Yhteiskunta

Tunnemme DNA:ssa vastuumme asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Edistämme digitalisaatiota ja kilpailukykyä Suomessa

DNA:lla on tietoliikenneyhtiönä merkittävä rooli yhteiskunnassa tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä. Haluamme tuoda yhteiskuntaan laadukkaat ja nopeat yhteydet sekä ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitalisaation ja sitä kautta Suomen kilpailukyvyn kehittymisen.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ympäristömme ja sidosryhmämme huomioon ottavalla tavalla. Vastuullinen toimintatapamme näkyy asiakkaille ensiluokkaisena palveluna, henkilöstölle hyvänä työnantajuutena sekä yhteistyökumppaneille luotettavana ja innovatiivisena kumppanuutena.

Otamme huomioon digitalisaation ja muuttuvan ikärakenteen aiheuttamat tarpeet yhteiskunnassa. Siksi ylläpidämme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme kehittämään toimintaamme heidän tarpeitaan ja yhteiskunnan muutosta palvelevalla tavalla.

Palveluita muuttuvaan yhteiskuntaan

DNA vastaa strategiallaan yhä nopeampien hyvälaatuisten yhteyksien kasvavaan kysyntään. Investoimme erittäin kilpailukykyiseen ja kustannustehokkaaseen verkko- ja palvelualustainfrastruktuuriin palvellaksemme kuluttajien ja yhteiskunnan kasvavia viestintätarpeita.

 

Modernit viestintä- ja viihdepalvelut Digitaalisessa yhteiskunnassa on jatkuva tiedonsaannin ja -jakamisen tarve. DNA tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita.
Nopeat ja kattavat verkot Mobiilidatan liikennemäärien kasvua vauhdittavat muun muassa verkon suurista nopeuksista hyötyvien video-, kuva- sekä pikaviestipalvelujen lisääntynyt tarjonta ja käyttö. DNA mahdollistaa omalta osaltaan nopeat ja kattavat tietoliikenneyhteydet investoimalla voimakkaasti verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.
Uuden työn edelläkävijä Työn digitalisoinnin ja mobilisoinnin edelläkävijänä DNA ottaa huomioon muuttuvan työelämän palvelutarpeet ja kehittää älykkäitä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja ratkaisuja.
Lasten ja nuorten tietoturva DNA on pitkään ohjannut nuoria turvalliseen internetin ja matkapuhelimen käyttöön.
Ikäihmisten palvelutarpeet Asiakkaan erityistarpeet huomioiva asiakaspalvelu, älykkäät ratkaisut sekä maantieteellisesti kattavat verkot ehkäisevät osaltaan ikäihmisten digitaalista syrjäytymistä. DNA huomioi ikääntyvän väestön erityistarpeet muun muassa senioreille suunnatulla asiakaspalvelulinjalla.

 

Mittavat investoinnit tärkeiden viestintäyhteyksien takaamiseksi

Laadukkaiden ja nopeiden yhteyksien taustalla ovat mittavat investoinnit. Verrattuna moneen muuhun toimialaan käytössä olevaa teknologiaa korvataan tai päivitetään erittäin nopealla tahdilla. Yhteiskunnan näkökulmasta alan investoinnit turvaavat kilpailukykyisten viestintäpalvelujen tarjonnan myös tulevaisuudessa.

Luotettavasta ja nopeasta internet-yhteydestä sekä verkkopalveluista on muodostunut välttämättömyyshyödykkeitä niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Monella kuluttajalla on käytössään useampi internetyhteydellä varustettu päätelaite, ja varsinkin liikkuvaa kuvaa katsotaan ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä kuormittaa matkaviestinverkkoja ja vaatii matkaviestintoimijoilta jatkuvaa verkon parannusta ja päivitystä.

DNA aktiivisena toimijana digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa

DNA:lle on tärkeää käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja saada palautetta – toimimme aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi. Osallistumme suoraan ja alan järjestöjen kautta hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota. Viestimme myös avoimesti viranomaisille ja päätöksentekijöille näkökulmamme niissä säädösasioissa, joilla on vaikutusta toimialan ja sen toimintaympäristön kehitykseen.

DNA osallistuu vahvasti järjestötyöhön sekä alan edunvalvonnan kehittämiseen. DNA on muun muassa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, European Competitive Telecommunications Association ECTA:n sekä Groupe Speciale Mobile Association GSMA:n jäsen. Lisäksi DNA on yritysvastuuverkosto FIBS:in sekä Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen.

Edulliset puhelut, laadukkaat ja kattavat verkot

Matkapuheluiden hinnat Suomessa ovat maailman edullisimmasta päästä ja meillä on laadukkaat ja kattavat verkot – huolimatta siitä, että olemme yksi Euroopan harvimmin asutuista maista. Lue lisää matkapuheluiden hinnoista ITU:n kattavasta raportista.

DNA:n mukaantulolla suomalaiseen matkaviestinmarkkinaan 2000-luvun alussa on ollut merkittävä vaikutus matkapuheluiden hintojen kehitykseen. Kolmen kilpailijan asetelma on yksi päätekijä, joka on vaikuttanut siihen, että 2000-luvun alun jälkeen viestintäpalveluiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi muiden kuluttajahintojen noustessa.