DNA:n työkulttuuri

Olipa kerran esimies, joka laskeutui yläkerroksista satumaisella hissillä tarkastelemaan kellarikerroksiin alaistensa uutteruutta.  Oli tarina tosi tai ei, DNA:lta ei tällaista hissiä löydy.  Arvomme työkulttuurin pohjana ovat mutkattomuus, rohkeus ja nopeus. Uskomme avoimuuteen.

Mutkattomuus on DNA:lla muutakin kuin työtapojen joustavuutta, työskenteleekö etänä asiakkaalla tai kotoa käsin. Yksiköiden väliset raja-aidat ja jyrkät hierarkiat ovat mennyttä aikaa, ketteryys nykypäivää.  Osaamista jaetaan virtuaalitiimeissä ja projektityöryhmissä, jotka toimivat yli organisaatiorajojen.

Jotkut toimivat insinöörimäisen tarkasti, toiset maalailevat suuria linjoja. DNA:lla erilaiset ajattelutavat ovat vahvuus.  Tavoitteenamme työssämme on tasavertaisuus ja se, että tiimissä saa olla oma itsensä.

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on toistunut tiimiemme hyvä henki ja sitoutuminen.  Osa hyvää ilmapiiriä on tunne vastuusta ja vapaudesta. Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään.

Johtamisessamme korostuu ajatus työntekijään luottamisesta: ei ole tarkoituksenmukaista tuijottaa kellon viisareita, vaan arvioida työn tuloksia.  Tunnustuksena työstämme olemme saaneet Great Place to Work® -sertifikaatin lokakuussa 2017 ja lokakuussa 2018.

 

DNA:lla on

 • joustavat työskentelytavat: etätyö ja mutkaton työ
 • modernit DNA:n toimistokonseptin mukaiset työtilat
 • monipuoliset koulutusjärjestelmät
 • lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut
 • Ticket Duo ravinto- ja virkistysetukortti
 • uudenaikaiset työvälineet ja -tavat
 • monipuolista kerhotoimintaa
 • työnantajan maksama hoitaja lapsen sairastuessa
 • henkilökunta-alennus DNA:n palveluista ja tuotteista
 • tiiviistä yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa
 • henkilökunnasta koostuvat DNA Kummit edistämässä työviihtyvyyttä