Hallinnointi

Yhtiökokous

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Koska DNA:lla on vuodesta 2020 alkaen ollut vain yksi osakkeenomistaja, voidaan yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset tehdä myös ilman yhtiökokousta laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset 2024

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 22.3.2024 kello 11.00.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy on päättänyt tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 päätettiin vahvistaa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. 31.12.2023 osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 60 803 804,64 euroa. Hallitus oli myös esittänyt, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallituksen ehdotus taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä päätettiin hyväksyä.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jørgen C. Arentz Rostrup ja hallituksen jäseninä jatkavat Mette Eistrøm Krüger ja Thomas Thyholdt. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Päätettiin valita DNA Oyj:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset joulukuussa 2023

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 29.12.2023 kello 11.00.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy on päättänyt tehdä hallituksen kokoonpanoon liittyvät, ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ilman yhtiökokousta. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

DNA Oyj:n hallituksen kokona on päätetty pitää kolme henkilöä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jørgen C. Arentz Rostrup. Hallituksen jäsenenä jatkaa Thomas Thyhold. Hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu 1. tammikuuta 2024 alkaen Mette Eistrøm Krüger.

Päätökset ovat voimassa 1. tammikuuta 2024 alkaen.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset syyskuussa 2023

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 29.9.2023 kello 11.00.

DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Tehtävää hoitanut Petter-Børre Furberg jää pois yhtiön hallituksesta 1. lokakuuta 2023 alkaen. DNA:n ainoa osakkeenomistaja on 29. syyskuuta 2023 päättänyt valita hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Jørgen C. Arentz Rostrupin ylimääräistä yhtiökokousta pitämättä.

DNA:n emokonserni Telenor kertoi elokuussa nimittäneensä Telenor Asiaa johtaneen Jørgen C. Arentz Rostrupin Telenor Nordicsin johtajaksi ja Telenor Nordicsia johtaneen Petter-Børre Furbergin Telenor Asian johtajaksi.

Osana uutta rooliaan Jørgen C. Arentz Rostrup ottaa hoitoonsa DNA:n hallituksen puheenjohtajan tehtävän 1. lokakuuta 2023 alkaen. Hän on toiminut tehtävässä myös aiemmin lokakuusta 2019 maaliskuuhun 2021.

Hallituksen jäseninä jatkavat Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset 2023

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 30.3.2023 kello 11.00.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy päätti tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset yhtiökokousta pitämättä. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 päätettiin vahvistaa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. 31.12.2022 osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 100 458 459,84 euroa. Hallitus oli myös esittänyt, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallituksen ehdotus taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä päätettiin hyväksyä.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Vastuuvapaus koskee alla lueteltuja jäseniä alla luetelluilla toimikausilla:

1.1.–24.3.2022 Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

24.3.2022–13.9.2022 Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

13.9.–31.12.2022 Petter-Børre Furberg (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme. Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Petter-Børre Furberg ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia DNA Oyj:stä mutta eivät Telenor-konsernista. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Päätettiin valita DNA Oyj:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset joulukuussa 2022

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 30.12.2022 kello 10.00.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy päätti tehdä hallituksen kokoonpanoon liittyvät, ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ilman erillistä yhtiökokousta. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

DNA Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän on päätetty jatkossa olevan kolme. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petter-Børre Furberg. Hallituksen jäseniksi valittiin Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch.

Päätökset ovat voimassa 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset syyskuussa 2022

Oheinen päätös julkaistiin pörssitiedotteella 13.9.2022 kello 10.00.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy päätti tehdä ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvan päätöksen yhtiökokousta pitämättä. Päätös on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Tehtävää hoitanut Jukka Leinosen jää pois yhtiön hallituksesta 13. syyskuuta 2022. DNA:n ainoa osakkeenomistaja on 13. syyskuuta 2022 päättänyt valita hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Petter-Børre Furbergin.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset 2022

Oheiset päätökset julkaistiin pörssitiedotteella 24.3.2022 kello 10.30.

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy päätti tehdä yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset yhtiökokousta pitämättä. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.
 
Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 päätettiin vahvistaa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,52 euroa osakkeelta. 31.12.2021 osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 200 916 919,68 euroa. Hallitus oli myös esittänyt, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallituksen ehdotus taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä päätettiin hyväksyä.
 
Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Vastuuvapaus koskee alla lueteltuja jäseniä alla luetelluilla toimikausilla:
 

  • 1.1.–26.3.2021 Jørgen C. Arentz Rostrup (puheenjohtaja), Fredric Scott Brown, Nils Katla, Tero Ojanperä, Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Ulrika Steg. Toimitusjohtaja Jukka Leinonen. 
  • 26.3.–11.10.2021 Sigve Brekke (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jukka Leinonen. 
  • 11.10.–31.12.2021 Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal, Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Leinonen ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät Telenor-konsernista. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

Varsinainen yhtiökokous 2021

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2021

DNA:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2020, ja vuoden 2020 tulos kohdistetaan kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä. Yhtiökokous päätti myös myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Sigve Brekken ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät Telenor-konsernista. Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole riippumattomia Telenor-konsernista, ei makseta hallituspalkkioita.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

Varsinainen yhtiökokous 2020

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2020

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi on toimitettava DNA:n hallitukselle viimeistään perjantaina 17.1.2020.

Kirjallinen pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee toimittaa yhtiön hallituksen sihteerille Asta Rantaselle osoitteeseen DNA Oyj, Hallitus, Asta Rantanen, PL 10, 01044 DNA ja mielellään myös sähköpostiosoitteeseen asta.rantanen@dna.fi.

 

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2020.

Kokouksessa vahvistettiin DNA:n vuoden 2019 konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. DNA:n vuoden 2019 tilikauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
 
Koska DNA:lla on nyt vain yksi osakkeenomistaja, päätettiin vuonna 2015 perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkauttaa. Yhtiökokous teki myös pieniä muutoksia yhtiöjärjestyksen hallituksen kokoonpanoa ja yhtiökokouskutsua koskeviin kohtiin.
 
Hallituksen nykyistä kokoonpanoa ei muutettu. Puheenjohtajaksi valittiin Jørgen C. Arentz Rostrup ja hallituksen jäseniksi Fredric Scott Brown, Nils Katla, Tero Ojanperä, Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Ulrika Steg.
 

Ylimääräinen yhtiökokous 2019

DNA:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.10.2019

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, jäseniksi ja palkkioiksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin ehdotuksen mukaisesti seitsemän jäsentä ja jäseniksi valittiin nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelleen Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä. Lisäksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valittiin uusina jäseninä Jørgen C. Arentz Rostrup, Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkioksi päätettiin 1 050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokousten kokouspalkkioksi päätettiin valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole riippumattomia DNA Oyj:n osakkeenomistajista luopuivat oikeudestaan palkkioon.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jørgen C. Arentz Rostrupin sekä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Tero Ojanperä ja Nils Katla.
  • Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jørgen C. Arentz Rostrup ja jäseniksi Anni Ronkainen ja Ulrika Steg.

Hallituksen jäsenistä Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Jørgen C. Arentz Rostrup, Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2019

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2019

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 klo 13 Finlandia-talon Veranda-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Pörssitiedote 1.2.2019: Kutsu DNA:n yhtiökokoukseen

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen:

18.3.2019 Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä
25.3.2019 klo 10.00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
28.3.2019 Yhtiökokouspäivä klo 13.00
29.3.2019 Osingon irtoamispäivä
1.4.2019 Osingon täsmäytyspäivä
10.4.2019 Osingonmaksupäivä

Materiaalit:

Varsinainen yhtiökokous 2018

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2018

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2018 klo 13.00 Finlandia-talon Veranda-salissa.

Tiedotteet

Muu aineisto

 

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen:

12.3.2018 Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä
19.3.2018 klo 10:00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
22.3.2018 Yhtiökokouspäivä
23.3.2018 Osingon irtoamispäivä
26.3.2018 Osingon täsmäytyspäivä
4.4.2018 Osingon maksupäivä

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2017

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2017 kello 10.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa.

Tiedotteet

Yhtiökokouksen asiakirjat

Muu aineisto

Tärkeitä päivämääriä

10.3.2017  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
23.3.2017  Osingon irtoamispäivä
24.3.2017  Osingon täsmäytyspäivä
7.4.2017    Osingon maksupäivä

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016

DNA Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2016

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2016. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Leino, Jukka Ottela, Kirsi Sormunen, Tero Ojanperä, Anu Nissinen ja Margus Schults. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino.

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 4,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 40 062 746,40 euroa.

Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.4.2016 ja osingon maksupäivä oli 11.4.2016. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei maksettu osinkoa.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 960 000 kappaletta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankintahinnan vaihteluväli voi olla 70-150 euroa osakkeelta. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus lakkauttaa hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

DNA Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 25.10.2016

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Korhosen uudeksi DNA:n hallituksen jäseneksi. DNA:n hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävissään. Lisäksi hallitus päätti valita Pertti Korhosen hallituksen puheenjohtajaksi ehdollisena listautumisannin ja Yhtiön listautumisen toteutumiselle. Korhosen toimikausi puheenjohtajana alkaa mahdollista listautumista seuraavana päivänä. Pertti Korhonen on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki lisäksi suunnitellun listautumisannin ja listautumisen edellyttämät päätökset. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muun muassa yhtiön yhtiömuodon muuttamista julkiseksi osakeyhtiöksi ja muista muun muassa suunnitellun listautumisen edellyttämistä yhtiöjärjestysmuutoksista. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää osakesplitin avulla antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettaan 14 uutta osaketta. Osakkeiden jakamisen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan 127.325.850 osaketta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden jakamisen toteuttamisen jälkeen. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön listautumisannin ja listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen.