Varautuminen sähköpulaan

Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten mahdolliset häiriöt sähkön jakelussa heijastuvat myös niihin. DNA on varmistanut mobiiliverkkojensa virransyötön määräyst​en mukaisesti, mutta esimerkiksi sähköpulasta johtuvien kiertävien kahden tunnin sähkökatkoksen aikana alueellinen palvelutaso heikentyisi huomattavasti tai katkeaisi datayhteyden osalta kokonaan.

Lisätietoa DNA:n verkkojen energiatehokkuudesta

Miksi sähkökatkot olisivat mahdollisia?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut epävakautta energiamarkkinaan. Sähköä on tuotettava jatkuvasti yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, ja sen vuoksi suurin riski sähköpulaan on tuulettomina pakkaspäivinä. Jos Suomen oma sähköntuotanto ja -tuonti eivät tuolloin kykene kattamaan kulutusta, saattaisi jakelua joutua rajoittamaan. Tällöin Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ohjeistaisi paikallisia jakeluverkkoyhtiöitä katkaisemaan sähkönjakelun.

Tällaiset kiertävät sähkökatkot olisivat viimeinen sähköpulassa käytettävä keino. Ennen tätä pyrittäisiin esimerkiksi usein eri tavoin säästämään sähköä ja käynnistetään häiriötilanteisiin tarkoitettuja varavoimalaitoksia. Nykyisen tiedon valossa mahdolliset alueellisesti kiertävät sähkökatkot toteutettaisiin enimmillään kahden tunnin katkoina. Aiheesta saa lisätietoja suoraan Fingridin verkkosivuilta tai omalta sähköyhtiöltä.

Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten toteutuessaan häiriöt sähkön jakelussa heijastuvat myös niihin. DNA on varmistanut mobiiliverkkojensa virransyötön määräysten mukaisesti, mutta kahden tunnin sähkökatkoksen aikana alueellinen palvelutaso heikentyisi huomattavasti tai katkeaisi datayhteyden osalta kokonaan.
 

Vaikutukset DNA:n palveluihin

DNA:n verkot ja niiden sähkönsyöttö ovat Suomessa toteutettu lain ja määräysten mukaisesti. Kahden tunnin alueellisesti kiertävän sähkökatkon aikana DNA:n mobiiliverkon peruspalvelut, eli puhelut ja tekstiviestit, toimisivat normaalisti. Sähkökatkoalueella datayhteydet kiinteässä verkossa saattaisivat kuitenkin lakata toimimasta kokonaan ja mobiiliverkoissa alueellinen palvelutaso voisi heikentyä huomattavasti tai katketa datayhteyden osalta kokonaan. Mobiiliverkon vaikutukset voisivat näkyä myös katkoalueen viereisillä alueilla. Kun sähkönjakelu palautuu, myös datapalvelut palaavat.

Tukiasemien vaadittu varmistusaika vaihtelee 15 minuutista 12 tuntiin viestintäverkkojen ja -palveluiden tärkeysluokan mukaan. Kriittisten kohteiden sähkönsaanti on turvattu useiksi päiviksi varavoimakoneen avulla. Normaalitilanteessa tavalliset sähkökatkokset ja häiriöt ovat hyvin lyhyitä, kestoltaan alle 15 minuuttia. Kansainvälisesti tarkasteltuna varautuminen viestintäverkkojen sähkönsaannin häiriöihin on Suomessa poikkeuksellisen hyvä.

Sähkökatkot saattaisivat aiheuttaa myös ruuhkaa sekä DNA:n kuluttaja- että yritysasiakaspalveluihin.
 

Näin voit varautua sähkökatkoihin

Mahdollisessa sähkökatkotilanteessa viranomaisten ja sähköyhtiöiden tiedotusta kannattaa seurata.

Yksityishenkilö voi varautua sähkökatkoihin pitämällä puhelimen ja varavirtalähteen ladattuina. Kaksituntisen sähkökatkon aikana puhelimella voi normaalisti soittaa ja lähettää tekstiviestejä, mutta nettiin pääsee vain hyvin rajoitetusti. Myöskään sähköä käyttävät laitteet, kuten tietokone, kodin WiFi-reitittimet ja televisio, eivät toimi. Jos sähkökatko on tiedossa jo etukäteen, voi herkät tietotekniset laitteet, kuten modeemin, ottaa irti seinästä varmuuden vuoksi jo ennen katkosta.

Yritysten on hyvä huomioida, että tyypillisesti toimisto- tai tuotantorakennuksissa on vain harvoin saatavilla varavoimaa, joten kaikki sähköä vaativa työ joudutaan sähkökatkon ajaksi keskeyttämään. Yritysten on hyvä tarkastella mahdollisuutta hajauttaa toimintaansa alueellisesti, ennakoida katkon vaikutukset liiketoimintaan ja selvittää varavoiman saatavuutta.

Sähköpulan aiheuttamat kiertävät katkot olisivat maksimissaan kaksituntisia, ja niiden jälkeen internetyhteydet palautuvat normaaleiksi. Mahdollisissa ongelmatilanteissa esimerkiksi modeemin kanssa kannattaa kokeilla ensin käynnistää laite uudelleen. Sähkökatkot saattaisivat aiheuttaa ruuhkaa sekä DNA:n kuluttaja- että yritysasiakaspalveluihin.
 

5 vinkkiä: Näin säästät energiaa

Jos sähköpula katkaisee yhteydet

Jos kodin tai yrityksen laitteiden toiminta keskeytyy sähköpulan vuoksi, niin ensimmäisenä on syytä selvittää mitä oma sähköyhtiö on asiasta mahdollisesti tiedottanut. Kun katko on ohi, tulee varmistaa laitteiden virransaanti ja tarvittaessa käynnistää ne uudelleen.

Asiakkaiden ei lähtökohtaisesti tarvitse olla sähkökatkon vuoksi yhteydessä asiakaspalveluun. DNA:n valvonnassa olevien yhteyksien toimintamuutokset havaitaan DNA:lla automaattisesti, ja tarvittaviin palautustoimiin ryhdytään ilman erillistä asiakasyhteydenottoa. Sama koskee niitä yritysasiakkaillamme olevia päätelaitteita, joiden valvonta on DNA:n vastuulla.

Huom! Laitteiden palautuminen sähkökatkoista voi kestää hetken. Laite- ja yhteyskohtainen palautumisaika riippuu häiriön laajuudesta.

Lisätietoja