HYVÄ ME!

DNA valittiin Great Place to Work® 2018 -tutkimuksessa suurten organisaatioiden kärkijoukkoon.

Tutustu DNAlaisiin

Jane Annala, markkinointisuunnittelija

"Haluan tehdä asioita, joilla on merkitystä"

Eveliina Toura, markkinointikoordinaattori

"Mielenkiintoista ja koko ajan muuttuvaa työtä"

Ville Virtanen, johtaja

"Parasta työpäivässä on työkaverit"

Jan Laatikainen, myyntipäällikkö

"Tietoa ei ole koskaan liikaa"

Davis Lipskis, kehityspäällikkö

"DNA:lla voi vaikuttaa asioihin ja haastaa itsensä"

Janne Seivo, myyntineuvottelija

"Työ on monipuolista ja työkaverit hyviä"

Tiina Rytkönen, osastopäällikkö

"Tiimihenki on ihan järjettömän hyvä"

Sami Kyyrä, tekninen palveluneuvoja

"Juhlimme tiimissä onnistumisia herkuttelemalla"

Sanna Heiskanen, myyntivalmentaja

"Täällä ideat menevät toteutukseen"

Micke Rantanen, järjestelmäasiantuntija

"Pitää pysyä hyvin pulssissa"

Mari Lindholm, Senior Insight Manager

"DNA:lla saa jatkuvasti kehittää itseään"

Sanni Tirronen, tiimiesimies

"On ihana päästä päivittäin todistamaan yksilöiden onnistumisia"

Olemme Suomen perheystävällisin pörssiyhtiö

”Aamulla on tilanne päällä ja lapsi on vietävä päiväkotiin. Samaan aikaan pitäisi osallistua töissä juuri alkamaisillaan olevaan palaveriin. Kaasu pohjassa kiirehditään päiväkotiin ja sieltä lievää ylinopeutta ajaen töihin, jonne saavutaan hieman myöhässä. Työkavereille pahoitellaan aamuista, hieman pitkäksi venähtänyttä päiväkotireissua. DNA:lla tällaiset aamut hoidetaan perheystävällisellä mallilla, jossa lapsi viedään ensin päiväkotiin ja sitten vaikka päiväkodin pihassa puhelimen välityksellä voi olla mukana palaverissa. Kaikki palaveriin osallistuvat pitävät tätä täysin luonnollisena, eikä työntekijän tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että vei lapsensa, yhden elämänsä tärkeimmistä ihmisistä, päiväkotiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten DNA:n perheystävällinen malli toimii. ”

Väestöliitto on myöntänyt meille Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnuksen myöntämisen arviointikriteereinä olivat perheystävällisen henkilöstökyselyn tulokset, tekemämme kehittämissuunnitelman laatu ja toteutuminen sekä Väestöliiton kartoitukset eri toimipisteissämme liittyen perheystävällisyyden toteutumiseen käytännössä.

Perheystävällisyys on meillä ennen kaikkea käytännön tekoja. Toiselle se on enemmän aikaa harrastuksille tai ystäville, toiselle se on joustavaa työntekoa perheen tarpeet huomioiden. Meillä tiedostetaan, että vapaa-ajan ja työelämän yhteensovittaminen lisää hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mutkattoman työn malli, sairaan lapsen hoitopalvelu ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ovat esimerkkejä teoista, joilla elämän eri osa-alueiden yhdistäminen helpottuu.

DNA:lla mutkaton työ tarkoittaa sitä, että mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Etätyötä tehdään mieluiten kotoa käsin. Mutkattoman työn malli on saanut kiitosta erityisesti ruuhkavuosiaan eläviltä vanhemmilta ja vastaavasti esimerkiksi ikääntyviä vanhempiaan arjessa auttavilta työntekijöiltämme.

”Joustava/liukuva työaika – esim. voi tarpeen vaatiessa antaa aikaa lapselle aamulla, mikäli päivä näyttää alkavan väärällä jalalla.”

”Mutkaton työ ja etätyömahdollisuus. Antaa lisää aikaa vuorokauteen.”

”Mutkaton työ on osa arkea, eikä sitä tarvitse erikseen miettiä.”

DNA tukee perhesiteitä

DNA on vuodesta 2015 ollut mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa, jossa huomio kiinnitetään yrityksen tärkeimpään pääomaan –henkilökuntaan. Osana hanketta – ja ensimmäisenä yrityksenä Suomessa – DNA on ottanut käyttöön palkallisen isovanhempainvapaan. Mummo- tai pappaloma on tarkoitus käyttää perheen yhdessäoloon vuoden sisällä lapsenlapsen syntymästä.

Olipa sitten perheellinen tai ei, elämässä on tilanteita, jolloin läheinen saattaa sairastua ja tarvita apua. Silloin on helpottavaa, että työ ei ole liiaksi aikaan tai paikkaan sidottua. DNA onkin laajentanut etätyömahdollisuuksia kuluttaja- ja yritysasiakaspalvelussa sekä tuonut liukuvan työajan yritysasiakaspalveluun.

”Väestöliiton hankkeen idea on, että jokaisella on perhe. Perhe koskettaa meitä kaikkia, sillä meillä kaikilla on itselle läheisiä ihmisiä. Käsite perhe kattaa DNA:lla nämä läheiset ihmiset.”

DNA mukaan Isähaasteeseen

Isähaaste haastaa työnantajat kehittämään isäystävällisempää työelämää.  Perhevapaat, työpaikkojen perheystävällisyys ja isien osallistuminen lastenhoitoon ovat ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita.

"Meidän mielestämme myös isillä on oikeus asettaa perhe tärkeimmäksi. Siksi tartuimme Isähaasteeseen. DNA:lla on jo nyt käytössä monia perheystävällisiä toimintatapoja, mutta isäystävällisyydessä voimme mekin parantaa", kertoo henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Aula Researchin selvityksen mukaan (kevät 2017) yksi neljästä 38–57-vuotiaista miehistä kokee hankaluuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Työn ja perheen tasapaino on työnantajalle tärkeä tavoite, koska hyvinvoiva isä on motivoitunut ja tuottava. Lisäksi isäystävällisyys työpaikoilla edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä. DNA on ensimmäinen ja ainoa suomalainen suuryritys, jolla on Väestöliiton myöntämä Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

"Uskon, että meillä asenneilmapiiri on jo hyvin pitkälti isäystävällinen, mutta tarkoituksemme on löytää uusia toimintatapoja, joilla isien osallistumista perhe-elämään voisi työnantajana tukea entistä paremmin", Marko jatkaa.

Isähaasteen aloittivat Tekniikan akateemiset TEK, Siili Solutions, Knowit ja Fambition. Isähaasteeseen ovat tarttuneet Cloubi, Eatech, FläktGroup, Frantic, VALA Group ja Teknologiateollisuus. Lue lisää DNA:n isäystävällisyydestä täältä.

DNA:n työkulttuuri

Olipa kerran esimies, joka laskeutui yläkerroksista satumaisella hissillä tarkastelemaan kellarikerroksiin alaistensa uutteruutta.  Oli tarina tosi tai ei, DNA:lta ei tällaista hissiä löydy.  Arvomme työkulttuurin pohjana ovat mutkattomuus, rohkeus ja nopeus. Uskomme avoimuuteen.

Mutkattomuus on DNA:lla muutakin kuin työtapojen joustavuutta, työskenteleekö etänä asiakkaalla tai kotoa käsin. Yksiköiden väliset raja-aidat ja jyrkät hierarkiat ovat mennyttä aikaa, ketteryys nykypäivää.  Osaamista jaetaan virtuaalitiimeissä ja projektityöryhmissä, jotka toimivat yli organisaatiorajojen.

Jotkut toimivat insinöörimäisen tarkasti, toiset maalailevat suuria linjoja. DNA:lla erilaiset ajattelutavat ovat vahvuus.  Tavoitteenamme työssämme on tasavertaisuus ja se, että tiimissä saa olla oma itsensä.

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on toistunut tiimiemme hyvä henki ja sitoutuminen.  Osa hyvää ilmapiiriä on tunne vastuusta ja vapaudesta. Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään.

Johtamisessamme korostuu ajatus työntekijään luottamisesta: ei ole tarkoituksenmukaista tuijottaa kellon viisareita, vaan arvioida työn tuloksia.  Tunnustuksena työstämme olemme saaneet Great Place to Work® -sertifikaatin lokakuussa 2017 ja lokakuussa 2018.

 

DNA:lla on

 • joustavat työskentelytavat: etätyö ja mutkaton työ
 • modernit DNA:n toimistokonseptin mukaiset työtilat
 • monipuoliset koulutusjärjestelmät
 • lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut
 • Ticket Duo ravinto- ja virkistysetukortti
 • uudenaikaiset työvälineet ja -tavat
 • monipuolista kerhotoimintaa
 • työnantajan maksama hoitaja lapsen sairastuessa
 • henkilökunta-alennus DNA:n palveluista ja tuotteista
 • tiiviistä yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa
 • henkilökunnasta koostuvat DNA Kummit edistämässä työviihtyvyyttä

Olemme yksi Suomen parhaista työpaikoista!

DNA menestyi Great Place To Work -instituutin yhtiöiden henkilöstöille tekemässä tutkimuksessa erinomaisesti sijoittuen 2. sijalle suurten yhtiöiden sarjassa. Kiitos kuuluu jokaiselle DNAlaiselle, jotka ovat omalla intohimollaan mukana työyhteisömme kehittämisessä!

"Meillä on kulttuuri, jossa annamme ihmisille vapautta ja vastuuta. Olemme huomanneet selkeästi, kuinka työhyvinvointimme kasvaa, kun pääsemme vaikuttamaan itse todella vapaasti työskentelytapoihin ja tavoitteisiin. Tässä olemme onnistuneet loistavasti yhdessä"

-  DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

DNA aloitti työtapojensa uudistuksen jo vuonna 2012 osana muuttoa uuteen pääkonttoriin Helsingin Käpylään. Nyt yhtiössä on otettu käyttöön kaikissa toimipisteissä ns. mutkattoman työn malli, jossa työntekijä saa itse päättää missä työnsä tekee ilman erillisiä sopimisia esimiehen kanssa. Johtamisessamme korostuu ajatus työntekijään luottamisesta: ei ole tarkoituksenmukaista tuijottaa kellon viisareita, vaan jokaiselle annettiin täysi vastuu omasta työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta.   

 

”Täällä saa olla oma itsensä ja pystyy vaikuttamaan asioihin."

 

Mutkattoman työn piirissä on noin puolet DNA:n 1600 työntekijästä. Tämän lisäksi yhtiössä on kehitetty jatkuvasti joustavia työskentelytapoja myös perinteisesti läsnäoloa vaatineissa toimistotöissä, kuten asiakaspalvelussa, jossa on käytössä etätyö.  DNA aloitti ensimmäisenä yhtiönä maailmassa isovanhempainvapaan tarjoamisen työntekijöilleen.

 

”DNA on järjestänyt työntekijöilleen loistavat olosuhteet tehdä työtä. Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen onnistuu hyvin ja työntekijöihin luotetaan. Tämän takia on joka päivä mukavaa aloittaa työt.”

 

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on vuodesta toiseen toistunut tiimien hyvä henki ja sitoutuminen.  Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään. Vuonna 2018 yhtiökohtaiset tulokset ovat parantuneet kaikilla osa-alueille edelliseen vuoteen verrattuna.

 

”Meillä on erinomainen yhteishenki työntekijöiden keskuudessa ja tällaista en ole kokenut missään muualla.”

 

Tunnustuksena työstämme olemme saaneet lokakuussa 2017 ja 2018 Great Place to Work® -sertifikaatin. Sertifikaatin saa yritys, jonka työtyytyväisyyden kokonaisuutta osoittava Trust Index -tulos on vähintään 70 %.

”DNA on parantanut luottamuksen ilmapiiriä johdon ja henkilöstön välillä isoin harppauksin. DNA on osoittanut, että iso organisaatio voi tehdä merkittäviä parannuksia luottamuksessa ja kulttuurissa jo lyhyessäkin ajassa.  DNA on onnistunut rakentamaan kehittymisen kulttuurin, joka ruokkii lisää onnistumisia ja vie kohti uusia ennätyksiä”

- Great Place to Work Finland, konsultti Joni Sarpo.

 

”Työntekijöiden yhteen hiileen puhaltaminen on upeaa ja voimaannuttavaa.”

Päivä DNAlaisen silmin.

Töissä, kotikonttorilla ja tienpäällä. Yhdessä, tiimissä tai keskellä palaveria. 

DNAlaisille annettiin kamerat käteen. Katso miltä heidän päivänsä näyttää!

Suomen parhaat työpaikat: suuret organisaatiot  2018

 1. Scandic Hotels
 2. DNA
 3. Musti ja Mirri
 4. Elisa Oyj
 5. Talenom Oyj