Henkilöstöedut


Laajat työterveyspalvelut

Työterveyspalvelut ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus

DNA tarjoaa henkilökunnalleen lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut. Tarjolla on tarpeen mukaan työterveyshoitajan, työterveyslääkärin, erikoislääkäreiden, työfysioterapeutin ja työpsykologin palveluita . Lisäksi työntekijöillä on käytössään Mehiläisen digiklinikka, eli etälääkäripalvelu, jonka kautta voi hoitaa myös reseptien uusinnan.

DNA:laisille kuuluu myös maksuton näöntarkastus ja terveydenhoitajalle voi soittaa tai vastaanotolle mennä pienistäkin huolista. Käytössä on myös varhaisen välittämisen malli, jolla edistetään työkykyä uhkaavien ongelmien tunnistamista ja niihin tarttumista mahdollisimman varhain. Ylläpidämme säännöllisesti henkilöstömme ensiapuvalmiuksia.

Henkilöstöllä on työnantajan puolesta kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus . Lisäksi tarjolla on esimerkiksi Auntie-palvelu, joka auttaa arjen haasteiden selättämisessä, aina parisuhdehaasteista muihin haastaviin tilanteisiin.

Sairauspoissaolot

Työntekijä voi olla oman sairautensa vuoksi pois ilman sairauslomatodistusta viisi peräkkäistä päivää. Poissaolosta ja sen kestosta tulee kuitenkin ilmoittaa esimiehelle viipymättä. Esimiehellä on oikeus pyytää todistus sairauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Palkallisen sairausloman pituus riippuu työsuhteen kestosta . Myös tilapäiset työjärjestelyt henkilökunnan työkyvyn ylläpitämiseksi ovat mahdollisia.

Sairaan lapsen kotihoitopalvelu

DNA:lla on sopimus sairaan lapsen kotihoitopalvelusta. Palvelu on vaihtoehto vanhemman kotiinjäämiselle silloin, kun lapsi sairastuu. Työnantajan maksama sairaan lapsen hoitoetu on työntekijälle veroton ja näin ollen kuluton. Lastenhoitopalvelua on mahdollista saada 0-9 vuotiaille lapsille arkisin, enimmillään kolmen päivän ajaksi yhtä sairautta kohti.