Osake

Osakehistoria

DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020.

DNA:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. DNA:n täysin maksettu osakepääoma on 72 702 225,65 euroa, ja yhtiöllä on 132 303 500 osaketta. 

Muutokset DNA:n osakepääomassa

  Ulkona olevien osakkeiden määrä Omien osakkeiden määrä Osakkeiden kokonaismäärä Rekisteröity
1.1.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
31.12.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
Suunnattu osakeanti 601   601 11.7.2014
31.12.2014 8 479 133 1 132 144 9 611 277  
Suunnattu osakeanti 605   605 2.1.2015
Osakepalkkijärjestelmään perustuva osakemerkintä 6 475   6 475 15.1.2015
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 1 657 -1 657 0  
31.12.2015 8 487 870 1 130 487 9 618 357  
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 520 -520 0  
Omien osakkeiden mitätöinti   -1 129 967 -1 129 967 13.10.2016
Osakkeiden jakaminen (split) maksuttomalla osakeannilla 118 837 460   118 837 460 27.10.2016
27.10.2016 127 325 850 0 127 325 850  
30.11.2016 132 031 957 0 132 031 957  
16.12.2016 Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 132 303 500 0 132 303 500 16.12.2016
1.6.2017 
Omien osakkeiden hankinta alkoi
132 303 500 0    
14.9.2017
Omien osakkeiden hankinta päättyi
132 303 500 967 897    
4.12.2017 
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista
  -703 080    
  132 303 500 264 817   4.12.2017
1.3.2018 
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista
  -82 028    
  132 303 500 182 789   1.3.2018

1.3.2019

Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista

  - 61 473    
  132 303 500 121 316   1.3.2019