Työkulttuuri

DNA:n moneen kertaan palkittu työkulttuuri rakentuu luottamukselle. DNA on valittu vuonna 2019 Suomen parhaaksi työpaikoiksi ja yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista GPTW-tutkimuksessa. Väestöliitto on myöntänyt DNA:lle Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen.

Miten DNA kehittää työkulttuuriaan vuonna 2020?

DNA jäi pois GPTW 2020 -tutkimuksesta omalla päätöksellään.

Vuoden 2019 Suomen parhaana ja Euroopan 13. parhaana työpaikkana DNA jatkaa kuitenkin työkulttuurin aktiivista kehitystä myös GPTW:n jälkeen. Vuoden 2020 alussa julkistimme esimerkiksi 40 tunnin oppimishaasteen ja uutena henkilöstöetuna tarjoamme tukea ikääntyvistä perheenjäsenistä huolehtimiseen.


DNA on Suomen paras työpaikka 2019

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -instituutin tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Lisäksi DNA sijoittui Euroopan parhaiden työnantajien joukossa hienosti sijalle 13 suurten yritysten sarjassa. Kiitos kuuluu jokaiselle DNAlaiselle, jotka ovat omalla panoksellaan olleet rakentamassa Suomen parasta työyhteisöä!

"Olemme huomanneet vuosien varrella selkeästi, kuinka työhyvinvointi kasvaa, kun henkilöstö pääsee aidosti vaikuttamaan työyhteisön ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen. Kuuntelemalla henkilöstöä, jolla kuitenkin on se paras tietämys ja osaaminen, on mahdollisuus rakentaa muutosta yhdessä", kommentoi DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

DNA on aktiivisesti kehittänyt henkilöstön työskentelymenetelmiä. Vuodesta 2012 DNA on hyödyntänyt ja kehittänyt kiitettyä mutkattoman työn mallia, joka edistää työn tekemisen joustavuutta. Mutkaton työ ei niinkään kannusta etätyöhön, vaan se innostaa valitsemaan kuhunkin työhön mahdollisimman hyvän työympäristön. Mutkaton työ on siirtänyt painopistettä tunneista tuloksiin, sillä jokaisella on myös vastuu omasta työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

DNA:lla ei ainoastaan ole vapautettu työnteon tapoja, vaan henkilöstö on aktiivisesti sitoutettu jakamaan omia ideoitaan. DNA:laisten ideoista saattaa kasvaa se paras uusi palvelu tai toimintatapa. Näin syntyi aikanaan esimerkiksi nettiyhteyden mahdollistava liikkuvan laajakaistan Mokkula ja pari vuotta sitten lanseerattu isovanhempainvapaa. 

"DNA:n yrityskulttuurin kulmakivet ovat heidän vahvat arvonsa: nopeus, mutkattomuus ja rohkea. Nopeus ja rohkeus kulkevat monessa asiassa käsi kädessä, ja ne näkyvät erityisesti nopeina ja ketterinä kokeiluina", arvioi Great Place to Workin yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarpo.

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on vuodesta toiseen toistunut tiimien hyvä henki ja sitoutuminen. Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään. Ennen voittoaan DNA on saanut lokakuussa 2017 ja 2018 Great Place to Work® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka työtyytyväisyyden kokonaisuutta osoittava Trust Index -tulos on vähintään 70 %.

Vuonna 2018 DNA sijoittui sijalle 2. suurten yhtiöiden sarjassa.

DNA:n lehdistötiedote 8.2.2019

Perheystävällinen suuryritys

Perheystävällisyys on meillä ennen kaikkea käytännön tekoja, sillä työn ja muun elämän yhteensovittaminen lisää hyvinvointia. Toiselle se on enemmän aikaa harrastuksille tai ystäville, toiselle se on perheen tarpeet huomioimista. 

Ratkaisuja, joilla on vaikutusta

Työnteko on aiempaa liikkuvampaa ja joustavampaa. Siksi kehitämme itsellemme ja asiakkaillemme uusia ja tehokkaampia digitaalisen työnteon tapoja. Meillä et pelkästään näe kehitystä, vaan olet mukana luomassa ratkaisuja.

Ura DNA:lla

DNA:lla mutkaton työ on arkea, ja se tekee DNA:sta poikkeuksellisen avoimen, kannustavan ja aikaansaavan työpaikan, jossa työtä voi tehdä joustavasti perheen ja muun elämän ehdoilla.