Henkilöstö

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on DNA:lle ensiarvoisen tärkeä.

Mutkaton työ luomassa kannustavaa ja joustavaa työympäristöä

DNA:lla työskentelee noin 1 600 osaavaa ammattilaista. Haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja taata heille kannustavan työympäristön, joka tukee kehittymistä ja etenemistä uralla. DNA:lla työskentely perustuu oikeudenmukaisuuteen, toisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen.  DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa.

DNA:n menestyksekäs Mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Mutkattomassa työssä on kyse sekä työympäristön että koko työkulttuurin muutoksesta, joka on otettu DNA:lla vastaan erittäin positiivisesti.

Energiatehokas ja joustava työympäristö mahdollistaa monimuotoisen ja vastuullisen tavan tehdä innovatiivista työtä. Viihtyvyyden parantuminen on näkynyt esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn entistäkin parempina tuloksina ja työmatkapäästöjen vähentymisenä.

Lue lisää DNA:sta työnantajana täältä.

Monimuotoisuus on meille voimavara

Monimuotoisuus on meille tärkeää. Jokaisella DNA:laisella on oikeus turvalliseen, suvaitsevaan ja hyvinvointia edistävään työympäristöön. DNA oli ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa allekirjoittamassa Monimuotoisuussitoumusta, kun Suomen Monimuotoisuusverkosto lanseerattiin. 

Monimuotoisuuden eri näkökohdat, kuten yhteisöön kuulumisen tunne ja sitoutuminen, yhdenvertaisuus sekä erilaisen osaamisen hyödyntäminen, ovat jo osa DNA:n arkea ja johtamistapoja. DNA:lla jokainen voi olla oma itsensä.

Lisätietoa FIBS ry

Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme

DNA:n eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Hyvä työskentely tarkoittaa meille muun muassa syrjimättömyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään muun muassa kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen, lakisääteistä laajemmilla ja laadukkailla työterveyspalveluilla, jatkuvalla osaamisen kehittämisellä sekä työhyvinvointiin panostamalla.

 

Yhteistyötä Harvard Business Schoolin kanssa

DNA toimi jälleen vuonna 2018 kumppanina Harvard Business Schoolin opiskelijaryhmälle Helsingissä. DNA:n kumppanuus on osa Harvard Business Schoolin ensimmäisen vuoden FIELD Global Immersion -kurssia. Harvardin opiskelijat työskentelivät ensin etänä kuukausia Bostonista käsin DNA:n tiimin kanssa, jonka jälkeen he viettivät viikon Helsingissä DNA Talossa DNA:lta saamansa innovaatiohaasteen parissa. DNA oli mukana ohjelmassa myös vuonna 2017.