Viestintä

DNA:n viestintä

DNA: viestintäosiosta löydät kattavan määrän tietoa. Käytössäsi on kuvapankki, videot, myyntitilastot ja tutkimukset.

Viestinnän periaatteet

DNA:n viestintä perustuu avoimeen ja aktiiviseen tiedonvälitykseen. DNA:n viestinnän perusperiaatteena on, että kaikilla sidosryhmillä on yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedon saantiin. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

DNA:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamusta ja tietoisuutta DNA:ta kohtaan, vahvistaa brändiä ja tukea liiketoimintaa. Sisäisen viestinnän tavoitteena on tarjota henkilöstölle riittävästi tietoa työskentelyn tueksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä antaa selkeä kuva DNA:n ajankohtaisista asioista ja tulevista näkymistä. Toimintatavat

DNA julkaisee kaikki olennaiset ja merkittävät asiat ja tapahtumat lehdistötiedotteilla samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. Tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

DNA julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. DNA:n tulos julkaistaan kolmen kuukauden välein. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta ja näkymistä annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa. Jos osavuosikatsausten välillä annetaan näitä asioita koskevaa tietoa, se julkaistaan lehdistötiedotteena. 

Hiljainen jakso

DNA:n hiljainen jakso alkaa kolme (3) viikkoa ennen tulosjulkistusta. Silloin DNA ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuutta. Tämä jakso päättyy konsernin tuloksen julkistamiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat löytyvät verkkosivuilta.

Tulosvaroitus

Tulosvaroitus annetaan siinä tapauksessa, että yhtiö on arvioinut sen taloudellisen aseman kehityksen, tulosennusteen tai tulevaisuuden näkymien olennaisesti muuttuneen aiemmin julkaistuista. Muutoksen arvioinnista vastaa talousjohtaja ja toimitusjohtaja.

Keinot, tiedotteiden jakelu ja saatavuus

Viestinnän keinoina DNA käyttää lehdistötiedotteiden lisäksi julkaisemiaan osavuosikatsauksia, vuosikertomusta, verkkosivustoa, tapaamisia sekä lehdistötilaisuuksia. Lehdistötiedotteet ja taloudelliset raportit julkaistaan keskeisten tiedotusvälineiden välityksellä ja DNA:n verkkosivuilla.

 

Vastuut ja lausunnonantajat

DNA:n viestinnällä on kokonaisvastuu mediasuhteiden hoitamisesta sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen viestintäpolitiikan noudattamisesta.

Konsernijohtaja, talousjohtaja sekä viestintäjohtaja ovat konsernin virallisia puhemiehiä ja he antavat lausuntoja konsernin toimintaan ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Muut konsernijohdon jäsenet toimivat konsernin puhemiehinä omiin toimialueisiinsa liittyvissä asioissa.

Kriisiviestintä

DNA:n kriisiviestinnän johtamisesta vastaa DNA:n viestintäjohtaja. DNA:n kriisiviestintäryhmän muodostavat viestintäjohtaja, liiketoimintojen viestintävastaavat ja turvallisuusjohtaja.

DNA:n erilliseen kriisiviestintäsuunnitelmaan on määritelty DNA:n kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet. Periaatteet ovat liiketoiminnan turvaaminen, nopeus, rehellisyys, avoimuus, aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, inhimillisyys, yksilön kunnioitus, vastuullisuus, pyrkimys dialogiin ja selkeä kieli.

Markkinahuhut

DNA ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti liikkuvia huhuja, mikäli ne eivät aiheuta merkittävää haittaa DNA:n toiminnalle. Tällöin DNA antaa aiheesta lehdistötiedotteen.

DNA:n tutkimukset ja analyysit

DNA pyrkii jatkuvasti kehittämään ymmärrystään asiakkaistaan, heidän tarpeistaan sekä markkinoista ja teknologisesta kehityksestä. Tässä apuna toimivat lukuisat tutkimukset ja analyysit. Näitä tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että myös monien ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen.

DNA:n tutkimuksien periaate on, että niiden täytyy tuottaa lisäarvoa DNA:n liiketoiminnan ja/tai keskeisten sidosryhmien päätöksenteon tueksi. Tutkimustiedon tulee myös olla jokaisen DNA:laisen helposti saatavissa, jotta oma työnteko ei jää ainakaan tiedon puutteesta kiinni. Tutkimustiedon avulla muun muassa:

1. Pyritään jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta (mm. asiakastyytyväisyystutkimukset, käytettävyystutkimukset, jatkuva palvelun laadun mittaus).

2. Ymmärtämään asiakkaiden kehittyviä tietoliikennepalvelujen tarpeita ja kehittämään DNA:n palvelutarjontaa vastaamaan näihin tarpeisiin (mm. Gartnerin, Marketvision ja muiden tutkimustalojen tuottamaa tietoa hyväksikäyttäen, sekä yhdistellen tätä tietoa DNA:n omaan asiakaskantaan tehtäviin tarvekartoitustutkimuksiin).

3. Jaetaan yleishyödyllistä ymmärrystä myös suurelle yleisölle ja sidosryhmille, mm. seuraavista aihealueista:

  • Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus
  • Koululaistutkimus

DNA:n myydyimmät matkapuhelimet

DNA julkaisee joka kuukauden 1. päivä myydyimmät matkapuhelimensa. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättyihin matkapuhelinten myyntilukuihin.

Viestinnän yhteystiedot

DNA:n asiakaspalvelu palvelee numerossa 044 144 044.

Viestintä palvelee median edustajia numerossa 044 044 8000.

Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen viestinta@dna.fi tai etunimi.sukunimi@dna.fi.

Sijoittajayhteydenotoissa palvelee Head of IR Marja Mäkinen, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi.

Vilhelmiina Wahlbeck

viestintäjohtaja
puh. 044 040 1671 

Marjut Salmela

viestintäpäällikkö
puh. 044 313 4403

Hanna Karppinen

viestintäpäällikkö
puh. 044 044 3030

Rea Schigin

viestinnän assistentti
puh. 044 314 7325

Riitta Luhtala

viestintäpäällikkö
puh. 044 044 1040

Helena Vartiainen

viestintäpäällikkö
puh. 044 044 4201

Hanna Haapakoski

yritysvastuupäällikkö
puh. 044 044 5206