Tietosi ovat meillä suojassa

Suojaamme asiakkaidemme tietoja kaikessa toiminnassamme ja tiedotamme oleellisista tietoturvan asioista esimerkiksi yleisissä tiedotteissamme,  asiakaskohtaisesti ja näillä sivuilla. Kerromme mielellämme tietosuojan ja tiedonkeruun käytännöistämme. Tietosuojaselosteessamme kerromme mm. 

  • Käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja muiden rekisteröityjen yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi
  • Mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme
  • Miten ja millä perusteilla käsittelemme näitä tietoja
  • Mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikaan ja kenelle DNA voi luovuttaa henkilötietoja
  • Rekisteröityjen oikeuksista

Tietosuojasta huolehtiminen on osa perusarkea

Jokaisen digipalveluiden käyttäjän on hyvä tuntea sähköisten palveluiden tietosuojan perusteet. Kerromme mielellämme siitä, kuinka jokainen voi hallita itsestään ja omista palveluiden käyttötavoistaan tallentuvia tietoja sekä huolehtia siitä, etteivät tietojen kalastelijat pääse murtautumaan omiin palveluihin.

DNA:n keräämät tiedot ja niiden hallinta

Kerromme mielellämme mitä tietoja sinusta keräämme, mihin tarkoituksiin niitä käytämme, ja miten voit itse niitä tietoja hallita. 

Asiakasviestintä ja markkinointikäytäntö

Haluamme palvella asiakkaitamme monipuolisesti ja yksilöllisesti myös digitaalisissa kanavissa.

Evästeet

Eväste eli cookie on anonyymi tunniste, joiden avulla voimme kerätä tietoa esimerkiksi siitä, miten, milloin ja millä selaimella palveluitamme käytetään ja minkä tuotteiden tietoja klikataan eniten.  

Älykodin laitteiden tietosuoja

Kodin oman langattoman sisäverkon salaus ja verkkomodeemin hyvä salasananhallinta ovat avainasemassa, jotta verkon käyttäjien tiedot pysyvät turvassa. Älykodeissa verkon käyttäjiin voi kuulua myös äly-TV, verkkoon kytketty robotti-imuri ja muita älykkäitä laitteita.

Kodin modeemit

DNA:n toimittaman kodin modeemin hallintasivun salasanaa ei voi poistaa käytöstä, mutta käytössä on aluksi oletussalasana. Suosittelemme asiakkaillemme vahvasti oletussalasanan vaihtamista ja salasanan säännöllistä vaihtoa.

Modeemin WiFi-verkko on oletusarvoisesti salattu, ja suosittelemme vahvasti, että salaus pidetään päällä. Salausavaimen asiakas voi halutessaan vaihtaa. 

DNA:n modeemeissa on oletusarvoisesti palomuuri päällä ja etähallinta pois päältä. Etähallinnan pois päältä oleminen tarkoittaa, että modeemia ei voi hallita kodin ulkopuolelta. Suosittelemme, että asiakas ei muuta kumpaakaan näistä oletusasetuksista.

Yritysasiakkaan ja yrityspalveluiden käyttäjän tietosuoja

Yritysasiakkaiden tietoja kerätään DNA:n järjestelmiin esimerkiksi palveluiden toimittamista ja ylläpitoa varten. Yrityspalveluiden käyttäjiä ovat ne henkilöt, joiden yritysasiakas on ilmoittanut käyttävän niitä palveluita, joita DNA yritykseen toimittaa. Käyttäjistä kerätään yrityksen ilmoittamaa tietoa, kuten esimerkiksi se, että hoitaako kyseinen henkilö yrityksessä DNA:n liittymäasioita, eli onko hän yrityksen DNA-yhteyshenkilö.