Huolenpitoa asiakkaista

Haluamme pitää huolta kaikista asiakkaistamme nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Siksi DNA:n asiakaspalvelun lähtökohtana on mutkattomuus. Tietoliikennetoimialan tuotteet ja palvelut voivat näyttäytyä monille monimutkaisina, jopa vaikeina ymmärtää. Me haluamme tehdä hankalistakin asioista helposti ymmärrettäviä.

Mutkaton tarkoittaa asiakkaillemme sitä, että DNA kuuntelee aidosti. Asiakkaan tarvitsee soittaa meille vain kerran − me huolehdimme lopusta. Asiakkaamme odottavat monikanavaista asiakaspalvelua, joka on  kaikissa kanavissa yhtä laadukasta. 

Osaavaa asiakaspalvelua

DNA panostaa asiakaspalvelun laatuun ja kehittämiseen, jota tehdään asiakaskokemus edellä. Kokeilemme rohkeasti uutta ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita. Digitalisaation myötä robotit ovat DNA:n palveluneuvojien työkavereita, jotka hoitavat heidän apunaan rutiininomaisia töitä. Näin ihmisille jää enemmän aikaa auttaa asiakkaita. 

DNA:lla vaatimustaso asiakaspalvelussa on korkea. Pidämme huolta siitä, että palveluneuvojilla on aina käytössään tarvittava osaaminen ja työkalut lisäarvoa tuottavaan asiakaspalveluun. 

Asiakaspalvelun oma koulutustiimi huolehtii palveluneuvojien koulutuksista, joita järjestetään lähes viikoittain. Palveluneuvojat kehittävät osaamistaan DNA Koulussa. DNA Kouluun kuuluvat kuuden kuukauden perehdytysjakso, perusopinnot sekä jatko-opinnot, joihin voi hakea vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. 

Mittaamme jatkuvasti asiakaspalvelun laatua ja lisäarvon tuottamista asiakaskokemuksessa. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaava rNPS on kehittynyt myönteisesti sekä kuluttajaliiketoiminnassa että yritysliiketoiminnassa. 
 

Mutkattoman arjen palveluita

DNA:lla kokeillaan rohkeasti uusia palvelukonsepteja, joilla pyritään pitämään erinomaista huolta asiakkaasta.

DNA Kiireetön linja

Asiakaspalvelumme on nyt yhä saavutettavampaa. Kiireetön linja auttaa kaikkia, jotka kokevat tarvitsevansa kiireetöntä palvelua esimerkiksi huonon näkökyvyn takia.

DNA Asennusmestari

DNA Asennusmestari auttaa DNA Netin tai DNA TV Hubin käyttöönotossa. Asennusmestarin tavoittaa maksutta arkisin ja lauantaisin puhelimitse, yhteydenotto­lomakkeella tai chatissa. DNA Asennusmestarin voi maksua vastaan tilata myös paikan päälle virittämään laitteet ja palvelut kuntoon puolestasi.

DNA Helppoustakuu

Meille on tärkeää, että asiakkaan on helppo ottaa netti itse käyttöön sekä kaapelikodissa, valokuitukodissa että mobiiliverkon alueella. DNA Asennusmestari, ohjeet ja videot ovat aina asiakkaan apuna. Siksi myönnämme netille DNA Helppoustakuun, joka tarkoittaa 30 päivän tyytyväisyystakuuta.

Matkaviestintä ja terveys

Mobiililaitteiden käyttö on turvallista

Tietoliikenneyhtiönä tehtävämme on tarjota tärkeitä viestintäyhteyksiä ja ylläpitää sekä kehittää yhteiskunnalle kriittistä infrastruktuuria. Ratkaisuillamme, kuten matkaviestin- ja laajakaistapalveluilla on suuri kysyntä, ja niiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina merkittävästi. Haluamme ylläpitää ja kehittää verkkojamme niin, että kaikki suomalaiset voivat hyödyntää laadukkaita yhteyksiä.

Mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten ja tablettien, käyttö suhteutettuna asukaslukuun on Suomessa maailman kärkiluokkaa. Mobiililaite tarvitsee toimiakseen myös tukiasemia ja siihen liittyviä muita laitteita. Jotkut voivat olla huolissaan mobiililaitteiden ja niiden tukiasemien radiotaajuisten kenttien (RF-kenttien) terveysvaikutuksista.

Mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimuksissa säteilyn ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Suomen Säteilyturvakeskus (STUK) on asettanut mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisille kentille tarkat turvallisuusrajat, jotka DNA ottaa huolellisesti huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan mobiiliverkkoja.  Viranomaiset (Suomen Säteilyturvakeskus ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) valvovat verkkojen turvallisuutta tarkasti.

 

Lue FiComin artikkeli 5G-verkoista ja niistä esitetyistä huolista

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä tavalla mobiililaitteen säteily vaikuttaa ihmiseen?

Mobiililaitteiden säteilyn terveyshaitoista ei ole näyttöä. Toistaiseksi ainoa tunnettu mekanismi, jolla radiotaajuinen säteily vaikuttaa eläviin kudoksiin, on lämpeneminen. Radioaallon osuessa kudokseen osa aallosta heijastuu ja osa imeytyy kudokseen, jossa aallon energia muuttuu lämmöksi. Säteilylle asetettujen raja-arvojen perusteena on, että ne ovat reilusti alle sellaisten voimakkuuksien, joilla radiotaajuisella säteilyllä olisi terveysvaikutuksia. Mobiililaitteiden säteily altistaa kudoksia vain paikallisesti.

Myöskään tukiasemien terveyshaitoista ei ole näyttöä: tukiasemien väestölle aiheuttama altistus on niin vähäistä, ettei sillä ole terveysvaikutuksia. Suomen Säteilyturvakeskus STUK on kuitenkin asettanut tukiasemien rakentamiselle turvallisuusvaatimukset, joita DNA huolellisesti noudattaa verkon rakentamisessa.

Lähde: STUK

Kuinka mobiililaitteiden säteilyä valvotaan?

Suomen Säteilyturvakeskus STUK valvoo viranomaisena markkinoilla olevien matkapuhelinten ja muiden radiotaajuista säteilyä käyttävien päätelaitteiden säteilyturvallisuutta testaamalla pistokokein eri puhelinmalleja ja laitteita.

Radiotaajuista säteilyä säteilevän laitteen aiheuttaman altistumisen mittana käytettävä SAR-arvo (specific absorption rate) kuvaa radioaallosta pään tai vartalon alueen kudoksiin paikallisesti imeytyvää tehoa. Matkapuhelimille suurin sallittu SAR-arvo on 2 W/kg. Matkapuhelinten valmistajat mittaavat kaikkien puhelinmalliensa SAR-arvon ja varmistavat, että raja-arvo ei ylity. Uusien puhelimien SAR-arvot ovat luettavissa valmistajien www-sivuilta tai matkapuhelimen käyttöohjeista.

Lähde: STUK

Ovatko esimerkiksi kerrostalojen katolla olevat tukiasema-antennit vaarallisia?

Tukiasemien aiheuttama altistuminen on vähäistä; antennien lähellä sijaitsevissa asunnoissa mitatut tehotiheydet ovat olleet enimmillään sadasosan verran altistumisen enimmäisarvoista. Radiotaajuinen säteily ei kerry elimistöön, joten jatkuva tukiasemasäteily ei ole nykytiedon mukaan sen vaarallisempaa kuin lyhytaikainen altistus saman suuruiselle säteilylle. Lisäksi lähellä oleva tukiasema voi jopa vähentää ihmisiin kohdistuvaa altistusta, koska matkapuhelimet lähettävät hyvässä kentässä huomattavasti pienemmällä teholla kuin kaukana tukiasemasta.

Lähde: STUK

Jos olen tutkimustiedosta huolimatta huolissani mobiililaitteiden säteilystä, kuinka voin vähentää altistusta?

Nykytutkimuksen valossa mobiililaitteiden ja tukiasemien säteilyn ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Jos olet kuitenkin huolissasi säteilystä, sille altistumista voi vähentää yksinkertaisin keinoin:

•Päähän ja kehoon kohdistuvaa säteilyä voi vähentää käyttämällä hands free -laitetta tai kaiutintoimintoa siten, että puhelin on pöydällä.
•Huonossa kentässä, esimerkiksi suljetussa tilassa kuten autossa, laite säteilee paljon voimakkaammin kuin hyvässä kentässä.
•Jaettaessa älypuhelimen verkkoyhteyttä muille laitteille kuten kannettavalle tietokoneelle (nk. tethering), puhelin on hyvä pitää esimerkiksi pöydällä taskun sijaan.

Lähde: STUK