Yhdessä digitaalisen yhdenvertaisuuden puolesta

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, mikä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Kaikilla suomalaisilla ei kuitenkaan ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Osalle kehityksen mukana pysyminen on haastavaa.

Me DNA:lla haluamme omalta osaltamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Auttaaksemme myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, teemme tiivistä yhteistyötä vahvojen kumppaneiden Hope ry:n, Plan International Suomen, SOS-lapsikylän, Suojellaan lapsia ry:n, ja Vanhustyön keskusliiton kanssa. Yhteistyömme tavoitteena on digitaalisen eriarvoistumisen ehkäiseminen seuraavissa ryhmissä:

•    vanhukset
•    lapset ja nuoret
•    vähävaraiset perheet
•    maahanmuuttajanuoret

Kiinnostus digitaalisia laitteita ja palveluita kohtaan ei vähene iän myötä, ilmenee DNA:n teettämästä Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista yli 75-vuotiaista 73 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut uusista laitteista ja 75 prosenttia uusista palveluista. Kaikista vastanneista 83 prosenttia ilmoitti olevansa innokas opettelemaan uusien laitteiden tai palveluiden käyttöä. 

Digitaalisen yhdenvertaisuuden kumppanuudet

Uskomme vahvoihin kumppanuuksiin ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön, ja keskitämme tukemme tänäkin vuonna VTKL:n, SOS-Lapsikylän, Hope ry:n ja Suojellaan lapsia ry:n työlle. Keskitämme voimavaramme ja rahallisen tukemme siihen, että olemme hyvä kumppani juuri näille järjestöille.

Tältä sivulta voit lukea lisää kumppaneistamme ja yhteistyöstämme.

SOS-Lapsikylä

Tuemme SOS-Lapsikylän Apuu chat -palvelua. Alun perin korona-aikaan perustettu ja nopeasti erittäin tärkeäksi osoittautuneen Apuu chatin kautta lapset ja nuoret voivat hakea apua aivan omaehtoisesti. Apuu chatissa auttaa päivittäin monia kymmeniä, jopa satoja lapsia ja nuoria. Kumppanuutemme SOS-Lapsikylän kanssa on jatkunut vuodesta 2011. 

”Kumppanuus DNA:n kanssa on aina ollut innostavaa ja rohkeaa. Vuosien varrella olemme toteuttaneet yhdessä monia innovatiivisia kampanjoita, joiden avulla SOS-Lapsikylä on voinut tukea ja edistää yhä useamman lapsen, perheen ja nuoren digitaalista yhdenvertaisuutta”, sanoo yritysyhteistyöpäällikkö Maria Ulvinen SOS-Lapsikylästä. Pidetyt Satuillaan-sadut ovat esimerkki DNA:n ja SOS-Lapsikylän yhteistyöstä. 

Hope ry

Hope ry:n kanssa DNA on sopinut vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi tehtävistä laitelahjoituksista. DNA:n tuki ohjataan Hopen ilmoittaman tarpeen mukaan.

”Yhteistyö DNA:n kanssa on sujuvaa ja vastaa selkeästi havaittuun tarpeeseen. Avustustoimintamme ja yhteistyömme DNA:n kanssa on hyvin konkreettista: arkea helpottavia laitelahjoituksia niille lapsille ja nuorille, joiden perheellä ei vastaaviin hankintoihin olisi varaa", sanoo toiminnanjohtaja Eveliina Hostila Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:stä.
 

Turvallisesti #Digiliikenteessä - Suojellaan Lapsia ry

Digimaailma on iloinen ja hyödyllinen paikka myös lapsille, kunhan hän voi tutustua siihen aikuisjohtoisesti rauhassa ja turvallisesti, kuten tieliikennetaitoihinkin. Aikuinen toimii lapselle tärkeänä esimerkkinä ja mallina myös mediankäytössä. 

Tuemme kumppanimme Suojellaan Lapsia ry:n projektia Turvallisesti #Digiliikenteessä, jossa päätavoite on parantaa lasten nettiturvan taitoja. 

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto rakentaa STEAn rahoittamassa Ikädigituki-hankkeessa valtakunnallisen helpdesk-palvelun seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden edistämiseksi, ja DNA tukee hanketta pääyhteistyökumppanina. Ikädigituki-helpdesk  tulee olemaan helposti tavoitettavissa yhden puhelinnumeron, sähköpostin ja verkkosivun kautta. Tarvittaessa helpdeskin vertaisopastajilla on valmiudet ohjata asiakas eteenpäin esimerkiksi lähiopastukseen.

Plan International Suomi

DNA ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi edistävät yhteisessä hankkeessaan digitaalista yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. DNA:n päätavoitteina  yhteistyössä on lisätä monimuotoisuutta omassa toiminnassaan ja tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille mahdollisuutta tutustua ICT-alaan työpaikkana.

Mimmit koodaa

DNA ja Mimmit koodaa -ohjelma tekevät yhteistyötä edistääkseen monimuotoisuutta ja murtaakseen IT-alaan liittyviä stereotypioita. Tarkoituksena on osoittaa, että alalle voi lähteä kuka vain – koodaaminen ja ohjelmistokehitys sekä teknologia kuuluvat ihan kaikille!