Raportit ja esitykset

DNA julkaisee vuoden aikana puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA:n tilinpäätöstiedotteessa 2020, joka julkaistiin 2.2.2021

DNA:n liiketoiminta kehittyi vakaasti läpi vuoden 2020. Vaikka liikevaihtomme laski vertailukaudesta 1 % 934 miljoonaan euroon (946), kasvoi matkaviestinliike­vaihtomme 3 % 552 miljoonaan euroon (536). Lasku kokonais­liikevaihdossa johtui pääasiassa vuodenvaihteessa myydystä antenniverkon maksu-TV-liiketoiminnasta sekä pienentyneestä laitemyynnistä, johon koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet heijastuivat läpi vuoden. DNA:n vertailukelpoinen käyttökate kehittyi vuoden aikana vahvasti ja kasvua tuli yhtiön molemmilta liiketoiminnoilta. Vertailu-kelpoinen käyttökate kasvoi 7 % vertailukaudesta 333 miljoonaan euroon (310), mikä oli 36 % liikevaihdosta. 

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski vertailukaudesta 2 000 liittymällä, mikä johtui yksinomaan prepaid-liittymien määrän las-kusta. Postpaid-liittymien määrä kasvoi 9 000 liittymällä. Samalla kasvatimme liittymä­kohtaista keskimääräistä liikevaihtoa vertailu­kaudesta 3 % 16,8 euroon (16,3).

Pandemiavuoden aikana DNA:n rooli nopeiden ja tieto­turvallisten yhteyksien mahdollistajana on ollut merkittä­vämpi kuin koskaan. Video-pohjaisten palvelujen hyödyntäminen on kasvanut vuoden aikana merkittävästi aiemmasta, koska fyysisten tapaamisten määrää on jouduttu vähentämään. Tämä on näkynyt datamäärien valtavassa kasvussa ja nopeiden yhteyksien aiempaakin suuremmassa tarpeessa. Kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin tuorein raportti syyskuulta1) kertoo, että DNA:n asiakkaat käyttivät jälleen koko maailmassa eniten mobiilidataa liit-tymää kohden. Lisäksi Omnitele Oy:n tuoreessa mittauksessa2) juuri DNA:n liittymällä saavutettiin korkein keskimääräinen tiedonsiirtonopeus saapuvan liikenteen suunnassa. Mittaukset tehtiin marras–joulukuussa Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa.

Laadukkaan digitaalisen yhteydenpidon kasvanut tarve näkyi vuoden mittaan myös DNA:n laitemyynnissä. 5G-puhelimien myynti kasvoi mer-kittävästi, ja joulukuussa niiden osuus oli jo lähes 50 % myydyistä puhelimista. Älykellojen myynti kaksinkertaistui ja kannettavien tietokoneiden lisäksi myös pöytätietokoneiden myynti kasvoi vuoteen 2019 verrattuna. Myös kiinteän DNA Koti 5G -palvelun asennukset ovat jatkuneet, ja asiakaspalaute palvelun toimivuudesta on ollut kiittävää.

DNA:n operatiiviset investoinnit kasvoivat tammi–joulukuussa 22 % ja olivat 171 miljoonaa euroa (140). Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuivat radioverkon kapasiteetin kasvattamiseen ja 5G-valmiuden kehittämiseen sekä kuituverkkoihin ja siirtojärjestelmiin. 5G-verkon rakentaminen onkin edennyt suunnitellussa aikataulussa, ja verkon kuuluvuusalue kattoi vuoden päättyessä jo liki 1,8 miljoonaa ihmistä, noin kolmanneksen suomalaisista. Verkkoa rakennetaan edelleen tauotta, ja kymmeniä tuki­­asemia avataan viikoittain eri puolille Suomea. Vuoden 2021 alusta rakentaminen jatkuu sekä kasvattamalla peittoaluetta suurissa kaupungeissa että tuomalla 5G-palvelut suureen määrään uusia paikkakuntia. Lisäksi rakentamista kohdennetaan eri puolille Suomea nykyisen mobiilidataliikenteen kapasiteettitarpeen perusteella.

Lokakuussa kerrottiin myös, että DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteisesti omistama yhtiö Suomen Yhteisverkko Oy alkaa rakentaa Pohjois- ja Itä-Suomeen uutta 5G-verkkoa yhteistyössä Nokian kanssa. Kolmivuotinen rakennusprojekti käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Vuoden 2020 päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. Säännöllisten henkilöstökyselyidemme perusteella etätyö jatkui sujuvana läpi vuoden.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

1) Tefficientin raportti H1/2020. Tefficient on kansainvälinen tietoliikennealan analyysi-, vertailu- ja konsulttiyritys, jonka raportit ovat ladattavissa osoitteessa https://tefficient.com/mobile-data-operators–1h–2020/ 
2) Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 11/2020. Tutkimus toteutettiin kymmenessä Suomen suurimmassa kaupungissa. Tulokset perustuvat mittausten keskimääräisen saapuvan liikenteen (tukiasemalta päätelaitteeseen päin) tiedonsiirtonopeuksiin. Tutkimuksen tulokset ja operaattoreiden tulosjärjestys vaihtelivat kaupunki- ja paikkakohtaisesti. Keskimääräisissä latausnopeuksissa eri kaupungeissa oli varsin isoja eroja ja 5G-peittoalueen laajuus vaihteli varsin paljon kaupunkikohtaisesti. Tutkimus toteutettiin operaattoreiden nopeimmilla 5G-kuluttajaliittymillä ja 5G-kyvykkäillä älypuhelimilla. Raportti on saatavilla osoitteessa https://www.dna.fi/documents/753910/1424803/Omnitele_5G_Benchmark_2020_Loppuraportti.pdf