Ympäristö

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pienemmät ympäristövaikutukset meille ja asiakkaillemme

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Meille ympäristövastuu merkitsee energiatehokkuuden parantamista, hiilijalanjäljen pienentämistä tuotannossa, logistiikassa, toimitiloissamme ja henkilökunnan työmatkaliikkumisessa sekä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun sähkön ostamista.


Haluamme toimia asiakkaillemme esimerkkinä hiilijalanjäljen pienentämisessä. DNA:n joustava etätyökäytäntö, mutkaton työ, vähentää työmatkaliikkumisen päästöjä tutkimuksemme mukaan noin 49 prosenttia. Mahdollistamme myös asiakkaidemme ympäristövaikutusten pienentämisen tarjoamalla kattavia internet- ja matkapuhelinpalveluja, mikä vähentää työmatkaliikkumisen tarvetta.

DNA:n suoraan ostama uusiutuva energia on alkuperätodistettua ja tuotettu vesi- ja tuulivoimalla. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään tehostamalla verkkojen energiatehokkuutta.

Raportoimme energiankulutuksestamme sekä hiilidioksidipäästöistä vuosittain ilmestyvässä vastuullisuusraportissa.

DNA:n konesali lämmittää naapurissa sijaitsevaa lääkärikeskusta

DNA:n Rauman konttorilla hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään naapurissa sijaitsevassa Minerva-lääkärikeskuksessa. DNA:n laitetilassa sijaitsevat palvelimet vaativat merkittävää jäähdytystä ja uuden yhteistyön avulla syntyvä hukkalämpö hyödynnetään läheisessä lääkärikeskuksessa. Yhteistyöllä saavutetaan merkittäviä säästöjä sairaalan lämmityskuluissa ja säästetään sähköä myös DNA:n konttorissa.

Rauman laitetilassa sijaitsee kriittisiä palvelimia, jotka tuottavat DNA:n viihde-, yritys- ja kuluttajapalveluita.

Palvelimet vaativat merkittävää jäähdytystä, ja syntyvä hukkalämpö käytetään nyt lääkärikeskus Minervan pattereiden lämmitys- ja käyttövetenä.

Miten tällainen idea keksittiin, DNA:n Vesa Raikisto Raumalta?

”Vuokranantajamme Raumalla vaihtui ja kiinteistön uusi omistaja päätti tehdä täysremontin. Tässä yhteydessä keskusteluissa tuli esiin lämmön talteenotto ja mahdollisuus hyödyntää DNA:n laitetilan hukkalämpöä.”

Tekninen ratkaisu oli teknisesti helppo toteuttaa, muuta haastavinta oli löytää sopivat reitit kaapeleita täynnä olevassa vanhassa kiinteistössä.

Järjestely hyödyttää molempia osapuolia. Toimenpiteen avulla Minervan vuoden lämmityksestä syntyvät päästöt ja käyttökustannukset vähenevät 19,4 prosenttia vuodessa. DNA:n kiinteistön lämmityksen talteenotto laskee laitetilan jäähdytysnesteen lämpötilaa ja säästää siten suoraan jäähdytykseen tarvittavaa energiaa. Samoin hiilidioksidipäästöt pienenivät kiinteistön remontin ansiosta useita kymmeniä tonneja per vuosi.

”Ainoat asiaan pettyneet lienevät kiinteistöön pesiytyneet pulut, jotka ovat kylmillä ilmoilla nauttineet ulospuhalletusta lämmöstä”, Raikisto nauraa.

Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hanke palkitsi Lääkärikeskus Minervan ja DNA:n Rauman toimipisteen innovatiivisen hiilineutraalin ratkaisun alkuvuonna kuukauden tekona.

Lue lisää hankkeesta Hinku-foorumista.

DNA on mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

DNA on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudumme vähentämään liiketoimintamme ilmastovaikutuksia. Suomalaisena tietoliikennekonsernina haluamme kantaa vastuumme päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden edistämisessä.

DNA on jo pitkään arvioinut kasvihuonekaasupäästöjään laaja-alaisesti. Tulokset osoittavat, että suuri osa kasvihuonekaasuista on peräisin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta.

Jatkuvasti kasvava tiedonsiirto vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa energiankulutuksen kasvuun. Toisaalta 4G-verkon myötä suhteellinen datamääräkohtainen energiankulutus pienenee suoritustasoltaan erinomaisesta LTE-tekniikasta johtuen.

Valtioneuvoston kanslian alaisessa yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

DNA:n tavoite on vähentää energiankulutuksestaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä (Scope 2) 100 % vuoteen 2023 mennessä vuoteen 2014 verrattuna. Tavoitteeseen päästään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja kehittämällä verkkojen energiatehokkuutta.

Kierrätä laitteesi ja hyödynnä vaihtohyvitys

Päätelaitteen voi tuoda koska tahansa DNA Kauppaan kierrätettäväksi. Annamme puhelimista ja tableteista hyvityksen vaihdossa uuteen.

Päätelaitteen kierrättäminen on aina ekoteko. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin uuden raaka-aineen kaivaminen maaperästä.

Kierrättäminen tapahtuu tietoturvallisesti. Kaikki DNA:lle kierrätettäväksi tai vaihdossa tuodut laitteet käsitellään tietoturvallisesti. Laitteista poistetaan niissä mahdollisesti vielä olevat asiakkaan tiedot niin, että tietoja ei voida enää palauttaa.