Ympäristö

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

DNA on mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

DNA on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudumme vähentämään liiketoimintamme ilmastovaikutuksia. Suomalaisena tietoliikennekonsernina haluamme kantaa vastuumme päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden edistämisessä.

DNA on jo pitkään arvioinut kasvihuonekaasupäästöjään laaja-alaisesti. Tulokset osoittavat, että suuri osa kasvihuonekaasuista on peräisin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta.

Jatkuvasti kasvava tiedonsiirto vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa energiankulutuksen kasvuun. Toisaalta 4G-verkon myötä suhteellinen datamääräkohtainen energiankulutus pienenee suoritustasoltaan erinomaisesta LTE-tekniikasta johtuen.

Valtioneuvoston kanslian alaisessa yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

DNA:n tavoite on vähentää energiankulutuksestaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä (Scope 2) 100 % vuoteen 2023 mennessä vuoteen 2014 verrattuna. Tavoitteeseen päästään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja kehittämällä verkkojen energiatehokkuutta.