Raportit ja esitykset

DNA julkaisee vuoden aikana puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuotiskatsauksessa, joka julkaistiin 19.7.2022.

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko päättyi aiempaa epävakaammassa toimintaympäristössä. Venäjän Ukrainassa aloittama sota on johtanut helmikuun jälkeen globaaliin epävarmuuteen, mikä heijastuu taloudellisiin näkymiin myös Suomessa. Nopeasti kiihtynyt inflaatio on alkanut jo syödä kuluttajien ostovoimaa ja yleisimmät lainojen viitekorot ovat kääntyneet voimakkaaseen nousuun. Suomen Pankki arvioi kesäkuussa, että Ukrainassa käytävä sota hidastaa Suomen talouskasvua, heikentää näkymiä ja lisää maailmantalouden epävarmuutta. Tällä kaikella voi olla vaikutuksia myös DNA:n talousnäkymiin.

DNA:n tammi–kesäkuun 2022 taloudelliset tunnusluvut osoittavat liiketoimintamme kehittyneen kaikesta huolimatta vakaasti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 1 % ja oli 483 miljoonaa euroa (476), käyttökate pysyi vakaana ja oli 184 miljoonaa euroa (183) ja liiketulos kasvoi 1 % ja oli 82 miljoonaa euroa (81). Aiempaa hitaampaa kasvua selittävät vertailukautta korkeammat myynnin, 5G-rakentamisen, konsernipalveluiden ja energian kustannukset.

Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi 24 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,2 euroon (17,0). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 30 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,5 euroon (16,1). Kasvu kiinteän verkon markkinajohtajana on jatkunut.

5G-palveluiden kysyntä jatkui vahvana. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lähes 80 % kaikista DNA:n myymistä puhelimista oli jo 5G-puhelimia, kun vielä tammi–kesäkuussa 2021 niiden osuus oli vain reilu 50 %. Kysyntää kasvatti myös laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli katsauskauden päättyessä jo 70 %. 5G:n tuoma merkittävä parannus mobiiliyhteyksien nopeuteen oli selvästi todettavissa Omnitelen huhtikuussa julkaistusta mittauksesta3). Mitatut latausnopeudet DNA:n mobiiliverkossa olivat paikoin jopa kymmenkertaistuneet reilussa neljässä vuodessa.

Koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista luovuttiin Suomessa tammi–kesäkuun kuluessa lähes kokonaan. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyminen alkuvuodesta on lisännyt myös DNA:lla toimistojen käyttöastetta, vaikka se on yhä kaukana pandemiaa edeltävästä ajasta. DNA:n henkilöstöllä säilyy myös jatkossa vapaus tehdä töitä paikkariippumattomasti, ja tyypillisesti toimistolla onkin kevään sekä alkukesän kuluessa käyty vain 0–2 kertaa viikossa. DNA:lla on todettu, että työntekijän vapaus valita mutkattomasti oma työaikansa ja -tapansa on hyvin tuloksellinen ja työtyytyväisyyttä kasvattava toimintamalli. DNA aikoo lähitulevaisuudessa lisätä ja uudistaa työnteon vapautta entisestään. 

 

Jussi Tolvanen
CEO

*) Lähde: Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 3/2022. Tutkimus toteutettiin 11 alueella, jotka kattoivat 19 eri paikkakuntaa. Nämä olivat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Jyväskylä, Lahti ja Pori. Mitatut latausnopeudet vaihtelivat alueittain. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina. Lisäksi tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69937838