Älyvapaapäivä 1.10.2023

Vaikka älylaitteet ovat tuoneet mukanaan paljon hyvää, kokee lähes puolet suomalaisista käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla. Älyvapaapäivä haastaa irtautumaan älylaitteista yhden päivän ajaksi. Tältä sivulta löydät lisätietoja Älyvapaapäivästä ja DNA:n älylaitteiden käyttöä tarkastelevasta tutkimuksesta.


 

DNA:n tutkimusten päätavoite on tuottaa arvoa DNA:n liiketoiminnan ja keskeisten sidosryhmien päätöksenteon tueksi.
Katso kaikki tutkimukset

Lähes puolet suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteita – Älyvapaapäivä kannustaa keskittymään läsnäoloon

Älylaitteita ja verkkoja tarvitaan, jotta arki olisi mutkatonta ja sujuvaa. Toisaalta älylaitteilla vietettävän ajan määrästä ja liiallisen käytön vaikutuksista on käyty jo paljon keskustelua. DNA tutki älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, ja peräti 44 prosenttia suomalaisista kokee viettävänsä liikaa aikaa laitteiden äärellä. Jotta älylaitteettomaan läsnäoloon olisi ainakin kerran vuodessa hyvä syy, DNA kannustaa kaikkia, joille se on mahdollista, viettämään 1.10.2023 Älyvapaapäivää ja laittamaan tarkoituksellisesti laitteet sivuun.

DNA:n teettämä 16–74-vuotiaiden älylaitteiden käyttöä ja niihin suhtautumista kartoittanut tutkimus osoittaa älylaitteilla vietettävän päivittäin varsin huomattavia tuntimääriä. Vapaa-ajalla älylaitteita käyttää valtaosa (92 %) ja peräti viidesosa käyttää niitä yli 5 tuntia päivässä viihteen kuluttamiseen, kuten älytelevision katseluun ja internetin selailuun. Töissä älylaitteita käyttää vastaavasti lähes puolet (46 %). Työkäyttö korostuu erityisesti 25–34-vuotiaiden keskuudessa, joista peräti 66 prosenttia käyttää älylaitteita työssään. Töissä älylaitteilla yli 5 tuntia päivässä viettää 29 prosenttia.

Tulosten valossa yleinen suhtautuminen älylaitteisiin on pääasiassa positiivista. Suurin osa suomalaisista eli 64 prosenttia kokee älylaitteiden tuoneen elämään enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Ikäryhmittäin vertailtuna 16–24-vuotiaat suhtautuvat älylaitteisiin negatiivisimmin. Heistä 14 prosenttia näkee niissä enemmän huonoja kuin hyviä puolia. 67 prosenttia kaikista vastaajista kokee älylaitteiden mahdollistaneen ajan säästämisen.

Viisi yleisintä syytä älylaitteiden liialliselle käytölle

Tutkimuksen mukaan jopa 44 prosenttia suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa älylaitteilla ja noin neljännes ilmoitti olleensa tarkoituksellisesti ilman älylaitteita viimeisen kuukauden aikana. Datan perusteella pisimmillään ilman älylaitteita vietetty aika on enemmistöllä melko lyhyt. Puolella vastaajista pisin aika ilman älylaitteita hereilläoloajasta on ollut kuusi tuntia tai vähemmän. Vuorokauden tai enemmän ilman laitteita on ollut 17 prosenttia.

Yleisimmät syyt älylaitteiden liialliselle käytölle ovat luppoajan täyttäminen ja tylsyys (66 %), laitteiden parissa helposti ja huomaamatta aiottua pidempään oleminen (65 %), käytön tavaksi tuleminen (62 %), somen selailuun koukkuun jääminen (60 %) sekä tiedontarpeen täyttäminen (38 %).

“Emme pärjäisi nykyhteiskunnassa ilman toimivia verkkoja, digilaitteita ja digiosaamista. Laitteiden onkin tarkoitus tehdä elämästämme helpompaa ja mutkattomampaa, jotta meillä jäisi aikaa tärkeille asioille – yksin- ja yhdessäololle. Välillä tahtomattamme unohdumme laitteillemme, vaikka toisinaan olisi myös hyvä pysähtyä pohtimaan, mitkä asiat juuri itselle ovat elämässä kaikkein merkityksellisimpiä. Tutkimustuloksista onkin tulkittavissa selkeä tahto vähentää älylaitteilla vietettyä aikaa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Älyvapaapäivä tähtää murtamaan älylaitteista irrottautumisen kynnystä

DNA rohkaisee ja kannustaa yhteisiin hetkiin ilman älylaitteita järjestämällä yleisen Älyvapaapäivän sunnuntaina 2. lokakuuta. Tutkimuksesta selviää, että valtaosa (76 %) kokee läsnäolon ilman laitteita tärkeäksi, mutta samalla noin kolmannes (30 %) kokee älylaitteista irrottautumisen vaikeaksi. Ikäryhmittäin vertailtuna erityisesti 16–24-vuotiaat (61 %) ja 25–34-vuotiaat (51 %) kokevat viettävänsä liikaa aikaa älylaitteiden parissa. 25–34-vuotiaat myös kokevat älylaitteista irtautumisen vaikeimmaksi.

Lisäksi tuloksista käy ilmi, että suurin osa toivoo älylaitteiden sivuun laittamista useammin. 56 prosenttia toivoo perheenjäsenten ja 50 prosenttia kavereiden laittavan tarkoituksellisesti älylaitteet pois nykyistä useammin kasvotusten aikaa vietettäessä. Moni uskoo älylaitteiden käytön häiritsevän selvästi enemmän perheenjäseniä (41 %) kuin kavereita (26 %).

“Älylaitteiden käytön vähentäminen on ollut julkisesti laajasti esillä, ja tutkimuksemme vahvistaa läsnäolon merkitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan yhteisöllisen teemapäivän tarpeelliseksi. Haluamme osaltamme myös madaltaa kynnystä älylaitteista irrottautumiseksi tarjoamalla mahdollisuuden tehdä se samaan aikaan muiden kanssa. Älyvapaapäivä on samalla hyvä mahdollisuus testata, kuinka usein ja missä tilanteissa älylaite houkuttelee ja sitä kautta miettiä omaa laitteiden käyttöä”, Tolvanen jatkaa.

DNA:n Nepalta tilaama älylaitteiden käyttöä ja niihin suhtautumista kartoittanut tutkimus on toteutettu online-paneelina 20.–29.5.2022. Tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti tuhat 16–74-vuotiasta suomalaista.

Älyvapaapäivä haastaa tekemään älyttömän hyviä juttuja

Älylaitteet ovat muuttaneet elämäämme pysyvästi – ja hyvä niin. Kukaan tuskin kaipaa puhelinkopeista revittyjä karttasivuja, taskunpohjalle rutistuneita muistilappuja tai sitä tunnetta, kun melkein muistaa, mitä aineksia lasagneen pitikään ostaa.

DNA:n tutkimukset

Maailma muuttuu ympärillämme nopeasti. DNA haluaa vuosittaisten tutkimuksien avulla selvittää asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä erilaisia ilmiöitä. Jaamme tietoa niin tutkimustuloksista kuin vastauksia askarruttaviin kysymyksiin vinkkisisältöjen muodossa. Lisäksi voimme tehdä parempia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme, jotta heidän arkensa olisi entistä mutkattomampaa.

Tutustu DNA:n muihin sisältöihin

Digilaitteeton aika on hyväksi lapsen kehitykselle ja kasvulle

Vanhempien tehtävä on varmistaa lapselle turvallinen kasvuympäristö – myös digimaailmassa. Lapsilla on monia kehitysvaiheita yhtä aikaa meneillään, minkä vuoksi älylaitteiden oikeanlaiseen käyttöön on hyvä kiinnittää erityishuomiota.

Lapset ja nuoret netissä

Verkkomaailma on lapsille ja nuorille erottamaton osa elämää - samoin kuin aikuisillekin. Lapsilla ja nuorilla on yhtälailla oikeus olla osa digitaalista yhteiskuntaa ja pitää yhteyttä ystäviin netin kautta.

Yhteisiä satuhetkiä koko perheelle

DNA ja SOS-Lapsikylä haluavat tarjota kaikille perheille yhteisiä satuhetkiä uniikkien sisältöjen parissa ja muistuttaa satujen tärkeydestä lapsen kehityksessä, unohtamatta yhdessä vietetyn ajan merkitystä kiireisen arjen keskellä.

Tutustu DNA:n artikkeleihin

Lue mistä puhutaan nyt ja ota haltuun vinkit, joiden avulla teet arjestasi mutkattomampaa.