Sähkönjakelun häiriöihin varautuminen

Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten mahdolliset häiriöt sähkönjakelussa heijastuvat myös niihin. DNA on varmistanut mobiiliverkkojensa virransyötön määräyst​en mukaisesti.

Jos häiriö sähköverkossa katkaisee yhteydet

Jos kodin tai yrityksen laitteiden toiminta keskeytyy sähköverkon häiriön vuoksi, niin ensimmäisenä on syytä selvittää mitä oma sähköyhtiö on asiasta mahdollisesti tiedottanut. Kun katko on ohi, tulee varmistaa laitteiden virransaanti ja tarvittaessa käynnistää ne uudelleen.

Asiakkaiden ei lähtökohtaisesti tarvitse olla sähkökatkon vuoksi yhteydessä asiakaspalveluun. DNA:n valvonnassa olevien yhteyksien toimintamuutokset havaitaan DNA:lla automaattisesti, ja tarvittaviin palautustoimiin ryhdytään ilman erillistä asiakasyhteydenottoa. Sama koskee niitä yritysasiakkaillamme olevia päätelaitteita, joiden valvonta on DNA:n vastuulla.

Huom! Laitteiden palautuminen sähkökatkoista voi kestää hetken. Laite- ja yhteyskohtainen palautumisaika riippuu häiriön laajuudesta.

Vaikutukset DNA:n palveluihin

Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten mahdolliset häiriöt sähkönjakelussa heijastuvat myös niihin. DNA:n verkot ja niiden sähkönsyöttö ovat Suomessa toteutettu lain ja määräysten mukaisesti.

Kahden tunnin sähkökatkon aikana DNA:n mobiiliverkon peruspalvelut, eli puhelut ja tekstiviestit, toimisivat normaalisti. Sähkökatkoalueella datayhteydet kiinteässä verkossa saattaisivat kuitenkin lakata toimimasta kokonaan ja mobiiliverkoissa alueellinen palvelutaso voisi heikentyä huomattavasti tai katketa datayhteyden osalta kokonaan. Mobiiliverkon vaikutukset voisivat näkyä myös katkoalueen viereisillä alueilla. Kun sähkönjakelu palautuu, myös datapalvelut palaavat.

Tukiasemien vaadittu varmistusaika vaihtelee 15 minuutista 12 tuntiin viestintäverkkojen ja -palveluiden tärkeysluokan mukaan. Kriittisten kohteiden sähkönsaanti on turvattu useiksi päiviksi varavoimakoneen avulla. Normaalitilanteessa tavalliset sähkökatkokset ja häiriöt ovat hyvin lyhyitä, kestoltaan alle 15 minuuttia. Kansainvälisesti tarkasteltuna varautuminen viestintäverkkojen sähkönsaannin häiriöihin on Suomessa poikkeuksellisen hyvä.
 

Lisätietoja