistuksesta.

Hiljainen jakso

DNA:n hiljainen jakso alkaa kolme (3) viikkoa ennen tulosjulkistusta. Silloin DNA ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuutta. Tämä jakso päättyy konsernin tuloksen julkistamiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat löytyvät talouden kalenterista.

Tulosvaroitus

Tulosvaroitus annetaan siinä tapauksessa, että yhtiö on arvioinut sen taloudellisen aseman kehityksen, tulosennusteen tai tulevaisuuden näkymien olennaisesti muuttuneen aiemmin julkaistuista. Muutoksen arvioinnista vastaa talousjohtaja ja toimitusjohtaja.

Keinot, tiedotteiden jakelu ja saatavuus

Viestinnän keinoina DNA käyttää yleisten lehdistötiedotteiden lisäksi julkaisemiaan liiketoimintakatsauksia, puolivuotiskatsausta, vuosikertomusta, verkkosivustoa, tapaamisia sekä lehdistötilaisuuksia. Lehdistötiedotteet ja taloudelliset raportit julkaistaan keskeisten tiedotusvälineiden saataville ja DNA:n verkkosivuilla.

Vastuut ja lausunnonantajat

DNA:n viestinnällä on kokonaisvastuu mediasuhteiden hoitamisesta sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen viestintäpolitiikan noudattamisesta.

Konsernijohtaja, talousjohtaja sekä viestintäjohtaja ovat konsernin virallisia puhemiehiä ja he antavat lausuntoja konsernin toimintaan ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Muut konsernijohdon jäsenet toimivat konsernin puhemiehinä omiin toimialueisiinsa liittyvissä asioissa.

Kriisiviestintä

DNA:n kriisiviestinnän johtamisesta vastaa DNA:n viestintäjohtaja. DNA:n kriisiviestintäryhmän muodostavat viestintäjohtaja, liiketoimintojen viestintävastaavat ja turvallisuusjohtaja.

DNA:n erilliseen kriisiviestintäsuunnitelmaan on määritelty DNA:n kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet. Periaatteet ovat liiketoiminnan turvaaminen, nopeus, rehellisyys, avoimuus, aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, inhimillisyys, yksilön kunnioitus, vastuullisuus, pyrkimys dialogiin ja selkeä kieli.

Markkinahuhut

DNA ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti liikkuvia huhuja, mikäli ne eivät aiheuta merkittävää haittaa DNA:n toiminnalle. Tällöin DNA antaa aiheesta lehdistötiedotteen.