Osake

DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020.

Osakehistoria

DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020.

DNA:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. DNA:n täysin maksettu osakepääoma on 72 702 225,65 euroa, ja yhtiöllä on 132 303 500 osaketta. 

Muutokset DNA:n osakepääomassa

  Ulkona olevien osakkeiden määrä Omien osakkeiden määrä Osakkeiden kokonaismäärä Rekisteröity
1.1.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
31.12.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
Suunnattu osakeanti 601   601 11.7.2014
31.12.2014 8 479 133 1 132 144 9 611 277  
Suunnattu osakeanti 605   605 2.1.2015
Osakepalkkijärjestelmään perustuva osakemerkintä 6 475   6 475 15.1.2015
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 1 657 -1 657 0  
31.12.2015 8 487 870 1 130 487 9 618 357  
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 520 -520 0  
Omien osakkeiden mitätöinti   -1 129 967 -1 129 967 13.10.2016
Osakkeiden jakaminen (split) maksuttomalla osakeannilla 118 837 460   118 837 460 27.10.2016
27.10.2016 127 325 850 0 127 325 850  
30.11.2016 132 031 957 0 132 031 957  
16.12.2016 Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 132 303 500 0 132 303 500 16.12.2016
1.6.2017 
Omien osakkeiden hankinta alkoi
132 303 500 0    
14.9.2017
Omien osakkeiden hankinta päättyi
132 303 500 967 897    
4.12.2017 
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista
  -703 080    
  132 303 500 264 817   4.12.2017
1.3.2018 
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista
  -82 028    
  132 303 500 182 789   1.3.2018

1.3.2019

Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista

  - 61 473    
  132 303 500 121 316   1.3.2019