Raportit ja esitykset

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA Oyj:n liiketoimintakatsauksen yhteydessä, joka julkaistiin 30.4.2024.

DNA:n talousluvut tammi–maaliskuulta 2024 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 269 miljoonaa euroa (253). Käyttökate kasvoi 14 % ja oli 107 miljoonaa euroa (94) ja liiketulos kasvoi 25 % ja oli 58 miljoonaa euroa (46). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi vertailukaudesta ja oli 2 762 000 liittymää (2 729 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 19,0 euroon (17,7). Myös kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi vertailukaudesta ja oli 680 000 liittymää (651 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 16,6 euroon (16,3). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti.

DNA:n 3G-verkko suljettiin lopullisesti tammikuussa. Pohjois- ja Itä-Suomessa käyttämämme Suomen Yhteisverkon 3G-sulkutyöt tehdään tämän vuoden aikana, kun 5G-verkko alueilla valmistuu. 3G-sulkemisen myötä verkkoarkkitehtuurimme yksinkertaistuu, taajuuksia vapautuu 4G-tekniikan käyttöön ja suhteellinen sähkönkulutus laskee modernin tekniikan myötä. 5G-väestöpeittomme on jo yli 96 % suomalaisista. Omnitelen helmikuisessa mobiilidatapalvelun laatututkimuksessa todetaan, että DNA:n mobiilipalvelun laatu on erittäin hyvällä tasolla Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa, joissa mittaukset tehtiin.

Toimintaympäristömme osalta on tärkeää huomioida, että Suomen talous oli edelleen tammi–maaliskuun aikana taantumassa. Suomen Pankki totesi1 maaliskuisessa ennusteessaan, että aiempaa korkeampi hinta- ja korkotaso vähentää yksityistä kulutusta ja investointeja. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Suomen Pankki ennustaa talouden alkavan kuitenkin toipua vuoden loppua kohti.

DNA on varautunut omassa toiminnassaan myös maailmanpoliittisen tilanteen muutoksiin ja kasvaneiden levottomuuksien myötä lisääntyneisiin sabotaasi-, vaikuttamis- ja tietomurtoyrityksiin. Olemme pitkään tehneet suunnitelmallista työtä koti- ja ulkomaanyhteyksien turvaamiseksi muun muassa monikertaisten varmennuksien avulla. Olemme myös nostaneet varautumisemme tasoa niin teknisin kuin hallinnollisin toimenpitein. Pidämme kaiken toimintamme keskiössä vahvaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa, joiden osalta vahvistunut pohjoismainen yhteistyö on parantanut kyvykkyyksiämme entisestään.

Pyrimme parantamaan myös asiakkaidemme omaa tietoturvataitoa, ja tämän puolesta olemmekin kampanjoineet laajasti eri mediapinnoilla alkuvuoden aikana. Työtä on kuitenkin yhä tehtävänä myös yritysasiakkuuksien puolella, sillä DNA:n emoyhtiö Telenorin hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset ovat varautuneet kyberuhkiin puutteellisesti – vain joka kolmannella yrityksellä on varautumissuunnitelma kyberhyökkäysten varalle. DNA:lla me näemme suomalaisen kyberresilienssin kasvattamisen haasteena, jonka kanssa haluamme olla kaikkien asiakkaidemme tukena

 

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

1) Suomen Pankki 19.12.2023: Suomen talous on taantumassa ja toipuminen takkuaa. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-on-taantumassa-ja-toipuminen-takkuaa/