Raportit ja esitykset

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA Oyj:n tilipääntöstiedotteen 2023 yhteydessä, joka julkaistiin 7.2.2024.

DNA:n talousluvut vuodelta 2023 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. DNA ylitti ensimmäistä kertaa koko tilikauden liikevaihdossa miljardirajan, kun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 7 % ja oli 1 067 miljoonaa euroa (997). Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 390 miljoonaa euroa (364) ja liiketulos kasvoi 25 % ja oli 200 miljoonaa euroa (160). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi vertailukaudesta ja oli 2 758 000 liittymää (2 750 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 18,2 euroon (17,4). Myös kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi vertailukaudesta ja oli 674 000 liittymää (642 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 16,5 euroon (16,4). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti.

DNA:n kasvu kiinteän laajakaistan markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä kiihtynyt. Jo keväällä DNA nousi liittymämäärässä toiselle sijalle Suomen matkaviestinverkon liittymämarkkinassa. Menestyksen taustalla ovat mutkattomuus asiakkuuden kaikissa vaiheissa ja erinomainen asiakaskokemus verkkojen korkeassa laadussa. Syksyllä DNA veikin kärkipaikan Suomen matkapuhelinoperaattorien asiakastyytyväisyydessä EPSI Rating -organisaation tutkimuksessa. Joulukuussa demonstroimme medialle kyvykkyyksiä, joita tuleva 5.5G-tekniikka tulee mahdollistamaan – esimerkiksi yli 10 gigan latausnopeutta. 5G-verkkomme väestöpeitto oli vuoden päättyessä jo 94 %.

DNA voitti marraskuussa Suomen laatupalkinnon. Voitto perustuu riippumattoman asiantuntijaryhmän kansainvälisellä EFQM-mallilla tekemään perusteelliseen arvioon organisaation toiminnasta. Arviointiryhmä kiitti erityisesti asiakaskeskeisyyttämme ja strategisen suunnitelmamme onnistunutta käytäntöön viemistä. Henkilöstön sitoutuminen DNA:n arvoihin näkyy toiminnassamme. Isoin kiitos palkinnosta kuuluukin DNA:n henkilöstölle, joka tekee päivittäin laadukasta työtä asiakkaidemme hyväksi.

Uskomme DNA:lla, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Inhimillinen johtaminen ja ihmiskeskeinen työympäristö mahdollistavat paremman sitoutumisen, huippusuoritukset ja luovuuden. Marraskuussa DNA saavuttikin hienosti toisen sijan Hälsan HumanPower23-kilpailun Ihmisläheinen työyhteisö -kategoriassa. Vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria.

Vuotta 2023 varjosti kuitenkin epävarmuus markkinoilla ja maailmalla. Suomen Pankki tiedotti1) joulukuussa, että Suomen talous on taantumassa ja elpyminen alkaa vasta vuoden 2024 lopulla. Vuoden 2023 aikana korkea inflaatio söi kuluttajien ostovoimaa ja yleisimmät viitekorot pysyivät korkealla luoden epävarmuutta myös DNA:n talousnäkymiin. Inflaation hidastuminen ja mahdollinen korkojen lasku parantavat kuitenkin kotitalouksien ostovoimaa, mikä luo mahdollisuuksia talouden elpymiselle keskipitkällä aikavälillä.

Syksyllä uutisoitiin kaasuputken ja merikaapelin vaurioitumisesta Itämerellä. Tapahtumat muistuttivat, että Suomen tulee olla varautunut ulkopuoliseen sabotaasiin. Toimintakyky on kyettävä säilyttämään kaikissa olosuhteissa. DNA on pitkään tehnyt suunnitelmallista työtä koti- ja ulkomaanyhteyksien varmentamiseksi. Käytössämme on useita toisiaan varmentavia meri- ja maayhteyksiä sekä tarvittaessa satelliittiyhteyksiä. Olemme myös nostaneet varautumisen tasoa niin teknisin kuin hallinnollisin toimenpitein.

 

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

1) Suomen Pankki 19.12.2023: Suomen talous on taantumassa ja toipuminen takkuaa. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-on-taantumassa-ja-toipuminen-takkuaa/