Oppiminen ja urakehitys

Pyrkimyksemme DNA:lla on olla sellainen työpaikka, jossa pääset toteuttamaan omia vahvuuksiasi, kehittymään jatkuvasti ja koet saavasi tukea kestävän työuran ja elämän luomisessa. Työnantajana DNA kannustaa sinua ottamaan aktiivisen roolin oman osaamisesi ja parhaan potentiaalisi kehittämisessä. Osaamisen kehittäminen avaa myös urapolkuja DNA:lla!

DNA on itseohjautuva ja valmentava organisaatio

DNA:lla tekemistä ohjaavat henkilöstön oma asiantuntijuus yhdessä yhtiön strategisten kyvykkyyksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvaa luottamusta henkilöstöön. Luottamuksen pohjalla vaikuttaa toimiva osaamisen kehittämisen ja valmennuksen kulttuuri. 

Osaamisen kehittäminen DNA:lla on jatkuvaa, innostavaa ja tulevaisuuteen tähtäävää. DNA:laiset tunnistavat joka päivä oppivansa ja kehittyvänsä työn lomassa, ja hakeutuvat aktiivisesti tilanteisiin, jossa voivat yhdessä kehittyä ja kehittää kollegoiden, kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi DNA:laiset hyödyntävät monipuolisia menetelmiä, työkaluja ja kanavia jatkuvan oppimisen varmistamiseksi.

Mitä osaamista kehitämme?

  • Strategiset kyvykkyydet – koko organisaatiolle tärkeää osaamista, tulevaisuuteen tähtäävää.
  • Esihenkilö- ja tiimityö – merkittävä rooli jokaisen työssäjaksamiseen, yhdessä onnistumiseen ja mutkattomaan työskentelyyn.
  • Liiketoiminnan vaatima osaaminen – yksittäisten tiimien ammattitaidon ydintä.
  • Yksilön henkilökohtaiset taidot – taidot, joiden myötä rakennat itsellesi kestävää työuraa muuttuvassa maailmassa.

Miten kehitämme osaamista?

  • Päivittäinen työssäoppiminen – esimerkiksi työskentelyn aikana tapahtuvat oivallukset, lyhyet retrot, sparrailut, palautteet kollegoilta ja muilta sidosryhmiltä.
  • Sosiaalinen oppiminen – esimerkiksi tiimiretrot, catch up -keskustelut, osaamiskeskustelut, coaching-toiminta, workshopit, mentorointi, vertaispalaute, klubitoiminta, opitun jakaminen tiimeissä.
  • Formaali oppiminen – esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset koulutukset, e-learning, webinaarit, podcastit, blogit, kirjat, tukityökalut, klubitoiminta, videot, ja asiantuntijoiden puheenvuorot.

40 tunnin oppimishaaste – kokonainen työviikko opiskelua vuodessa

DNA:lla on tavoitteena tukea henkilökunnan kehittymistä ja huolehtia osaamistason vastaavuudesta myös tulevaisuuden työtehtäviin. Jokainen DNA:lainen saa sen vuoksi käyttää vuodesta 40 työtuntia opiskeluun – siis kokonaisen työviikon verran.

Oppimishaasteessa ovat mukana kaikki DNA:laiset ja vuokratyöntekijät. DNA Kaupan ja kuluttajaliiketoiminnan asiakaspalvelussa on jo olemassa vahvat työaikana toteutettavat oppimis- ja koulutuskäytännöt, joten heidän osaltaan 40 tunnin oppimishaaste toteutuu näiden kautta. 

Verkkokurssit ja itseopiskelu mahdollistavat opiskelun missä vain ja milloin vain, täysin omaan tahtiisi. Myös vapaa-ajan opiskelut lasketaan mukaan oppimishaasteeseen. Kuten työtavat DNA:lla muutenkin, perustuu myös oppimishaaste laajaan valinnanvapauteen. 

Vapauden rinnalla kulkee myös vastuu. Siinä missä työaikaa on sallittua käyttää opiskeluun, on samalla työntekijän vastuulla pitää huolta, että työtehtävät eivät kärsi opiskelusta. Toisinaan tämä vaatii hieman ylimääräistä suunnittelua, missä esihenkilö on paras sparrailukumppani.

Avoin polku urakehitykselle DNA:n sisällä

DNA:lla kannustetaan aktiivisesti sisäiseen urakehitykseen. Lukuisat DNA:laiset ovat kehittyneet erilaisista junior-tason rooleista asiantuntijoiksi, asiantuntijoista päälliköiksi ja erityisasiantuntijoiksi sekä lopulta johtajatasolle asti. Työroolissa kasvavan vastuun lisäksi urakehitystä tapahtuu paljon myös ns. sivusuunnassa. Loikan aivan uudenlaiseen rooliin voi tehdä vaikkapa koulutuksen, projektien, työssäoppimisen tai oman kiinnostuksen kautta.

DNA:lla olennaista on henkilön oma asenne ja tahto kehittyä jatkuvasti. Kannustamme kaikkia puhumaan tavoitteistaan ja uratoiveistaan aktiivisesti esihenkilöidensä kanssa. Yhteistyössä on helpompi huolehtia, että erilaisten oppimistapojen kautta – eli työssä, sosiaalisesti ja formaalisti oppimalla – avautuu keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi myös DNA:n sisällä. Isossa organisaatiossa monipuolisesti ammattitaitoiset henkilöt ovat arvokas lisä jokaiseen tiimiin, ja heidän kauttaan myös vertaisoppiminen on helpompaa. Uskomme DNA:lla, että sisäiset uraloikat ja -siirtymät edistävät keskinäistä ymmärrystä ja parantavat yhteistyötä.

Tavoitteenamme on, että DNA:laiset kokevat oppimisen ja kehittymisen elämäänsä rikastuttavana mahdollisuutena, ja ovat ylpeitä omista ammatillisista- ja ajattelun taidoistaan. Osaamisen päivittämiselle kannustetaan ottamaan aikaa, sillä se nähdään tärkeänä kaiken toiminnan onnistumisen tukijana. Haluamme varmistaa, että myös organisaatiomme ulkopuolella DNA:laiset tunnistetaan oman alansa huippuammattilaisina!

Onko mielessäsi kansainvälinen ura?

Kaiken jo mainitun lisäksi voimme tarjota henkilöstöllemme kansainvälisiä uramahdollisuuksia emoyhtiömme Telenorin kautta. Telenor toimii yhdeksässä maassa ympäri maailmaa ja avaa näin DNA:laisille ikkunan myös globaalille teleoperaattorikentälle.
 

Oppiminen ja urakehitys -video:

Oppimiseen 40 tuntia työaikaa vuodessa – miten sinä aiot säilyttää työmarkkina-arvosi?

Muistaako joku ajan, jolloin ei olisi puhuttu työelämän jatkuvasta muutoksesta tai kiihtyvästä muutosvauhdista? Olen hivenen turhautunut tämän mantran toistamiseen. Ehkäpä tulisi vain todeta, että tätä se työelämä on, ja miettiä mitä se tarkoittaa.

Uusi työ mielessä? Harkitse ensin sisäistä loikkaa – näistä syistä se vahvistaa kaikkia

Osaaminen ja palkka tekevät isoimmat loikat työpaikkaa vaihdettaessa, sanotaan. Todellisuus tarjoaa myös muita vaihtoehtoja. Työtehtävän vaihto yrityksen sisällä saattaa johtaa parempaan, kaikkia osapuolia ilahduttavaan lopputulokseen.