Hallinnointi

Yhtiökokous

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Koska DNA:lla on vuodesta 2020 alkaen ollut vain yksi osakkeenomistaja, voidaan yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset tehdä myös ilman yhtiökokousta laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.