Tietosi ovat meillä turvassa

DNA:n tietosuojaseloste

Päivitetty 23.11.2022. Katso tästä mikä on muuttunut.

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme ja henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme päivittäin henkilö- ja viestintään liittyviä tietoja ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia. 

DNA:lla käsitellään henkilötietoja useista eri syistä. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, palveluiden käyttäjien, laskunmaksajien, arvontoihin, kilpailuihin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin osallistuvien, asiakaspalveluumme yhteyttä ottavien, yritysten yhteyshenkilöiden, yritysasiakkaidemme työntekijöiden, vastuuhenkilöiden ja nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mm.

  • käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja muiden rekisteröityjen yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi,  
  • mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme,
  • miten ja millä perusteilla käsittelemme näitä tietoja,
  • mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikaan ja kenelle DNA voi luovuttaa henkilötietoja ja
  • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. 

Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi DNA:n palveluiden kautta.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Käytämme henkilötietoja ensisijaisesti palveluidemme tekniseen toteutukseen ja asiakassuhteen hallintaan kuten esimerkiksi laskutukseen. Keräämme tietoja myös parantaaksemme asiakaskokemusta ja pystyäksemme kehittämään palveluistamme entistä parempia. Samalla myös kohdistamme palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja palveluiden käyttäjien yksilöllisiin mieltymyksiin. 

Mitä tietoja DNA kerää ja miten?

Henkilötietoja kertyy meille monin eri tavoin. Tietoja tallennetaan esimerkiksi sopimuksen teon, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. DNA voi myös tiedustella asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun lähettämällä asiakastyytyväisyyskyselyn esim. tekstiviestillä, sähköpostilla, soittamalla tai toteuttamalla tutkimuksen tai kyselyn verkkokyselyllä. Henkilötietoa tallentuu myös palvelun käyttöön oton ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä, henkilön ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme, käydessä DNA:n nettisivuilla tai tilatessa DNA:n uutiskirjeen.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröity voi käyttää alla lueteltuja oikeuksia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti ja DNA:n tulee varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen kuin voi toteuttaa pyynnön. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on oikeus esim. sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi tai lakisääteinen velvollisuus.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset ja tietojen säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Henkilöstöämme ja alihankkijoitamme koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. Henkilö- ja välitystietoja käsittelevät vain ne nimetyt DNA:n työntekijät tai DNA:n hyväksi työskentelevät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä näitä tietoja. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Miten tietosuojasta ja yksityisyydestä huolehditaan?

Kaikkien rekisteröityjen yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. DNA tarjoaa palveluita toimialalla, jossa tietojärjestelmät ovat osa liiketoiminnan ydintä, ja tietosuoja on oleellinen osa toimintaamme. Siksi varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla. Henkilö tietoja käsittelevät vain nimetyt työntekijät, joilla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöjemme sisältöön säännöllisesti verkkosivuiltamme.

Yhteydenotto

Rekisterinpitäjä: DNA Oyj, Y-tunnus: 0592509-6, PL 10, 01044 DNA (käyntiosoite Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki)

DNA Oyj (omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta) vastaa keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. DNA on nimittänyt myös tietosuojavastaavan. Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voit olla meihin yhteydessä kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla palvelu@dna.fi.

Ohjeet tarkastuspyynnön tekemiseen löydät Tutustu tietosuojaan -välilehdeltä, kohdasta "Jos haluat tietää mitä tietoja sinusta kerätään, miten toimia?". Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella. Saatamme myös pyytää sinulta lisätietoja kohdistaaksemme pyyntösi oikeaan rekisteriin.

Jos et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, voit olla myös yhteydessä tietosuojaviranomaiseen