Henkilöstöedut


Mutkaton työtapa ja etätyö

DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa. Etätyölle on DNA:lla kolme tasoa, joista mutkaton malli on selvästi yleisin:

 1. Mutkaton malli tarkoittaa täyttä vapautta, ja sen piirissä on suurin osa henkilöstöstä. Tällöin etätöihin ei tarvitse pyytää lupaa. Myös etätyöt ulkomailta onnistuvat.
 2. Rajattua etätyömallia sovelletaan niihin töihin, joissa etätyöskentelyä on tyypillisesti pidetty hyvin vaikeana toteuttaa. Vaikkapa vuoropohjaisessa asiakaspalvelutyössä joustavuutta on jouduttu paikoin rajoittamaan esimerkiksi palveluvalmiuden varmistamiseksi.
 3. Välttämättömän lähityön piirissä ovat työntekijät, joiden on työnkuvan, tietoturvasyiden tai asiakasvaatimusten vuoksi pakko olla aina läsnä työpisteellään. Näiden töiden tekijät, vaikkapa myymälämyyjät, ovat ymmärtäneet hyvin, miksi etämahdollisuutta ei tehtävässä ole. Heidänkin työnkuvaansa pyritään luomaan mahdollisimman paljon joustavuutta.

Miten koronapandemia on vaikuttanut etätyöhön?

Koronapandemian aikana vapautta on lisätty entisestään. Yli 95 % DNA:n henkilöstöstä on ollut etätöissä jo maaliskuusta 2020 lähtien – läpi vuosien 2020 ja 2021. 

Henkilöstökysely toukokuulta 2021 osoitti, että kiire toimistolle on DNA:n henkilökunnasta vain harvalla (20 %) ja paikasta riippumattoman työn merkitys yksilölle on kasvanut merkittäväsi. Noin 70 % henkilöstöstä arvelee työskentelevänsä jatkossa toimistolla vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Tarve toimistolle palaamiseen ei siis ole suuri. Suurin osa DNA:n henkilöstöstä on kyennyt suoriutumaan työstään jatkuvan etätyön aikana hyvin ja tehokkaasti.

Tiettyjä asioita toimistotyöstäkin kaivataan. Tärkeimpinä esille nousivat sosiaaliset kohtaamiset ja yhteisöllisyys, ergonomia, toimistotarvikkeet sekä muut toimiston tuomat edut. Myös lounaat, kahvihetket, työn tauottaminen ja spontaani keskinäinen sparrailu saivat DNA:n henkilöstöltä mainintoja. DNA:lla onkin tunnistettu, että näillä mainituilla osa-alueilla henkilöstön hyvinvointia, työn tuloksellisuutta ja mielekkyyttä voidaan tukea vielä merkittävästi nykyistä paremmin myös etäolosuhteissa.

On myös monia, jotka eivät kaipaa toimistolta juuri mitään. Yleisesti suurimpia huolia toimistolle palaamiseen liittyen olivat koronatartunnan mahdollisuus, työtehokkuuden lasku, ajankäytön tehottomuus, melu, työrauhan puute sekä arjen kuormituksen kasvaminen esimerkiksi työmatkoihin käytetyn ajan ja aikaisten herätysten vuoksi.

DNA on tehnyt jo useita konkreettisia toimenpiteitä henkilöstön jatkuvan etätyökokemuksen parantamiseksi.

 • Oikeus työskennellä vapaasti paikasta riippumatta tuodaan aidosti tarjolle myös niihin toimintoihin, joihin on vielä ennen korona-aikaa liittynyt rajoituksia. Tällaisia on esimerkiksi asiakaspalvelutyöt, missä jatkuvan etätyön järjestely on vaatinut laadukkaan palvelutason ylläpitämiseksi hieman tavallista enemmän vaivaa.
 • Työhön ja ergonomiaan liittyvää välineistöä, kuten näyttöjä ja työtuoleja, lainataan henkilöstölle toimistotiloista.
 • Koko organisaatio on ottanut käyttöön viikoittaisen palaverittoman ajanjakson käytännön, millä varmistetaan, että henkilöstöllä on taatusti myös rauhoitettua työaikaa.
 • Varmistamme uusilla työkaluilla ja keinoilla, että esimerkiksi tiimipäivät on mahdollista järjestää etäyhteyden kautta tai fyysisesti mutta turvallisesti niin, että ne ajavat tarkoituksensa virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden kasvattamisen osalta.
 • Parannamme koulutusten avulla esihenkilöstön valmiuksia toimia tukena tiimiläisilleen ja kehitämme avointa sisäistä viestintää entisestään.

Entäs etätyö ulkomailta?

Mutkattoman työn piirissä työskentelevien DNA:laisten on tietyin aikavyöhykettä ja etätyöjakson pituutta koskevin rajoituksin sekä esimiehen luvalla mahdollista työskennellä 2–3 viikkoa vuodesta ulkomailla.

 • Etätyöjakson ulkomailla kustantaa työntekijä itse, ja hänen on varmistettava, että kohteessa on käytössä riittävä internetyhteys etätöiden tekemiseksi.
 • Edun tarkoituksena on mahdollistaa laajemmin esimerkiksi perheen yhteiset ulkomaanreissut koulujen lomakausien aikana.
 • Työntekijät ovat myös pidentäneet viikonloppumatkaa ulkomailla tehtävien etätöiden avulla, ja kokonaiset tiimit ovat tehneet yhteisiä etätyöviikkoja ulkomailta tiimihengen nostattamiseksi tai ihan vain päästäkseen talvella lämpimään. 

Mitä muuta?

Voit lukea muista henkilöstöeduistamme yläreunassa olevan valikon kautta. Sivut kertovat moderneista työtiloista, välineistä ja käytännöistä, liikunta- ja virkistyseduista, perhe-elämän ja vapaa-ajan eduista, laajoista työterveyspalveluista ja muista henkilöstöeduista.

”Eiväthän he tee töitä!” johtaja parahti – alku oli vaikea, mutta nyt etätyöhön ei tarvitse lupaa

DNA:lla työ tehdään mutkattomasti.

Vähemmän työtunteja, enemmän tulosta – toimisiko meilläkin?

Voisiko neljän työpäivän malli toimia Suomessa?

Ajatusmallit uusiksi: DNA:lla työt hoituvat vaikka Teneriffalta

Tiimi hyppäsi mukaan palaveriin mutkattomasti Espanjasta.

Tutkimus: Etätyö parantaa työmotivaatiota ja tuottavuutta

DNA selvitti suomalaisten suhtautumista etätyöhön.