Huolenpitoa asiakkaista

Haluamme pitää huolta kaikista asiakkaistamme nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Siksi DNA:n asiakaspalvelun lähtökohtana on mutkattomuus. Tietoliikennetoimialan tuotteet ja palvelut voivat näyttäytyä monille monimutkaisina, jopa vaikeina ymmärtää. Me haluamme tehdä hankalistakin asioista helposti ymmärrettäviä.

Mutkaton tarkoittaa asiakkaillemme sitä, että DNA kuuntelee aidosti. Asiakkaan tarvitsee soittaa meille vain kerran − me huolehdimme lopusta. Asiakkaamme odottavat monikanavaista asiakaspalvelua, joka on  kaikissa kanavissa yhtä laadukasta. 

Osaavaa asiakaspalvelua

DNA panostaa asiakaspalvelun laatuun ja kehittämiseen, jota tehdään asiakaskokemus edellä. Kokeilemme rohkeasti uutta ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita. Digitalisaation myötä robotit ovat DNA:n palveluneuvojien työkavereita, jotka hoitavat heidän apunaan rutiininomaisia töitä. Näin ihmisille jää enemmän aikaa auttaa asiakkaita. 

DNA:lla vaatimustaso asiakaspalvelussa on korkea. Pidämme huolta siitä, että palveluneuvojilla on aina käytössään tarvittava osaaminen ja työkalut lisäarvoa tuottavaan asiakaspalveluun. 

Asiakaspalvelun oma koulutustiimi huolehtii palveluneuvojien koulutuksista, joita järjestetään lähes viikoittain. Palveluneuvojat kehittävät osaamistaan DNA Koulussa. DNA Kouluun kuuluvat kuuden kuukauden perehdytysjakso, perusopinnot sekä jatko-opinnot, joihin voi hakea vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. 

Mittaamme jatkuvasti asiakaspalvelun laatua ja lisäarvon tuottamista asiakaskokemuksessa. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaava rNPS on kehittynyt myönteisesti sekä kuluttajaliiketoiminnassa että yritysliiketoiminnassa. 
 

Mutkattoman arjen palveluita

DNA:lla kokeillaan rohkeasti uusia palvelukonsepteja, joilla pyritään pitämään erinomaista huolta asiakkaasta.

DNA Kiireetön linja

Asiakaspalvelumme on nyt yhä saavutettavampaa. Kiireetön linja auttaa kaikkia, jotka kokevat tarvitsevansa kiireetöntä palvelua esimerkiksi huonon näkökyvyn takia.

DNA Asennusmestari

DNA Asennusmestari auttaa DNA Netin tai DNA TV Hubin käyttöönotossa. Asennusmestarin tavoittaa maksutta arkisin ja lauantaisin puhelimitse, yhteydenotto­lomakkeella tai chatissa. DNA Asennusmestarin voi maksua vastaan tilata myös paikan päälle virittämään laitteet ja palvelut kuntoon puolestasi.

DNA Helppoustakuu

Meille on tärkeää, että asiakkaan on helppo ottaa netti itse käyttöön sekä kaapelikodissa, valokuitukodissa että mobiiliverkon alueella. DNA Asennusmestari, ohjeet ja videot ovat aina asiakkaan apuna. Siksi myönnämme netille DNA Helppoustakuun, joka tarkoittaa 30 päivän tyytyväisyystakuuta.

Matkaviestintä ja terveys

Mobiililaitteiden käyttö on turvallista

Tietoliikenneyhtiönä tehtävämme on tarjota tärkeitä viestintäyhteyksiä ja ylläpitää sekä kehittää yhteiskunnalle kriittistä infrastruktuuria. Ratkaisuillamme, kuten matkaviestin- ja laajakaistapalveluilla on suuri kysyntä, ja niiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina merkittävästi. Haluamme ylläpitää ja kehittää verkkojamme niin, että kaikki suomalaiset voivat hyödyntää laadukkaita yhteyksiä.

Mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten ja tablettien, käyttö suhteutettuna asukaslukuun on Suomessa maailman kärkiluokkaa. Mobiililaite tarvitsee toimiakseen myös tukiasemia ja siihen liittyviä muita laitteita. Jotkut voivat olla huolissaan mobiililaitteiden ja niiden tukiasemien radiotaajuisten kenttien (RF-kenttien) terveysvaikutuksista.

Mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimuksissa säteilyn ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Suomen Säteilyturvakeskus (STUK) on asettanut mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisille kentille tarkat turvallisuusrajat, jotka DNA ottaa huolellisesti huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan mobiiliverkkoja.  Viranomaiset (Suomen Säteilyturvakeskus ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) valvovat verkkojen turvallisuutta tarkasti.

 

Lue FiComin artikkeli 5G-verkoista ja niistä esitetyistä huolista

Usein kysyttyjä kysymyksiä