DNA yrityksenä

Tehtävämme on yhdistää tärkeimmät 

DNA:n visiona on tyytyväisimmät asiakkaat. Erinomaista asiakaskokemusta tukevat DNA:n keskeiset tukijalat, joihin kuuluvat laadukkaat verkot, motivoitunut ja asiakasorientoitunut henkilöstö, edistynyt data-analytiikka sekä haastajakulttuuri, joka näkyy toiminnan ketteryytenä ja kustannustehokkuutena. 

Me DNA:laiset olemme mutkattoman arjen asiantuntijoita sekä älykkään ja innovatiivisen teknologian hyödyntäjiä. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluja, jotka tekevät asiakkaidemme arjesta mutkatonta. Teknologia on vain väline. Asiantuntemus, intohimo ja kyky valjastaa teknologia ihmisille iloksi ja avuksi – nämä taidot ovat meillä DNA:ssa.

Strategiset tavoitteemme

1. Paras paikka tehdä töitä ja oppia
Motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat olennaisen tärkeitä, jotta voimme tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua. Mittaamme onnistumistamme työnantajana sisäisin kyselyin. Olemme myös saaneet ensimmäisenä suomalaisena suuryrityksenä Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tavoitteenamme on, että DNA:lla on huippuammattilaisten tiimi, jossa on joka tehtävässä omistautunut ja pätevä työntekijä.

2. Paras asiakaskokemus
Asiakastyytyväisyydessä haluamme olla selvästi kilpailijoitamme paremmalla tasolla. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi suositteluhalukkuudella (NPS) ja asiakasvaihtuvuudella (CHURN). Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme, joilla mittaamme asiakastyytyväisyyttä. DNA:n asiakkaiden tyytyväisyys on parantanut tasaisesti viime vuosina.

3. Markkinoita nopeampi kasvu
Tyytyväiset asiakkaat haluavat keskittää ostoksiaan DNA:lle ja suosittelevat yhtiötä myös uusille asiakkaille. Uskomme korkean asiakastyytyväisyyden, asiantuntevan myynnin ja laadukkaan monikanavaisen asiakaspalvelun johtavan kilpailijoita parempaan taloudelliseen ja omistaja-arvon kehitykseen. Onnistumistamme näissä tavoitteissa mittaamme liikevaihdon ja operatiivisen vapaan kassavirran kehityksellä.

4. Vahva huolenpito ympäristöstä ja yhteiskunnasta
Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja luomme kestävää yhteyttä ympäristöön. Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme, henkilökunnastamme ja yhteiskunnan avuntarvitsijoita.

 

DNA:n strategia pohjautuu seuraaviin ydinkyvykkyyksiin:

Ketterä tapamme toimia on yksi keskeisimmistä kilpailuedun lähteistämme.

DNA on tullut markkinaan haastajana ja tottunut koko historiansa ajan toimimaan kilpailijoita pienemmillä resursseilla, matalammalla organisaatiorakenteella ja tiukemmalla asioiden priorisoinnilla. Toimimme aidosti arvojemme mukaisesti: nopeasti, rohkeasti ja mutkattomasti. Yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä on entistä tärkeämpää pitää toimintamme ketteränä.

Motivoituneet, asiakaslähtöiset DNA:laiset ja kumppanit mahdollistavat menestyksemme.

Tyytyväinen henkilöstö on avainasemassa, jotta onnistumme tarjoamaan markkinoiden parasta asiakaskokemusta. Tavoitteenamme on, että joka tehtävässä on omistautunut ja pätevä työntekijä. 

Personoidun monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeistä.

Tavoittelemme yhä asiakaslähtöisempää tapaa toimia ja haluamme, että tuotteemme ja palvelumme ovat aidosti asiakkaan arkea helpottavia, selkeitä ja helposti käyttöönotettavia. Erinomainen huolenpito ongelmatilanteissa sekä monikanavainen ja personoitu asiointikokemus mahdollistavat asiakkaillemme mutkattoman arjen. Olemme läsnä monipuolisesti eri asiointikanavissa. DNA:lla on yli 60 DNA Kauppaa, joissa on kuukausittain yli 50 000 palvelutapahtumaa sekä yli 500 palveluneuvojaa, jotka palvelevat puhelimitse ja chatissa. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme online-kanavissa: dna.fi -sivustolla, verkkokaupassa, itsepalvelukanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

Haluamme olla asiakasymmärryksen, datan ja koneoppimisen edelläkävijä Suomessa.

DNA:laisten antaman personoidun palvelun tukena on data ja tekoäly. Hyödynnämme asiakkaasta saatavilla olevan oleellisen tiedon, jotta voimme tuottaa erinomaista palvelua. Asiakas-, verkko- ja muun datan sekä analytiikan ja koneoppimisen yhä tehokkaampi hyödyntäminen auttaa meitä parantamaan asiakaskokemusta jatkossakin. Asiakasymmärrys ja -data mahdollistavat myös tehokkaamman palveluiden lisä- ja ristiinmyymisen asiakkaillemme.

Korkealaatuiset verkot ovat liiketoimintamme perusta.

DNA:lla on kattava ja laadukas matkaviestinverkko ja Suomen kattavin, gigaluokan nopeudet mahdollistava valokuitupohjainen kaapeliverkko. Kaapeliverkon palvelualueella asuu noin 900 000 kotitaloutta. 4G-verkkomme tavoittaa 99,7 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Toimme 5G-palveluita markkinoille vuoden 2019 lopulla, ja 5G mahdollistaa aiempaa huomattavasti nopeammat yhteydet. Tiheän tukiasemaverkon, modernien verkkoteknologioiden ja hyvän taajuustilanteen avulla DNA pystyy pitämään yllä korkeaa palvelutasoa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toteutetun yhteisverkkojärjestelyn ansiosta DNA pystyy tarjoamaan laadukkaat ja kehittyvät matkaviestinpalvelut myös haja-asutusalueilla erittäin hyvällä maantieteellisellä peitolla.