Henkilöstöedut


Mutkaton työtapa ja etätyö


 

DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa. Etätyölle on DNA:lla kolme tasoa, joista mutkaton malli on selvästi yleisin:

 1. Mutkaton malli tarkoittaa täyttä vapautta, ja sen piirissä on suurin osa henkilöstöstä. Tällöin etätöihin ei tarvitse pyytää lupaa. Myös etätyöt ulkomailta onnistuvat.
 2. Rajattua etätyömallia sovelletaan niihin töihin, joissa etätyöskentelyä on tyypillisesti pidetty hyvin vaikeana toteuttaa. Vaikkapa vuoropohjaisessa asiakaspalvelutyössä joustavuutta on jouduttu paikoin rajoittamaan esimerkiksi palveluvalmiuden varmistamiseksi.
 3. Välttämättömän lähityön piirissä ovat työntekijät, joiden on työnkuvan, tietoturvasyiden tai asiakasvaatimusten vuoksi pakko olla aina läsnä työpisteellään. Näiden töiden tekijät, vaikkapa myymälämyyjät, ovat ymmärtäneet hyvin, miksi etämahdollisuutta ei tehtävässä ole. Heidänkin työnkuvaansa pyritään luomaan mahdollisimman paljon joustavuutta.

DNA on tehnyt useita konkreettisia toimenpiteitä henkilöstön etätyökokemuksen parantamiseksi:

 • Oikeus työskennellä vapaasti paikasta riippumatta tuodaan aidosti tarjolle myös niihin toimintoihin, joihin on vielä ennen korona-aikaa liittynyt rajoituksia. Tällaisia on esimerkiksi asiakaspalvelutyöt, missä jatkuvan etätyön järjestely on vaatinut laadukkaan palvelutason ylläpitämiseksi hieman tavallista enemmän vaivaa.
 • Työhön ja ergonomiaan liittyvää välineistöä, kuten näyttöjä ja työtuoleja, lainataan henkilöstölle toimistotiloista.
 • Koko organisaatio on ottanut käyttöön viikoittaisen palaverittoman ajanjakson käytännön, millä varmistetaan, että henkilöstöllä on taatusti myös rauhoitettua työaikaa.
 • Varmistamme uusilla työkaluilla ja keinoilla, että esimerkiksi tiimipäivät on mahdollista järjestää etäyhteyden kautta tai fyysisesti mutta turvallisesti niin, että ne ajavat tarkoituksensa virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden kasvattamisen osalta.
 • Parannamme koulutusten avulla esihenkilöstön valmiuksia toimia tukena tiimiläisilleen ja kehitämme avointa sisäistä viestintää entisestään.

Etätyö ulkomailta?

Mutkattoman työn piirissä työskentelevien DNA:laisten on tietyin etätyöjakson pituutta koskevin rajoituksin ja esihenkilön luvalla mahdollista työskennellä neljä viikkoa vuodesta ulkomailla.

 • Etätyöjakson ulkomailla kustantaa työntekijä itse, ja hänen on varmistettava, että kohteessa on käytössä riittävä internetyhteys etätöiden tekemiseksi.
 • Edun tarkoituksena on mahdollistaa laajemmin esimerkiksi perheen yhteiset ulkomaanreissut koulujen lomakausien aikana.
 • Työntekijät ovat myös pidentäneet viikonloppumatkaa ulkomailla tehtävien etätöiden avulla, ja kokonaiset tiimit ovat tehneet yhteisiä etätyöviikkoja ulkomailta tiimihengen nostattamiseksi tai ihan vain päästäkseen talvella lämpimään. 

Mitä muuta?

Voit lukea muista henkilöstöeduistamme yläreunassa olevan valikon kautta. Sivut kertovat