Hallinnointi

DNA:n hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus käsittelee ja päättää DNA:n kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Nimi Asema Syntymävuosi
Jørgen C. Arentz Rostrup hallituksen puheenjohtaja 1966
Mette Eistrøm Krüger jäsen 1972
Thomas Thyholdt jäsen 1975

 

Lue tarkemmin hallituksen jäsenistä täältä

Hallituksen toiminta

Hallituksen toiminta

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt, sovellettavat muut säännöstöt ja hallinnointikoodin suositukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia, ja hallituksen kokoonpanon tulee vastata monimuotoisuutta koskevia periaatteita.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin 4–7 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus ehdottaa asioita hallituksen kokouksen esityslistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta jäävätä itsensä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus käsittelee ja päättää DNA:n kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa keskuudestaan valiokuntia työnsä tueksi. Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä, ja yhtiö selostaa niiden keskeisen sisällön. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

26.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus ei ole enää valinnut valiokuntia.