Yhdessä digitaalisen yhdenvertaisuuden puolesta

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, mikä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Kaikilla suomalaisilla ei kuitenkaan ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Osalle kehityksen mukana pysyminen on haastavaa.

Me DNA:lla haluamme omalta osaltamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Auttaaksemme myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, teemme tiivistä yhteistyötä neljän vahvan kumppanin SOS-lapsikylän, HelsinkiMission, Suojellaan lapsia ry:n ja Hope ry:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vanhusten, lasten ja nuorten sekä vähävaraisten perheiden digitaalisen eriarvoistumisen ehkäiseminen sekä lasten digiturvan taitojen edistäminen. 

Uusimman digitaalisen yhdenvertaisuuden tutkimuksemme mukaan yhteiskunnan digitalisoituminen on aiheuttanut yksinäisyyden tunnetta joka kolmannelle 15–24-vuotiaalle. Tutkimuksessa selvisi myös, että noin neljäsosa (23 %) henkilöistä, jotka eivät omista älypuhelinta kokevat jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle palvelujen digitalisoitumisen myötä. Vastaavasti vain kuusi prosenttia heistä, jotka omistavat älypuhelimen kokevat samoin.

 

Digitaalisen yhdenvertaisuuden kumppanuudet

Uskomme vahvoihin kumppanuuksiin ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön, ja keskitämme tukemme tänäkin vuonna HelsinkiMission, SOS-Lapsikylän, Hope ry:n ja Suojellaan lapsia ry:n työlle. Keskitämme voimavaramme ja rahallisen tukemme siihen, että olemme hyvä kumppani juuri näille järjestöille.

Tältä sivulta voit lukea lisää kumppaneistamme ja yhteistyöstämme.

SOS-Lapsikylä

Joskus vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsistaan yksin tai lapset ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. SOS-Lapsikylä auttaa näitä lapsia. Tuemme lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylän toimintaa, ja kumppanuutemme on jatkunut jo vuodesta 2011.

”Kumppanuus DNA:n kanssa on aina ollut innostavaa ja rohkeaa. Vuosien varrella olemme toteuttaneet yhdessä monia innovatiivisia kampanjoita, joiden avulla SOS-Lapsikylä on voinut tukea ja edistää yhä useamman lapsen, perheen ja nuoren digitaalista yhdenvertaisuutta”, sanoo yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen SOS-Lapsikylästä.

HelsinkiMissio

DNA tukee HelsinkiMissiota senioreiden yksinäisyyden vastaisessa työssä. DNA:n tukea ohjataan senioreiden digiapuun, eli henkilökohtaiseen apuun, jonka tarkoitus on auttaa niitä senioreita, jotka kokevat tarvitsevansa parempia digivalmiuksia.

”Digitalisoituminen on yhä haaste lukuisille ikäihmisille. Yhdessä DNA:n kanssa haluamme ehkäistä ikäihmisten digitaalista syrjäytymistä tarjoamalla maksutonta digiapua tarvittaessa vaikka seniorin kotiin. DNA:laisilla on halutessaan myös mahdollisuus osallistua erilaisiin HelsinkiMission vapaaehtoistyön tehtäviin tilanteen parantamiseksi”, sanoo varainhankintapäällikkö Niina Frösén
HelsinkiMissiosta.

 

Hope ry

Hope ry:n kanssa DNA on sopinut vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi tehtävistä laitelahjoituksista. DNA:n tuki ohjataan Hopen ilmoittaman tarpeen mukaan.

”Yhteistyö DNA:n kanssa on sujuvaa ja vastaa selkeästi havaittuun tarpeeseen. Avustustoimintamme ja yhteistyömme DNA:n kanssa on hyvin konkreettista: arkea helpottavia laitelahjoituksia niille lapsille ja nuorille, joiden perheellä ei vastaaviin hankintoihin olisi varaa", sanoo toiminnanjohtaja Eveliina Hostila Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:stä.
 

Turvallisesti #Digiliikenteessä - Suojellaan Lapsia ry

Digimaailma on iloinen ja hyödyllinen paikka myös lapsille, kunhan hän voi tutustua siihen aikuisjohtoisesti rauhassa ja turvallisesti, kuten tieliikennetaitoihinkin. Aikuinen toimii lapselle tärkeänä esimerkkinä ja mallina myös mediankäytössä. 

Tuemme kumppanimme Suojellaan Lapsia ry:n projektia Turvallisesti #Digiliikenteessä, jossa päätavoite on parantaa lasten nettiturvan taitoja.