DNA sijoitus­kohteena

Teemme asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa, jotta jokainen voi keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. 

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtajan katsaus on julkaistu DNA:n puolivuotiskatsauksessa 1-6/2020, 16.07.2020

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko päättyi Suomessa poikkeusolojen helpottuessa. Koronaviruksen ensimmäisen aallon huipun arvioidaan olevan jo takana ja hallituksen asettamia rajoituksia on purettu merkittävästi. Kotimaan hyvästä tilanteesta huolimatta maailmalla yhä paheneva pandemia tekee DNA:n toimintaympäristöstä ja markkinanäkymistä poikkeuksellisia ja vaikeasti ennustettavia.Pandemia voi hidastaa talouskasvua Suomessakin, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia DNA:n palveluiden kysyntään.

Poikkeuksellinen tilanne näkyi DNA:lla maaliskuusta alkaen mm. asiakaspalvelun kontaktien kasvuna, DNA Kauppojen mobiililaitemyynnin hiljentymisenä ja merkittävänä datamäärien kasvuna DNA:n verkossa. Poikkeusoloissa viestintäverkkojen merkitys yhteiskunnalle korostuu. DNA:n verkon kapasiteetti kesti erinomaisesti datamäärän kasvun, ja verkon valmiutta on parannettu jatkuvalla 5G- ja 4G-verkkojen ylläpidolla ja lisärakentamisella. Verkonhallinta hajautettiin toimintavarmuuden takaamiseksi, ja tätä poikkeusjärjestelyä jatketaan edelleen. Toisen vuosineljänneksen päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä on edelleen etätöissä. Pandemiatilanteen etenemistä seurataan jatkuvasti ja toimenpiteistä päätetään vallitsevan tilanteen mukaisesti. Henkilöstökyselyn perusteella etätyö on ollut sujuvaa.

Huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä ja vallinneista poikkeusolosuhteista, oli vuoden ensimmäinen puolikas DNA:lle pääasiassa hyvä. Tammi–kesäkuun liikevaihto laski hieman vertailukaudesta ja oli 459 miljoonaa euroa (463). Lasku johtui pääasiassa antenniverkon maksu-TV-liiketoiminnan myynnistä ja laitemyynnin laskusta. DNA:n käyttökate kehittyi kuitenkin ensimmäisellä vuosipuolikkaalla myönteisesti ja kasvoi 5 prosenttia 162 miljoonaan euroon (154). Myös liiketulos parani tammi–kesäkuussa 8 % ja oli 76 miljoonaa euroa (71). Suotuisa kehitys johtui matkaviestinliikevaihdon myönteisestä kehityksestä ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 22 000 liittymällä vertailukauteen nähden. Lasku johtui prepaid-liittymien määrän laskusta, sillä postpaid-liittymien määrä kasvoi 7 000 liittymällä. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 5 % vertailukaudesta, ja oli 16,8 euroa (16,0). Kiinteän verkon liittymäkanta laski 13 000 liittymällä, mutta laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 33 000 liittymällä.

DNA:n 5G-verkon rakentaminen on jatkunut aktiivisesti eri puolilla Suomea ja ensimmäisen puolen vuoden aikana DNA:n 5G-palvelut ovat saatavilla jo yli 20 paikkakunnalla. 5G-verkon päivityksen yhteydessä kasvatetaan myös 4G-verkon kapasiteettia. Kesäkuussa DNA voitti tavoittelemansa 5G-kaistan myös 26 gigahertsin taajuusalueelta. Uusi taajuusalue mahdollistaa entistä suurempien datamäärien siirron pienellä viiveellä.

5G-liittymien myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, ja päätelaitevalmistajat ovat tuoneet toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille runsaasti uusia 5G-malleja. Alemman hintapisteen mallien odotetaan lisääntyvän vuoden edetessä, minkä myötä liittymämyynnin arvioidaan vilkastuvan. Myös DNA Koti 5G-palvelun asennukset ovat käynnistyneet, ja asiakaspalaute palvelun toimivuudesta on ollut kiittävää. 5G-tekniikan hyödyt ja vaikutus asiakaskokemukseen lisääntyvät jatkuvasti, kun asiakkaamme käyttävät yhä rikkaampia sisältöjä ja videoiden tarkkuuskasvaa sekä viivekriittinen nettipelaaminen lisääntyy.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja