Raportit ja esitykset

DNA julkaisee vuoden aikana puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA Oyj:n tammi–kesäkuun 2023 puolivuotiskatsauksessa, joka julkaistiin 20.7.2023.

DNA:n talousluvut tammi–kesäkuulta 2023 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 513 miljoonaa euroa (483), käyttökate kasvoi 3 % ja oli 189 miljoonaa euroa (184) ja liiketulos kasvoi 13 % ja oli 93 miljoonaa euroa (82). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi 23 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,8 euroon (17,2). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 39 000 liittymällä vertailukaudesta, mutta liittymäkohtainen liikevaihto laski 16,3 euroon (16,5). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti. Inflaatiolla on ollut osittain myönteinen vaikutus tuottojen kehitykseen, vaikka energian hinnan ja tukkuhintojen nopeaa kasvua ei ole täysimääräisesti siirretty DNA:n palveluiden hintoihin.

DNA:n kasvu kiinteän laajakaistan markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä edelleen kiihtynyt. Kysyntää on kasvattanut yhä laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli kesäkuun päättyessä jo liki 90 %. DNA nousikin keväällä historiallisesti toiselle sijalle matkaviestinverkon liittymien markkinassa, liittymämäärissä mitattuna. Pitkäjänteisesti rakennetun menestyksen taustalla ovat erinomainen asiakaskokemus verkkojen korkeassa laadussa ja mutkattomaksi koettu asiointi asiakkuuden kaikissa vaiheissa.

Alkuvuoden aikana DNA:lla on toteutettu uudistettua strategiaa. Tavoitteenamme on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat, joille tarjoamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Lisäksi pyrimme kasva-maan jatkossakin markkinoita nopeammin, kuten aiempinakin vuosina. Huolehdimme yhteiskuntamme kehityksestä rakentamalla tärkeää verkkoinfrastruktuuria, edistämällä digitaalista yhdenvertaisuutta ja yhdistämällä suomalaiset kaikkeen mikä kenellekin on tärkeintä. Heinäkuun alussa –, eli heti katsauskauden jälkeen –, tiedotimme DNA:n tehneen merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuodeksi hankintasopimuksen suomalaisesta tuulivoimasta. Hankintasopimus edesauttaa kunnianhimoista Science Based Targets -viitekehyksen mukaista nettonollapäästötavoitettamme.

Yksi strategisista tavoitteistamme on olla paras paikka työskennellä ja oppia. Työnteon vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria. Tämä vapaudessa valita itse paras tapa, aika ja paikka työnteolle, jos työtehtävät sen sallivat. Lisäksi keskitymme työssäjaksamisen tukemiseen. Siihen tähtää uusi toimitilastrategiamme, jonka myötä DNA:n uudeksi pääkonttoriksi on valittu rakenteilla oleva Ilmalanlinna Helsingin Ilmalassa; inspiroiva, hyvinvointia tukeva ja yhteisölliseen työskentelyyn rohkaiseva kohtaamispaikka. Siirrymme Käpylästä Ilmalaan kesällä 2024. Henkilöstömme toiveissa on korostunut tarve yhteisöllisyyden vahvistamiseen, ja uusi toimitila on askel tällä tiellä.

DNA:n myönteisestä tuloksesta huolimatta on syytä todeta, että vuoden 2023 ensimmäistä puoliskoa varjosti edelleen yleinen epävarmuus markkinoilla ja maailmalla. Suomen Pankin kesäkuussa antama ennuste* ennakoi Suomen talouden supistuvan vuonna 2023. Nopea inflaatio, erityisesti energian hintojen nousu, ja kasvaneet lainojen viitekorot ovat syöneet kuluttajien ostovoimaa sekä lisänneet yritysten kustannuksia. Suomen Pankki ennakoi lievän taantuman kääntyvän loivaan nousuun vuonna 2024, mutta taantumalla voi kuitenkin olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. 

 

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

*) Lähde: Suomen Pankki 20.6.2023: Suomen talous lievästä taantumasta loivaan kasvuun. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-lievasta-taantumasta-loivaan-kasvuun/