Olemme Suomen perheystävällisin pörssiyhtiö

”Aamulla on tilanne päällä ja lapsi on vietävä päiväkotiin. Samaan aikaan pitäisi osallistua töissä juuri alkamaisillaan olevaan palaveriin. Kaasu pohjassa kiirehditään päiväkotiin ja sieltä lievää ylinopeutta ajaen töihin, jonne saavutaan hieman myöhässä. Työkavereille pahoitellaan aamuista, hieman pitkäksi venähtänyttä päiväkotireissua. DNA:lla tällaiset aamut hoidetaan perheystävällisellä mallilla, jossa lapsi viedään ensin päiväkotiin ja sitten vaikka päiväkodin pihassa puhelimen välityksellä voi olla mukana palaverissa. Kaikki palaveriin osallistuvat pitävät tätä täysin luonnollisena, eikä työntekijän tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että vei lapsensa, yhden elämänsä tärkeimmistä ihmisistä, päiväkotiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten DNA:n perheystävällinen malli toimii. ”

Väestöliitto on myöntänyt meille Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnuksen myöntämisen arviointikriteereinä olivat perheystävällisen henkilöstökyselyn tulokset, tekemämme kehittämissuunnitelman laatu ja toteutuminen sekä Väestöliiton kartoitukset eri toimipisteissämme liittyen perheystävällisyyden toteutumiseen käytännössä.

Perheystävällisyys on meillä ennen kaikkea käytännön tekoja. Toiselle se on enemmän aikaa harrastuksille tai ystäville, toiselle se on joustavaa työntekoa perheen tarpeet huomioiden. Meillä tiedostetaan, että vapaa-ajan ja työelämän yhteensovittaminen lisää hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mutkattoman työn malli, sairaan lapsen hoitopalvelu ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ovat esimerkkejä teoista, joilla elämän eri osa-alueiden yhdistäminen helpottuu.

DNA:lla mutkaton työ tarkoittaa sitä, että mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Etätyötä tehdään mieluiten kotoa käsin. Mutkattoman työn malli on saanut kiitosta erityisesti ruuhkavuosiaan eläviltä vanhemmilta ja vastaavasti esimerkiksi ikääntyviä vanhempiaan arjessa auttavilta työntekijöiltämme.

”Joustava/liukuva työaika – esim. voi tarpeen vaatiessa antaa aikaa lapselle aamulla, mikäli päivä näyttää alkavan väärällä jalalla.”

”Mutkaton työ ja etätyömahdollisuus. Antaa lisää aikaa vuorokauteen.”

”Mutkaton työ on osa arkea, eikä sitä tarvitse erikseen miettiä.”

DNA tukee perhesiteitä

DNA on vuodesta 2015 ollut mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa, jossa huomio kiinnitetään yrityksen tärkeimpään pääomaan – henkilökuntaan. Osana hanketta – ja ensimmäisenä yrityksenä Suomessa – DNA on ottanut käyttöön palkallisen isovanhempainvapaan. Mummo- tai pappaloma on tarkoitus käyttää perheen yhdessäoloon vuoden sisällä lapsenlapsen syntymästä.

Olipa sitten perheellinen tai ei, elämässä on tilanteita, jolloin läheinen saattaa sairastua ja tarvita apua. Silloin on helpottavaa, että työ ei ole liiaksi aikaan tai paikkaan sidottua. DNA onkin laajentanut etätyömahdollisuuksia kuluttaja- ja yritysasiakaspalvelussa sekä tuonut liukuvan työajan yritysasiakaspalveluun.

”Väestöliiton hankkeen idea on, että jokaisella on perhe. Perhe koskettaa meitä kaikkia, sillä meillä kaikilla on itselle läheisiä ihmisiä. Käsite perhe kattaa DNA:lla nämä läheiset ihmiset.”

​​DNA:lla on myös käytössä sairaan lapsen kotihoitopalvelu. Palvelu on vaihtoehto vanhemman kotiinjäämiselle silloin, kun lapsi sairastuu. DNA:n maksama sairaan lapsen hoitoetu on työntekijälle veroton ja näin ollen kuluton. Lastenhoitopalvelua on mahdollista saada 0-9 vuotiaille lapsille arkisin, enimmillään kolmen päivän ajaksi yhtä sairautta kohti. 

DNA mukaan Isähaasteeseen

Isähaaste haastaa työnantajat kehittämään isäystävällisempää työelämää.  Perhevapaat, työpaikkojen perheystävällisyys ja isien osallistuminen lastenhoitoon ovat ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita.

"Meidän mielestämme myös isillä on oikeus asettaa perhe tärkeimmäksi. Siksi tartuimme Isähaasteeseen. DNA:lla on jo nyt käytössä monia perheystävällisiä toimintatapoja, mutta isäystävällisyydessä voimme mekin parantaa", kertoo henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Aula Researchin selvityksen mukaan (kevät 2017) yksi neljästä 38–57-vuotiaista miehistä kokee hankaluuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Työn ja perheen tasapaino on työnantajalle tärkeä tavoite, koska hyvinvoiva isä on motivoitunut ja tuottava. Lisäksi isäystävällisyys työpaikoilla edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä. DNA on ensimmäinen ja ainoa suomalainen suuryritys, jolla on Väestöliiton myöntämä Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

"Uskon, että meillä asenneilmapiiri on jo hyvin pitkälti isäystävällinen, mutta tarkoituksemme on löytää uusia toimintatapoja, joilla isien osallistumista perhe-elämään voisi työnantajana tukea entistä paremmin", Marko jatkaa.

Isähaasteen aloittivat Tekniikan akateemiset TEK, Siili Solutions, Knowit ja Fambition. Isähaasteeseen ovat tarttuneet Cloubi, Eatech, FläktGroup, Frantic, VALA Group ja Teknologiateollisuus. Lue lisää DNA:n isäystävällisyydestä täältä.