Hallinnointi

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2019

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 klo 13 Finlandia-talon Veranda-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Pörssitiedote 1.2.2019: Kutsu DNA:n yhtiökokoukseen

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen:

18.3.2019 Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä
25.3.2019 klo 10.00 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
28.3.2019 Yhtiökokouspäivä klo 13.00
29.3.2019 Osingon irtoamispäivä
1.4.2019 Osingon täsmäytyspäivä
10.4.2019 Osingonmaksupäivä

Materiaalit:

Uudet hallituksen jäsenet 2019

Anni Ronkainen s. 1966

KTM
Kesko Oyj, Chief Digital Officer

Keskeinen työkokemus:

 • Kesko Oyj, Chief Digital Officer, 2015– 
 • Google Finland Oy, maajohtaja, 2009–2015, johtaja suurasiakkaat 2008–2009
 • McCann Worldgroup Helsinki Oy, toimitusjohtaja 2006–2008
 • Satama Finland Oyj, liiketoimintajohtaja 2001–2006, johtava konsultti 1999–2001

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Fennia, hallituksen jäsen, 2019–
 • Invesdor Oy, hallituksen jäsen 2018–
 • Mainostajien Liitto ry, hallituksen jäsen 2018–
 • Keskuskauppakamari, Startup-valiokunnan puheenjohtaja 2018–
 • Business Finland, Digital Advisory Boardin jäsen 2017–
 • Asiakastieto Group, hallituksen jäsen 2015–
 • Nordic Morning, hallituksen jäsen 2015–

Anni Ronkainen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

 

 

Ted Roberts s. 1974

hallituksen jäsen
DI
Realstocks Oy, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

Keskeinen työkokemus

 • Realstocks Oy, toimitusjohtaja ja perustajaosakas, 10/2018–
 • Nordea Pankki Oyj, Suomen osakesijoitusjohtaja, 2015–2017
 • Mandatum Life, Pohjoismaiden osakesijoitusjohtaja, 2009–2014
 • Kairos Investment Mgt., Lontoo, Hedge Fund osakeanalyytikko ja salkunhoitaja, 2005–2009
 • JP Morgan, Lontoo, Corporate Finance, 2004–2005
 • Nokia Oyj, Customer Finance ja CFO-office tehtäviä, 2003–2004
 • Goldman Sachs, Lontoo, Corporate Finance ja telecoms -osakeanalyytikko, 1999–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät

 • Finda Telecoms Oy, hallituksen jäsen, 2019 - 
 • Exel Composites Oyj, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, 2015–2017
 • Hoegh LNG Holdings, Elisa Oyj ja PKC Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen, 2014–2017
 • Questerre Energy Corp., Calgary, hallituksen ja tarkistusvaliokunnan jäsen, 2014–2016

Ted Roberts on riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

 • vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
 • päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 • päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
 • valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä vaativat kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö käsiteltävästä asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen tulee lähettää DNA:n hallituksen sihteerille, DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän ja osoitteen, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa koskevasta vaatimuksestaan hallitukselle.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräenemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.