Omistajat

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että DNA:lle. Listayhtiöllä, eli DNA:lla, on puolestaan velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää tai vaihtoehtoisesti vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputussäännöksellä pyritään turvaamaan osakkeenomistajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputustiedoilla voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon, joten liputusten kautta osakkeenomistajalle turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Liputusilmoitukset DNA:lle lähetetään sähköpostitse osoitteeseen flagging@dna.fi. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta

DNA:n saamat liputusilmoitukset

 • 2.10.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Telenor Finland Holding Oy:n omistus DNA Oyj:ssa on ylittänyt 2/3 ja 90 prosenttia
  Lue tiedote

 • 21.8.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Telenor Finland Holding Oy:n omistus DNA Oyj:ssa on ylittänyt 50 prosenttia
  Lue tiedote
 • 21.8.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: PHP Holding Oy:n omistus DNA Oyj:ssa on alittanut 5 prosenttia
  Lue tiedote
 • 21.8.2019: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Finda Telecoms Oy:n omistus DNA Oyj:ssa on alittanut 5 prosenttia
  Lue tiedote
 • 9.5.2018: Finda Telecoms Oy:n omistus DNA:ssa on alittanut 30 prosenttia
  Lue tiedote
 • 19.12.2017: Finda Oy:n omistus DNA:ssa on alittanut 5 prosenttia ja Finda Telecoms Oy:n omistus DNA:ssa on ylittänyt 30 prosenttia
  Lue tiedote
 • 3.1.2017: PHP Holding Oy:n omistus nousi vakauttamisjärjestelyiden perusteella palautuneiden osakkeiden johdosta 34 105 827 osakkeeseen, mikä vastaa 25,78 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä.
  Lue tiedote