Matkaviestinpalveluiden terveysvaikutukset

Mobiililaitteiden käyttö on turvallista

Tietoliikenneyhtiönä tehtävämme on tarjota tärkeitä viestintäyhteyksiä ja ylläpitää sekä kehittää yhteiskunnalle kriittistä infrastruktuuria. Ratkaisuillamme, kuten matkaviestin- ja laajakaistapalveluilla on suuri kysyntä, ja niiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina merkittävästi. Haluamme ylläpitää ja kehittää verkkojamme niin, että kaikki suomalaiset voivat hyödyntää laadukkaita yhteyksiä.

Mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten ja tablettien, käyttö suhteutettuna asukaslukuun on Suomessa maailman kärkiluokkaa. Mobiililaite tarvitsee toimiakseen myös tukiasemia ja siihen liittyviä muita laitteita. Jotkut voivat olla huolissaan mobiililaitteiden ja niiden tukiasemien radiotaajuisten kenttien (RF-kenttien) terveysvaikutuksista.

Mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimuksissa säteilyn ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Suomen Säteilyturvakeskus (STUK) on asettanut mobiililaitteiden ja tukiasemien sähkömagneettisille kentille tarkat turvallisuusrajat, jotka DNA ottaa huolellisesti huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan mobiiliverkkoja.  Viranomaiset (Suomen Säteilyturvakeskus ja Viestintävirasto) valvovat verkkojen turvallisuutta tarkasti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä tavalla mobiililaitteen säteily vaikuttaa ihmiseen?

Mobiililaitteiden säteilyn terveyshaitoista ei ole näyttöä. Toistaiseksi ainoa tunnettu mekanismi, jolla radiotaajuinen säteily vaikuttaa eläviin kudoksiin, on lämpeneminen. Radioaallon osuessa kudokseen osa aallosta heijastuu ja osa imeytyy kudokseen, jossa aallon energia muuttuu lämmöksi. Säteilylle asetettujen raja-arvojen perusteena on, että ne ovat reilusti alle sellaisten voimakkuuksien, joilla radiotaajuisella säteilyllä olisi terveysvaikutuksia. Mobiililaitteiden säteily altistaa kudoksia vain paikallisesti.

Myöskään tukiasemien terveyshaitoista ei ole näyttöä: tukiasemien väestölle aiheuttama altistus on niin vähäistä, ettei sillä ole terveysvaikutuksia. Suomen Säteilyturvakeskus STUK on kuitenkin asettanut tukiasemien rakentamiselle turvallisuusvaatimukset, joita DNA huolellisesti noudattaa verkon rakentamisessa.

Lähde: STUK

Kuinka mobiililaitteiden säteilyä valvotaan?

Suomen Säteilyturvakeskus STUK valvoo viranomaisena markkinoilla olevien matkapuhelinten ja muiden radiotaajuista säteilyä käyttävien päätelaitteiden säteilyturvallisuutta testaamalla pistokokein eri puhelinmalleja ja laitteita.

Radiotaajuista säteilyä säteilevän laitteen aiheuttaman altistumisen mittana käytettävä SAR-arvo (specific absorption rate) kuvaa radioaallosta pään tai vartalon alueen kudoksiin paikallisesti imeytyvää tehoa. Matkapuhelimille suurin sallittu SAR-arvo on 2 W/kg. Matkapuhelinten valmistajat mittaavat kaikkien puhelinmalliensa SAR-arvon ja varmistavat, että raja-arvo ei ylity. Uusien puhelimien SAR-arvot ovat luettavissa valmistajien www-sivuilta tai matkapuhelimen käyttöohjeista.

Lähde: STUK

Ovatko esimerkiksi kerrostalojen katolla olevat tukiasema-antennit vaarallisia?

Tukiasemien aiheuttama altistuminen on vähäistä; antennien lähellä sijaitsevissa asunnoissa mitatut tehotiheydet ovat olleet enimmillään sadasosan verran altistumisen enimmäisarvoista. Radiotaajuinen säteily ei kerry elimistöön, joten jatkuva tukiasemasäteily ei ole nykytiedon mukaan sen vaarallisempaa kuin lyhytaikainen altistus saman suuruiselle säteilylle. Lisäksi lähellä oleva tukiasema voi jopa vähentää ihmisiin kohdistuvaa altistusta, koska matkapuhelimet lähettävät hyvässä kentässä huomattavasti pienemmällä teholla kuin kaukana tukiasemasta.

Lähde: STUK

Jos olen tutkimustiedosta huolimatta huolissani mobiililaitteiden säteilystä, kuinka voin vähentää altistusta?

Nykytutkimuksen valossa mobiililaitteiden ja tukiasemien säteilyn ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Jos olet kuitenkin huolissasi säteilystä, sille altistumista voi vähentää yksinkertaisin keinoin:

•Päähän ja kehoon kohdistuvaa säteilyä voi vähentää käyttämällä hands free -laitetta tai kaiutintoimintoa siten, että puhelin on pöydällä.
•Huonossa kentässä, esimerkiksi suljetussa tilassa kuten autossa, laite säteilee paljon voimakkaammin kuin hyvässä kentässä.
•Jaettaessa älypuhelimen verkkoyhteyttä muille laitteille kuten kannettavalle tietokoneelle (nk. tethering), puhelin on hyvä pitää esimerkiksi pöydällä taskun sijaan.

Lähde: STUK

Lisätietoja: Suomen Säteilyturvakeskus (STUK)