Taloustietoa

DNA:n vuoden 2018 liikevaihto ja liiketulos ennätyskorkealla. Liikevaihto kasvoi 913,5 miljoonaan euroon.

DNA tulosohjeistus vuodelle 2019 ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

DNA:n tulosohjeistus

DNA antaa tulosohjeistuksen liikevaihdon ja käyttökatteen osalta. Niiden kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen liiketoiminnan kehityksestä.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu

  • käyttökateprosentti vähintään 34 %

  • operatiiviset investoinnit alle 15 % liikevaihdosta (pois lukien maksetut ja aktivoidut toimilupainvestoinnit sekä IFRS16-standardin vaikutus, jonka arvioidaan kasvattavan investointeja vuonna 2019 noin 8 miljoonaa euroa)

  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan