Hyväntekeväisyys

Hyväntekeväisyyskohteemme linkittyvät luontevasti DNA:n liiketoimintaan, arvoihin ja brändiin.

Älylaitteen puute asettaa lapsen ulkopuoliseen asemaan

DNA:n hyväntekeväisyyskampanja pyrki ehkäisemään lasten ja nuorten digitaalista eriarvoistumista

Jokaisella lapsella Suomessa tulisi olla tasavertainen mahdollisuus olla osana digitaalista maailmaa. Viestintävälineiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun pidetään yhteyttä kavereihin, omiin harrasteryhmiin tai vaikkapa oman luokan yhteiseen keskusteluryhmään. Ilman älylaitetta tällainen osallisuus ei ole mahdollista.

Lapsen ja nuoren omat unelmat vaikkapa jatkokoulutuspaikasta eivät myöskään saa olla siitä kiinni, että onko nuorella omaa tietokonetta vai ei. Me näemme, että jokaisella lapsella ja nuorella Suomessa tulisi olla samanlainen mahdollisuus unelmoida itselleen sopivasta koulutuksesta ja tulevaisuudesta.

Vanhasta kännykästä tuli auttava puhelin

Kesällä 2018 kysyimme 6–16-vuotiaiden lasten vanhemmilta digitaalisesta yhdenvertaisuudesta. Tutkimuksen mukaan lähes puolet vastanneista on havainnut, että mikäli lapsella ei ole älylaitetta, se asettaa lapsen ulkopuoliseen asemaan kaveripiirissään. Tästä syntyi idea hyväntekeväisyyskampanjaan, jonka avulla keräämme laatikon pohjalle unohtuneet vanhat puhelimet tekemään hyvää.

"Suomalaiset ostavat vuosittain noin kaksi miljoonaa uutta puhelinta. Meiltä useimmilta löytyykin vanha puhelin, joka ei ole enää käytössä. Nyt näillä laitteilla päästiin tekemään aidosti hyvää!”

Keräsimme kampanjamme aikana 27.11.–7.12.2018 vanhoja puhelimia kaikissa myymälöissämme ympäri Suomea. Jokaisesta kampanja-aikana kerätystä, kierrätettäväksi jätetystä puhelimesta lahjoitimme 10 euroa lyhentämättömänä SOS-Lapsikylän lasten ja nuorten laite- ja liittymähankintoihin. Huolehdimme samalla myös vanhojen puhelimien ympäristöystävällisestä ja tietoturvallisesta kierrätyksestä. Lahjoitetuilla varoilla SOS-Lapsikylä hankkii omien palvelujensa piirissä oleville lapsille ja nuorille tietokoneita, älypuhelimia tai tabletteja.

Lue yritysvastuupäällikkömme Hanna Haapakosken blogi kampanjastamme: Löytyykö sinun laatikkosi pohjalta auttava puhelin?

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea. SOS-Lapsikylä auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja tukee heidän hyvinvointiaan: avo- ja sijaishuollon palveluin, tehden kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta yhteiskunnassa otettaisiin lasten ja perheiden tarpeet paremmin huomioon. Rahoitusta saadaan toiminnalle kuntien kautta, mutta silti tarvitaan myös varoja yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitusten kautta.

Lue lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta: https://www.sos-lapsikyla.fi