Raportit ja esitykset

DNA julkaisee vuoden aikana puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsauksessa, joka julkaistiin 26.10.2022.

Kolmannen vuosineljänneksen päättymistä leimasi yleinen epävarmuus markkinoilla ja maailmassa. Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota on aiheuttanut laajoja epävarmuuksia globaalisti, mikä heijastuu taloudellisiin näkymiin myös Suomessa. Inflaatio on pysytellyt lähivuosiin nähden poikkeuksellisen korkealla ja yleisimmät lainojen viitekorot sekä energian hinta ovat nousseet nopeasti. Tilastokeskus raportoi syyskuussa, että suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen oli vajonnut alemmas kuin koskaan vuodesta 1995 alkaneessa mittaushistoriassa. Tällä kaikella voi olla vaikutuksia DNA:n talousnäkymiin.

Talousluvut tammi–syyskuulta 2022 osoittavat DNA:n liiketoiminnan kehittyneen epävarmassakin markkinaympäristössä vakaasti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 4 % ja oli 734 miljoonaa euroa (705), käyttökate kasvoi 3 % ja oli 279 miljoonaa euroa (271) ja liiketulos kasvoi 8 % ja oli 126 miljoonaa euroa (117). Matkaviestinverkon liittymämäärä2) kasvoi 38 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,3 euroon (17,0). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 35 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,4 euroon (16,2). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti.

5G-mobiililiittymien kysyntä kasvoi selvästi heinä–syyskuussa ja syyskuun myydyimmistä puhelinmalleista valtaosa oli 5G-kykyisiä. Myös SIM-korttipaikalla varustettujen tietokoneiden myynti on kasvanut. 5G-verkkomme on laajentunut kasvavien käyttömäärien tahdissa, ja vuosineljänneksen päättyessä se kattoi jo 76 % suomalaisten asuinpaikoista. Kyvykkään verkon tarvetta alleviivaa tuore Tefficientin raportti*, joka osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttävän eniten liittymäkohtaista mobiilidataa Euroopassa. Mobiiliverkkomme nopeudesta taas kertoo kahdeksassa isossa kaupungissa tehty Omnitelen tutkimus**, jossa DNA:n liittymällä saavutettiin koko vertailumittauksen suurin keskimääräinen latausnopeus.

Työnantajana DNA otti syyskuussa jälleen askeleen vapauden, vastuun ja luottamuksen tiellä, kun teimme päätöksen kokeilla tekniikka- ja IT-osastoilla täysin toimipaikasta riippumatonta rekrytointi- ja työskentelymallia Suomessa. Käytännössä rekrytoitava henkilö voi siis valita työhönottopaikakseen minkä tahansa lukuisista toimipisteistämme ympäri maata. Tämä ei tietenkään heikennä jo entuudestaan mahdollistamaamme vapaata etätyötä Suomessa. Uudistimme myös lukuisia muita henkilöstökäytäntöjämme esimerkiksi pidentämällä mahdollisuutta tehdä etätöitä ulkomailta neljään viikkoon. Uudistusten taustalla on DNA:n uusi työnantajalupaus olla inhimillinen ja omanlainen työpaikka kaikille DNA:laisille. Kyseessä on samalla vastauksemme maanlaajuiseen IT:n ja tekniikan asiantuntijoita koskevaan osaajapulaan. 

 

Jussi Tolvanen
CEO

*) Lähde: Tefficientin raportti, Tefficient Industry Analysis #2 2022. Raportti ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69950364
**) Lähde: Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 7/2022. Tutkimus toteutettiin kahdeksassa kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Porissa. DNA:n liittymän keskimääräinen latausnopeus oli suurin seitsemässä kaupungissa kahdeksasta. Mitatut latausnopeudet vaihtelivat alueittain. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina sekä koko mittauksen keskiarvona. Lisäksi tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69947826