Tietoturva ja tietosuoja korkealla tasolla

Digitaalisessa maailmassamme tietoturvan ja tietosuojan merkitys korostuu entisestään. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja samalla avoimia siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme. Hyvän tietoturvakulttuurin ylläpitäminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

DNA ylläpitää korkeaa tietoturva- ja tietosuojatasoa sekä -kulttuuria kaikessa liiketoimintaan liittyvän tiedon käsittelyssä noudattamalla lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja hyviä käytänteitä.

DNA:n tietosuojapolitiikka määrittelee, kuinka toiminnoissa ja toimintamalleissa varmistetaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja siihen liittyvät vastuut sekä tietosuojan korkea taso ja keskeisimmät toteutuskeinot. Tietosuojalla on kiinteä yhteys tietoturvaan.

Tutustu DNA:n tietosuoja-asioihin.