Varautuminen mahdolliseen sähköpulaan

​​Energia-ala ja viranomaiset valmistelevat toimia mahdollisen sähköpulan varalta talveksi 2022–2023. Sähkön jakelua voidaan joutua rajoittamaan, mistä saattaa seurata enintään kahden tunnin alueellisia sähkökatkoksia. Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten toteutuessaan häiriöt sähkön jakelussa heijastuvat myös niihin.

Lisätietoa DNA:n verkkojen energiatehokkuudesta

Vaikutukset DNA:n palveluihin

DNA:n verkot ja niiden sähkönsyöttö ovat Suomessa toteutettu lain ja määräysten mukaisesti. Kahden tunnin sähkökatkon aikana DNA:n mobiiliverkon peruspalvelut, eli puhelut ja tekstiviestit, toimivat normaalisti. Sähkökatkoalueella datayhteydet kiinteässä verkossa saattavat kuitenkin lakata toimimasta kokonaan ja mobiiliverkoissa alueellinen palvelutaso voi heikentyä huomattavasti tai katketa datayhteyden osalta kokonaan. Mobiiliverkon vaikutukset voivat näkyä myös katkoalueen viereisillä alueilla. Kun sähkönjakelu palautuu, myös datapalvelut palaavat.

Tukiasemien vaadittu varmistusaika vaihtelee 15 minuutista 12 tuntiin viestintäverkkojen ja -palveluiden tärkeysluokan mukaan. Kriittisten kohteiden sähkönsaanti on turvattu useiksi päiviksi varavoimakoneen avulla. Normaalitilanteessa tavalliset sähkökatkokset ja häiriöt ovat hyvin lyhyitä, kestoltaan alle 15 minuuttia. Kansainvälisesti tarkasteltuna varautuminen viestintäverkkojen sähkönsaannin häiriöihin on Suomessa poikkeuksellisen hyvä.

Sähkökatkot saattavat aiheuttaa myös ruuhkaa sekä DNA:n kuluttaja- että yritysasiakaspalveluihin.
 

Miksi sähkökatkot ovat mahdollisia?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa epävakautta energiamarkkinaan. Sähköä on tuotettava jatkuvasti yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, ja sen vuoksi suurin riski sähkökatkoksiin on tuulettomina pakkaspäivinä. Jos Suomen oma sähköntuotanto ja -tuonti eivät tuolloin kykene kattamaan kulutusta, saatetaan jakelua joutua rajoittamaan. Tällöin Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ohjeistaa paikallisia jakeluverkkoyhtiöitä katkaisemaan sähkönjakelun.

Sähkökatkot ovat viimeinen sähköpulassa käytettävä keino. Ennen tätä pyritään esimerkiksi usein eri tavoin säästämään sähköä ja käynnistetään häiriötilanteisiin tarkoitettuja varavoimalaitoksia. Nykyisen tiedon valossa sähkökatkot toteutettaisiin enimmillään kahden tunnin katkoina. Aiheesta saa lisätietoja saa suoraan Fingridin verkkosivuilta tai omalta sähköyhtiöltä.

Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten toteutuessaan häiriöt sähkön jakelussa heijastuvat myös niihin. DNA on varmistanut mobiiliverkkojensa virransyötön määräysten mukaisesti, mutta kahden tunnin sähkökatkoksen aikana alueellinen palvelutaso heikentyy huomattavasti tai katkeaa datayhteyden osalta kokonaan.
 

Näin voit varautua sähkökatkoihin

Sähkökatkotilanteessa viranomaisten ja sähköyhtiöiden tiedotusta kannattaa seurata.

Yksityishenkilö voi varautua sähkökatkoihin pitämällä puhelimen ja varavirtalähteen ladattuina. Kaksituntisen sähkökatkon aikana puhelimella voi normaalisti soittaa ja lähettää tekstiviestejä, mutta nettiin pääsee vain hyvin rajoitetusti. Myöskään sähköä käyttävät laitteet, kuten tietokone, kodin WiFi-reitittimet ja televisio, eivät toimi. Jos sähkökatko on tiedossa jo etukäteen, voi herkät tietotekniset laitteet, kuten modeemin, ottaa irti seinästä varmuuden vuoksi jo ennen katkosta.

Yritysten on hyvä huomioida, että tyypillisesti toimisto- tai tuotantorakennuksissa on vain harvoin saatavilla varavoimaa, joten kaikki sähköä vaativa työ joudutaan sähkökatkon ajaksi keskeyttämään. Yritysten on hyvä tarkastella mahdollisuutta hajauttaa toimintaansa alueellisesti, ennakoida katkon vaikutukset liiketoimintaan ja selvittää varavoiman saatavuutta.

Katkot ovat maksimissaan kaksituntisia, ja niiden jälkeen internetyhteydet palautuvat normaaleiksi. Mahdollisissa ongelmatilanteissa esimerkiksi modeemin kanssa kannattaa kokeilla ensin käynnistää laite uudelleen. Sähkökatkot saattavat aiheuttaa ruuhkaa sekä DNA:n kuluttaja- että yritysasiakaspalveluihin.
 

5 vinkkiä: Näin säästät energiaa

Jos sähköpula katkaisee yhteydet

Jos kodin tai yrityksen laitteiden toiminta keskeytyy sähköpulan vuoksi, niin ensimmäisenä on syytä selvittää mitä oma sähköyhtiö on asiasta mahdollisesti tiedottanut. Kun katko on ohi, tulee varmistaa laitteiden virransaanti ja tarvittaessa käynnistää ne uudelleen.

Asiakkaiden ei lähtökohtaisesti tarvitse olla sähkökatkon vuoksi yhteydessä asiakaspalveluun. DNA:n valvonnassa olevien yhteyksien toimintamuutokset havaitaan DNA:lla automaattisesti, ja tarvittaviin palautustoimiin ryhdytään ilman erillistä asiakasyhteydenottoa. Sama koskee niitä yritysasiakkaillamme olevia päätelaitteita, joiden valvonta on DNA:n vastuulla.

Huom! Laitteiden palautuminen sähkökatkoista voi kestää hetken. Laite- ja yhteyskohtainen palautumisaika riippuu häiriön laajuudesta.

Lisätietoja