Osake

Osingonjako

DNA:n voitonjakopolitiikka: DNA:n tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen kasvavaa osinkoa tai muilla keinoin palauttaa pääomaa 80-100 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi hallitus voi tilikausikohtaisesti harkita lisävoitonjakoa osakkeenomistajille. Voitonjakopäätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen tilan ja rahoitusaseman sekä tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet.

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa* 0,70 0,46 0,55 4,72 3,54 4,13
Ylimääräinen pääoman palautus 0,40 0,64        
Osinko, miljoonaa euroa 145 145 73 40 30 30
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 1.4.2019 26.3.2018 24.3.2017 4.4.2016 30.3.2015 25.3.2014
Osingon maksupäivä 10.4.2019 4.4.2018 7.4.2017 11.4.2016 8.4.2015 3.4.2014

 

*DNA:n osakkeiden määrä muuttui yhtiön listautumisen myötä. 16.12.2016 alkaen osakkeiden määrä on ollut 132 303 500.