DNA sijoitus­kohteena

Teemme asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa, jotta jokainen voi keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. 

Markkinanäkymät 

Suomen Pankin mukaan talouden odotetaan yhä kasvavan, mutta nopein kasvuvaihe on ohitettu. Odotamme matkaviestinverkon palvelumarkkinan kasvun hidastuvan ja matkaviestinpalveluiden kilpailutilanteen pysyvän kireänä.

Mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan, kun ihmiset ja yritykset käyttävät yhä enemmän digitaalisia palveluja ja verkon yli käytettäviä videopalveluja. Tästä syystä nopeampien 4G-liittymien kysyntä kasvaa edelleen ja liittymäkohtainen datan käyttö lisääntyy. 4G-liittymien osuus DNA:n matkapuhelinliittymistä kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti on tasaantunut. Odotamme 5G-liittymien markkinan käynnistyvän ensi vuoden alkupuolella samalla kun saamme markkinoille teknologisesti kehittyneempiä laitteita. Niin kotitalouksissa kuin työpaikoilla verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä ja IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käyttö lisääntyy.

SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan edelleen matkaviestinverkossa. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkina jatkaa pienenemistään.

Kuluttajamarkkinassa nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan lisääntyvän, erityisesti suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden suosion myötä. Perinteisen maksutelevision kysynnän arvioidaan laskevan edelleen.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen taloyhtiölaajakaistapalveluihin ja suurempiin yhteysnopeuksiin. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrän odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Esimerkiksi pilvi- ja viihdepalveluiden lisääntyvä käyttö kasvattaa asiakkaiden tarvetta nopeisiin ja suorituskykyisiin palveluihin.

Yritykset ja julkinen sektori digitalisoivat palveluitaan ja luovat kokonaan uutta digitaalista liiketoimintaa, jolloin verkkojen häiriöttömyys ja palveluiden käytettävyys ovat keskeisessä asemassa. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy esimerkiksi pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi, mikä lisää varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.

Teollisen internetin ratkaisujen ja M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan. Teollisen internetin yleistyessä tietoturvan ja tietosuojan sekä verkon toimintavarmuuden merkitys korostuu entisestään.

Yhtenä ensimmäisistä 5G-tekniikasta merkittävästi hyötyvistä käyttökohteista DNA näkee kiinteän langattoman laajakaistan. Tämän avulla voidaan toteuttaa laadukasta tietoliikenneyhteyttä vaativat palvelut monissa niistäkin kiinteistöistä, joihin valokuituyhteys ei ole saatavilla tai joihin sen toimittaminen tulisi asiakkaalle huomattavan kalliiksi. Myöhemmin 2020-luvulla 5G-teknologiaa tullaan todennäköisesti hyödyntämään laaja-alaisesti monissa muissakin käyttökohteissa kuten esimerkiksi älyliikenteessä ja terveydenhuollossa.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019

DNA arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.